กวีประชาไท: ปะหยุดธ์หยุด

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

หยุดล่วงล้ำธรรมชาติ
หยุดผูกขาดตะราง,ตลาด
หยุดคุกคามประชาชาติ
หยุดเรี่ยราด...อนาถกระไร

หยุดเปิดสภา ทำป่าเถื่อน
หยุดถ่านหิน,เขื่อน เบือนกฎหมาย
หยุดเพื่อเหล่าชาวบ้านนานหายใจ
หยุดเลวร้ายได้ทัน เมื่อนั้นหยุด-หยุดๆๆ
ปะหยุดธ์หยุด...

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์