กวีประชาไท: เมืองคนดี

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

เมื่อฉันไม่ได้ใส่ชุดดำไปงานศพ
พวกเขา
ก็ฆาตกรรมในหมู่คนดี

เมื่อฉันไม่ได้ร้องไห้ให้คนตาย
พวกเขา
ก็การุณยฆาตในหมู่คนทรงศีล

เมื่อฉันไม่ร่วมประเพณี
พวกเขา
ก็วิสามัญในหมู่คนอนุรักษ์

เมื่อฉันอยู่เงียบๆ
พวกเขา
ก็พิพากษาในหมู่นักมนุษยวิทยา

เมื่อฉันไม่ได้อ้างความเป็นชาติ
พวกเขา
ก็นินทาในหมู่คนเทิดทูนสถาบัน

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์