ทูตทหารพม่าห้ามกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์จัดประชุมสันติภาพที่เชียงใหม่

ทูตทหารพม่า ประจำกรุงเทพฯ ทำหนังสือถึงกรมข่าวทหารบก บก.ทบ. ห้ามไม่ให้ตัวแทนกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์พม่า 12 กลุ่ม จัดประชุมที่เชียงใหม่ ด้านซอว์ทะโดมู เลขาธิการสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU ชี้แจงว่าได้รับมอบหมายจากกลุ่มชาติพันธุ์ให้จัดประชุมระหว่างกลุ่มที่ลงนามหยุดยิง NCA กับกลุ่มที่ยังไม่ได้ลงนามหยุดยิง เพื่อให้กระบวนการเจรจาสันติภาพเดินหน้าต่อไปได้ เตือนทูตทหารพม่าเข้าข่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิง NCA เพราะในข้อตกลง ห้ามไม่ให้จำกัดการติดต่อระหว่างกลุ่มต่างๆ

แฟ้มภาพการประชุมสุดยอดกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ (EAO summit) ครั้งที่ 4 ระหว่าง 14-18 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่ จ.เชียงใหม่ อย่างไรก็ตามการประชุมระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน เพื่อหารือหัวข้อ "กองประชุมปรึกษาหารือกระบวนการสันติภาพ" หรือ PPCM เจอทูตทหารพม่าห้ามจัด  (ที่มา: NCA-S EAO)


หนังสือของสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร สถานเอกอัครราชทูตพม่าประจำกรุงเทพฯ ยื่นต่อกรมข่าวทหารบก กองบัญชาการทหารบก ห้ามไม่ให้ตัวแทนกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์พม่า 12 กลุ่ม จัดประชุมที่เชียงใหม่

11 มิ.ย. 2562 - ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเจรจาสันติภาพ ของผู้แทนกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่าซึ่งริเริ่มโดยเลขาธิการสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU ซึ่งเชิญผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งที่ลงนามหยุดยิงทั่วประเทศ (NCA) และกลุ่มที่ยังไม่ได้ลงนามหยุดยิงทั่วประเทศมาร่วมหารือที่ จ.เชียงใหม่ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่่ผ่านมา ถูกเจ้าหน้าที่ไทยห้ามจัดการประชุม

โดยการห้ามกลุ่มชาติพันธุ์จัดประชุมที่เชียงใหม่ดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจากที่ พลจัตวา ขิ่นซอ ประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร สถานเอกอัครราชทูตพม่า ที่กรุงเทพฯ ทำหนังสือลงวันที่ 7 มิ.ย. มายังกองการต่างประเทศ กรมข่าวทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก แจ้งว่า ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน ที่ จ.เชียงใหม่ มีการวางแผนจัดประชุมระหว่างกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่า นำโดย ซอว์ทะโดมู เลขาธิการสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU ซึ่งเชิญทั้งกลุ่มที่ลงนามหยุดยิงทั่วประเทศ (NCA) และกลุ่มที่ยังไม่ลงนามหยุดยิงทั่วประเทศ

โดยกลุ่มที่ลงนามหยุดยิง NCA กับรัฐบาลพม่าแล้ว ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU, สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน/กองทัพรัฐฉาน RCSS/SSA, แนวร่วมนักศึกษาพม่าทั้งมวลเพื่อประชาธิปไตย ABSDF,  พรรคปลดปล่อยอาระกัน ALP, องค์กรปลดปล่อยแห่งชาติปะโอ PNLO, แนวร่วมแห่งชาติชิน CNF, กองทัพกะเหรี่ยงประชาธิปไตยผู้มีความเมตตา DKBA, สภาสันติภาพแห่งกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง KNLA-PC หรือ KPC, พรรครัฐมอญใหม่ NMSP และสหภาพประชาธิปไตยลาหู่ LDU

ส่วนกลุ่มที่ยังไม่ได้ลงนามหยุดยิงที่มาเข้าร่วมการประชุมได้แก่ กองทัพแห่งอิสรภาพกะฉิ่น KIA และ พรรคก้าวหน้าแห่งชาติกะเรนนี KNPP

โดยผู้ช่วยทูตทหารพม่าระบุว่าแผนการประชุมดังกล่าวจะเป็นการขัดขวางกระบวนการสันติภาพหลังลงนามหยุดยิง NCA ซึ่งยังคงอยู่ในขั้นตอนการนำไปปฏิบัติของรัฐบาลพม่า และกองทัพพม่า เพื่อฟื้นฟูสันติภาพถาวรทั่วประเทศ โดยผู้ช่วยทูตพม่าเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องขัดขวางไม่ให้มีการจัดการประชุมในลักษณะนี้

กองประชุม PPCM : กลุ่มชาติพันธุ์พม่าหวังผลักดันกระบวนการเจรจาสันติภาพ

ทั้งนี้ข้อเสนอของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU ภายหลังการประชุมสุดยอดกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ (EAO summit) ครั้งที่ 4 เมื่อ 14-18 พฤษภาคมที่ผ่านมา ก็คือริเริ่ม "กองประชุมปรึกษาหารือกระบวนการสันติภาพ" (Peace Process Consultative Meeting - PPCM) เพื่อใช้กองประชุม PPCM เป็นช่องทางพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพของกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่า ไม่ว่ากลุ่มนั้นจะมีสถานะลงนามหยุดยิง NCA แล้วหรือไม่ จึงเป็นที่มาของการประชุมเพื่อเตรียมกระบวนการ PPCM ที่เชียงใหม่ดังกล่าว โดยหวังว่าจะสามารถคลี่คลายภาวะชะงักงันของกระบวนการเจรจาสันติภาพในพม่า

ในรายงานของสำนักข่าวอิระวดี ระบุว่าการดำเนินการของผู้ช่วยทูตทหารพม่าถูกวิจารณ์ว่าละเมิดสิทธิการติดต่อระหว่างกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่า และละเมิดหลักการข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศ NCA นอกจากนี้ยังทำให้ความพยายามสร้างความไว้เนื้อเชื้อใจระหว่างกองทัพพม่ากับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์กลับถดถอยเข้าไปอีก

อย่างไรก็ตามโฆษกกองทัพพม่า พลจัตวาซอมินทุน ระบุกับสำนักข่าวอิระวดีเมื่อวันจันทร์นี้ (10 มิ.ย.) ว่าเขาไม่เห็นเช่นนั้น โดยเขาอ้างว่ามีกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอให้มีกองประชุม PPCM ของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU นอกจากนี้โฆษกกองทัพพม่ายังระบุว่าสำนักงานผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพพม่า ไม่ได้เป็นผู้สั่งการให้ผู้ช่วยทูตทหารพม่าออกหนังสือกล่าว โดยแนะนำให้สอบถามเหตุผลกับสำนักงานของผู้ช่วยทูตทหารพม่าในกรุงเทพฯ

"สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารพม่าในต่างประเทศกระทำในนามกองทัพพม่า" พลจัตวาซอมินทุน ยังระบุต่อไปว่าสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารพม่าในกรุงเทพฯ น่าจะมีเหตุผลที่ต้องทำอย่างนั้น

ในขณะที่ซอว์ทะโดมูซึ่งถูกพาดพิงในจดหมายของผู้ช่วยทูตทหารพม่า ชี้แจงว่าการประชุมดังกล่าวตัวเขาไม่ใช่ผู้ริเริ่ม แต่คณะทำงานกระบวนการสันติภาพ (Peace Process Streeing Team - PPST) ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่ลงนามหยุดยิง NCA เป็นผู้มอบหมายให้เขาจัดการประชุม PPCM

ซอว์ทะโดมูระบุว่า เป้าหมายของการประชุม PPCM ก็เพื่อหาวิธีทำให้คณะทำงาน PPST สามารถไปต่อได้ เพราะการประชุม PPCM ดังกล่าว มีการหารือกว้างขวางกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งที่ลงนามหยุดยิง NCA และกลุ่มที่ไม่ได้ลงนามหยุดยิง เขาระบุด้วยว่า ความเคลื่อนไหวของกองทัพพม่ายังเป็นการละเลยข้อ 24 ในสัญญาหยุดยิงทั่วประเทศ NCA ที่ไม่ให้จำกัดการติดต่อระหว่างกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ พรรคการเมือง และภาคประชาสังคม

อนึ่ง ความเคลื่อนไหวของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารพม่าที่กรุงเทพฯ ในลักษณะเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎาคมปี 2560 ก็เคยมีการขัดขวางไม่ให้คณะกรรมการเพื่อเอกภาพรัฐฉานจัดการประชุม นอกจากนี้การแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตมนุษยธรรมในรัฐกะเหรี่ยงที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อเดือนเมษายนปี 2561 ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจระงับไม่ให้จัดงาน หลังกองทัพพม่าร้องขอ

เรียบเรียงเพิ่มเติมจาก

Military Violated NCA by Asking Thailand to Block Meeting of EAOs, Critics Say, The Irrawaddy, 10 June 2019

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์