กวีประชาไท: หมุดหาย กับ หมุดหมาย

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

แม้หมุดจะหาย
แต่หมายหมุดยัง

แม้จะใหญ่คับฟ้า
ขับเรือดำน้ำ
หรือโหนมากับรถถัง
แต่กะตังค์
ก็ยังเป็นของประชาชน
ขนไปซื้อ

รึจะรื้อ
กฎหมายกี่มาตรา
ปวงประชา
ตามเช็ดแก้
เสียเวลาแลเปล่าเปลืองแท้
แค่เรื่องไม่เป็นเรื่อง
ทำเขื่องให้เป็นเรื่ิิอง
หนอเมืองไทย

มีแต่เรื่อง
น่าใจหาย
สิทธิ์เสียงมลาย
หายหมดหมุด
ทรุดเสื่อม
ทรามซม

แม้หมุดจะหาย
แต่หมายหมุดยัง.

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์