Skip to main content
sharethis

กรุงเทพโพลล์ระบุ ประชาชนกลุ่มสำรวจร้อยละ 65.6 กังวลว่ารัฐบาลผสมจะไร้เสถียรภาพจากความขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาล การจัดสรรตำแหน่งโควตารัฐมนตรี กระแสข่าวโจมตี และภาวะสภาปริ่มน้ำ นโยบายที่ควรแก้ไขก่อนคือเรื่องปากท้อง ความเหลื่อมล้ำ เศรษฐกิจ

15 มิ.ย. 2562 กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “มุมมองประชาชนต่อความท้าทายที่รัฐบาลใหม่ต้องเผชิญ”  โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,196  คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 65.6 เห็นว่ารัฐบาลใหม่จากการผสมกว่า 19 พรรคการเมือง จะมีเสถียรภาพและความมั่นคงค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 34.4 เห็นว่า จะมีเสถียรภาพและความมั่นคงค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

สำหรับสิ่งที่รัฐบาลใหม่จะเผชิญกับความท้าทายด้านเสถียรภาพทางการเมืองมากที่สุดคือ ความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาล การจัดสรรตำแหน่ง โควตารัฐมนตรี คิดเป็นร้อยละ 64.1 รองลงมาคือ กระแสข่าวโจมตีรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 43.8  และจำนวนเสียงที่ใกล้เคียงกันระหว่าง ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน คิดเป็นร้อยละ 41.6

ส่วนนโยบายที่รัฐบาลใหม่ควรเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศและแก้ปัญหาต่างๆ สานต่อจากที่ค้างคาไว้ในอดีต แบบไร้รอยต่อพบว่า อันดับแรกคือ ช่วยเหลือผู้ยากจน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม คิดเป็นร้อยละ 59.6 รองลงมาคือ  ปฏิรูปเศรษฐกิจ การลงทุน ที่มีนวัตกรรมและการวิจัย คิดเป็นร้อยละ 58.1 และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น คิดเป็นร้อยละ 44.7

สุดท้ายเมื่อถามว่านโยบายหาเสียงของฝ่ายรัฐบาลที่อยากให้รีบดำเนินการมากที่สุดคือ เพิ่มรายได้ประเทศ เพิ่มรายได้ประชาชน คิดเป็นร้อยละ 53.1 รองลงมาคือ ทวงคืนกำไรให้ชาวสวน ชาวนา คิดเป็นร้อยละ 51.5 และเศรษฐกิจประชารัฐ คิดเป็นร้อยละ 45.3

รายละเอียดตามประเด็นข้อคำถามมีดังต่อไปนี้  

1. ความเห็นต่อรัฐบาลใหม่จากการผสมกว่า 19 พรรคการเมือง จะมีเสถียรภาพและความมั่นคงมากน้อยเพียงใด ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุดร้อยละ 65.6 (แบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 41.2  และน้อยที่สุดร้อยละ 24.4) ค่อนข้างมากถึงมากที่สุดร้อยละ 34.4 (แบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 29.7  และมากที่สุดร้อยละ 4.7)

2. สิ่งที่รัฐบาลใหม่จะเผชิญกับความท้าทายด้านเสถียรภาพทางการเมือง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาล การจัดสรรตำแหน่ง โควต้ารัฐมนตรีร้อยละ 64.1 กระแสข่าวโจมตีรัฐบาลร้อยละ 43.8 จำนวนเสียงที่ใกล้เคียงกันระหว่าง ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านร้อยละ 41.6 ความเชื่อมั่นจากต่างประเทศร้อยละ 38.7 การชุมนุมประท้วง ภายหลังปลดล็อค ม.44 ร้อยละ 35.5

3. นโยบายที่รัฐบาลใหม่ควรเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศและแก้ปัญหาต่างๆ สานต่อจากที่ค้างคาไว้ในอดีต แบบไร้รอยต่อ 5 อันดับแรก  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ช่วยเหลือผู้ยากจน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมร้อยละ 59.6 ปฏิรูปเศรษฐกิจ การลงทุน ที่มีนวัตกรรมและการวิจัยร้อยละ 58.1 ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นร้อยละ 44.7 ช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัย พัฒนาคืนความสุขให้ประชาชนร้อยละ 28.6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบราง รถไฟความเร็วสูงร้อยละ 22.1

4. นโยบายหาเสียงของฝ่ายรัฐบาลที่อยากให้รีบดำเนินการมากที่สุด  5 อันดับแรก  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) เพิ่มรายได้ประเทศ เพิ่มรายได้ประชาชนร้อยละ 53.1 ทวงคืนกำไรให้ชาวสวน ชาวนาร้อยละ 51.5 เศรษฐกิจประชารัฐร้อยละ 45.3 สังคมประชารัฐร้อยละ 38.1 สวัสดิการประชารัฐร้อยละ 25.1

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net