กวีประชาไท: โลกซึมเศร้า

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

ผู้อ่อนแอแพ้พ่ายโลกในฝัน
หมกมุ่นอยู่ในนั้นไม่ไปไหน
โลกไม่กว้างแต่กลับลึกลงเบื้องใน
มืดและหนาวขั้วหัวใจ -ไร้เวลา
ผู้กร้านกรำย่ำยีโลกลี้ลับ
ติดกับดักซ้ำซากจากก้าวหน้า
ดูถูกความฝันอันอ่อนล้า
บีฑาหัวใจวัยดรุณ
จ่อมจมลงหลุมของตัวตน
ค่อยว่ายวนเวิ้งกว้างแห่งวัยรุ่น
เอาเงิน เหล้า เคล้าเอื้อคอยเจือจุน
เอาความฝันฝังเป็นทุนให้ครุ่นครวญ
เสียงจอแจแห่แหนรถแน่นขนัด
ควันคลุ้งคว้าง คนแออัด ผิดสัดส่วน
ใจเปล่าเปลี่ยวเหี่ยวเฉาเฝ้าทบทวน
ถ้วน ไม่ถ้วน ในห้วงคิดที่ปิดตาย!

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์