รร.สามเสนวิทยาลัยขอครู-นักเรียนร่วมมือจัดพานไม่ล้อเลียน เสียดสีสถาบันอื่น

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ออกหนังสือขอความร่วมมือให้ครูชี้แนะนักเรียนทำพานไหว้ครูแบบไม่ล้อเลียน เสียดสีองค์กรอื่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กทม. ระบุ ใจความสำคัญคือการเคารพครูมากกว่า พานเป็นเพียงสัญลักษณ์ ไม่มองว่าเป็นการรอนสิทธิ เพียงแต่ทำให้กิจกรรมดำเนินไปอย่างเหมาะสมเพราะเป็นที่จับตามองของสังคม 

17 มิ.ย. 2562 มีภาพในเฟสบุ๊คเพจนักเรียนสามเสน เป็นเอกสารระบุว่ามาจากฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยมีใจความขอความร่วมมือให้การทำพานไหว้ครูถูกต้องตามวัฒนธรรมประเพณี ไม่ล้อเลียน เสียดสีหน่วยงานหรือสถาบันอื่น ใจความว่า

เรียน คุณครูที่ปรึกษาและครูผู้เกี่ยวข้องทุกที่ท่าน เพื่อให้การไหว้ครูของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562 เป็นไปตามขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมอันดีงามของเราชาวไทย ขอความกรุณาคุณครูช่วยกันอนุรักษ์และรักษาไว้ให้เป็นแบบอย่างที่ถูกต้อง ตามโบราณประเพณีที่สืบกันมา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษาและคุณครูที่เกี่ยวข้องช่วยให้คำชี้แนะปรึกษาหารือ ลูกศิษย์ของเราให้จัดพานไหว้ครูให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมประเพณี ไม่ล้อเลียน เสียดสีหน่วยงานหรือสถาบันอื่น ให้เน้นกิจกรรมของการไหว้ครูซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณครู สมกับคำว่า “ศิษย์มีครู” ขอบพระคุณอย่างสูงที่เราได้ช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของเรา 

สำนักข่าวไทยโพสท์สอบถามไปยังฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ได้ความว่ามีการออกหนังสือขอความร่วมมือดังกล่าวจริง เพื่อขอให้ครูให้คำชี้แนะกับนักเรียนในการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู นอกจากนั้น นิพนธ์ ก้องเวลา ผู้อำนวยการ (ผอ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 1 กรุงเทพมหานครมองว่าหนังสือดังกล่าวไม่ได้เป็นการจำกัดสิทธิของนักเรียนแต่อย่างใด เป็นเพียงการทำให้กิจกรรมเป็นไปอย่างเหมาะสม เนื่องจากประเด็นพานไหว้ครูเป็นที่สนใจของสังคม ทั้งนี้ มองว่าการที่ลูกศิษย์เคารพครูเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่า พานเป็นเพียงสัญลักษณ์เท่านั้นปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

พานในพิธีไหว้ครูปีนี้กลายเป็นที่จับตามองของสาธารณชน หลังช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักเรียนในหลายโรงเรียนทำพานแฝงข้อความหรือสัญลักษณ์ในประเด็นการเมือง ที่โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อ.เมือง จ.สกลนคร มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทำพานเป็นรูปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบ้าง พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา พร้อมถุงมืออินฟินิตี้กันเล็ตจากภาพยนตร์เรื่องเดอะอเวนเจอร์สบ้าง ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก ก็มีการทำพานเป็นรูปรถถัง นาฬิกายืมเพื่อน เรือดำน้ำ ไปจนถึงหีบเลือกตั้ง ที่โรงเรียนหอวัง กทม. ก็มีการทำพานไหว้ครูเป็นรูปสามนิ้ว พร้อมข้อความ #saveThailand เรียกเสียงฮือฮาในโลกโซเชียลได้ นอกจากนั้น ที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยก็มีการทำพานล้อการเมืองในเรื่อง 250 ส.ว. พานรัฐธรรมนูญเช่นกัน

เมื่อ 13 มิ.ย. 2562 ในพิธีไหว้ครูที่โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จ.หนองคาย มีการทำพานไหว้ครูเป็นรูปตาชั่ง ข้างหนึ่งที่หนักกว่ามีแผ่นกระดาษเขียนว่า “250 เสียง” อีกด้านที่เบากว่าเขียนข้อความว่า “หลายล้านเสียง” และยังมีพานรูปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้วย พิพัฒน์ ศรีสุขพันธ์ ผอ. โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกล่าวกับไทยรัฐว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางเข้าไปพบนักเรียนชั้น ม.6/2 ที่ทำพานไหว้ครูถึงโรงเรียน และยังไปเข้าพบครูที่ปรึกษาที่สอนวิชาสังคมศึกษา โดยขอความร่วมมือให้ลบภาพพานไหว้ครูออกจากโซเชียลทั้งหมด และนักเรียนก็ได้ลบภาพดังกล่าวออกไปหมดแล้ว

โรงเรียนไม่ใช่ค่ายทหาร: พานไหว้ครูล้อการเมืองโผล่หลายที่ ตร.จี้ครู-นักเรียนลบ

สำหรับสถานการณ์พื้นที่การแสดงออกทางการเมืองในสถานศึกษาไทยที่ผ่านมานั้น เมื่อเดือน ม.ค. 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีหนังสือชี้แจงไปยังครูทั่วประเทศจำนวนกว่า 400,000 คน เน้นย้ำให้วางตัวเป็นกลางทางการเมือง

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สพฐ. ได้กำหนดแนวปฏิบัติให้สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษานำนโยบาย ‘ค่านิยม 12 ประการ’ ที่ประกาศโดย คสช. ไปผนวกในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ปลูกฝังและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการให้กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง จนเป็นพฤติกรรมที่ยั่งยืนตามแนวทางต่อไปนี้ (ที่มา: สพป.พะเยา เขต 1)

  • ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3 เน้นในด้านการรักชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความกตัญญู และการมีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 เน้นในด้านซื่อสัตย์  เสียสละ อดทน ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษาเล่าเรียน และมีความเข้มแข็งทั้งกายใจ
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  เน้นในด้านรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  เข้าใจเรียนรู้ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง และปฏิบัติตามพระชารดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  เน้นในด้านมีศีลธรรม รักษาความสัตย์  ดำรงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม
เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์