Skip to main content
sharethis

'วันลูกจ้างทำงานบ้านสากล' เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้าน ขอ รบ.ไทยรับรองอนุสัญญา ILO ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสำหรับลูกจ้างทำงานบ้านอย่างเร่งด่วน เร่งดำเนินการปรับปรุงกฎหมายเรื่องชั่วโมงการทำงาน  ค่าจ้างขั้นต่ำ  การคุ้มครองความป็นมารดา  และการคุ้มครองจากการล่วงละเมิด การคุกคาม และความรุนแรงในทุกรูปแบบ ประสังคมเร่งให้เข้าถึงสิทธิประกันสังคม ม. 33 และยกเลิกคำว่า 'คนรับใช้' ในเอกสารทุกชนิดของทางราชการ

ภาพ รณรงค์ “ยุติความรุนแรงที่เกิดจากมิติหญิงชายสำหรับลูกจ้างทำงานบ้านในโลกของการทำงาน” ด้วยการสวมถุงมือ Stop GBV-Gender Based Violence

17 มิ.ย.2562 รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ได้จัด "การอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาความรู้กฎหมายแรงงานนอกระบบ กลุ่มลูกจ้างทำงานบ้านแรงงานต่างด้าว และวันลูกจ้างทำงานบ้านสากล" ณ ห้องประชุม โรงแรม เดอะ พาลาซโซ่ กรุงเทพฯ

การจัดงานครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างทำงานบ้านซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการทำงาน ทั้งกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2555), กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างทำงานบ้านข้ามชาติ, ประกันสังคม มาตรา 33, การยุติความรุนแรงที่เกิดจากมิติหญิงชาย, และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นอกจากนี้ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมของเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย ทั้งการแสดงละครสะท้อนปัญหาที่ลูกจ้างทำงานบ้านต้องเผชิญ การเต้นระบำของชนเผ่าต่าง ๆ รวมทั้งการรณรงค์ “ยุติความรุนแรงที่เกิดจากมิติหญิงชายสำหรับลูกจ้างทำงานบ้านในโลกของการทำงาน” ด้วยการสวมถุงมือ Stop GBV-Gender Based Violence แล้วชูมือขวาพร้อมกัน เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ร่วมกับเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านทั่วโลกซึ่งร่วมกันรณรงค์ประเด็นดังกล่าวในวันที่ 16 มิ.ย. 62 ซึ่งเป็นวันลูกจ้างทำงานบ้านสากล

จากนั้นเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย ได้อ่านคำประกาศ เนื่องในวันลูกจ้างทำงานบ้านสากล 16 มิถุนายน 2562 ซึ่งมีข้อเรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา ดังต่อไปนี้

  1. รัฐบาลไทยต้องให้การรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสำหรับลูกจ้างทำงานบ้านอย่างเร่งด่วน
  2. กระทรวงแรงงานต้องเร่งดำเนินการปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้านให้สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องชั่วโมงการทำงาน  ค่าจ้างขั้นต่ำ  การคุ้มครองความป็นมารดา  และ การคุ้มครองจากการล่วงละเมิด การคุกคาม และความรุนแรงในทุกรูปแบบ
  3. กระทรวงแรงงานต้องดำเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนลูกจ้างทำงานบ้าน  และส่งเสริมให้มีการทำสัญญาจ้าง เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้านอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
  4. ให้สำนักงานประสังคมเร่งดำเนินการให้ลูกจ้างทำงานบ้านเข้าถึงสิทธิประกันสังคม มาตรา 33
  5. ให้ยกเลิกคำว่า 'คนรับใช้' ในเอกสารทุกชนิดของทางราชการ

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net