เดือน เม.ย. 2562 ผู้ประกันตนว่างงาน 173,796 คน สูงสุดในรอบหลายปี

พบเดือน เม.ย. 2562 ผู้ประกันตน ม.33 ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 173,796 คน สูงสุดในรอบหลายปี ไล่ย้อนไปตั้งแต่ปี 2552 ส่วนผู้ประกันตน ม.33 ถูกเลิกจ้าง 27,741 คน

19 มิ.ย. 2562 จากข้อมูล เศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน เม.ย. 2562 โดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุว่าจากข้อมูล ณ เดือน เม.ย. 2562 มีลูกจ้างที่มีนายจ้างในระบบประกันสังคม (ม.33) จำนวน 11,515,746 คน มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 5.25 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือน เม.ย. 2561) ซึ่งมีจำนวน 10,914,422 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) ของเดือน เม.ย. 2562 เมื่อเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) ของเดือน มี.ค. 2562 พบว่าในเดือน เม.ย. 2562 มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 5.25 โดยมีอัตราลดลงจากเดือน มี.ค. 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 5.90 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การจ้างงานมีอัตราขยายตัวมากกว่าร้อยละ 1 จึงถือว่าสถานการณ์การจ้างงานอยู่ในภาวะปกติ

ว่างงาน 173,796 คน สูงสุดในรอบหลายปี ไล่ย้อนไปตั้งแต่ปี 2552

ด้านสถานการณ์การว่างงาน (ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม : SSO) พบว่าจากข้อมูล ณ เดือน เม.ย. 2562 มีผู้ว่างงานจำนวน 173,796 คน มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 11.72 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือน เม.ย. 2561 ซึ่งมีจำนวน 155,559 คน) และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (เดือน มี.ค. 2562 ซึ่งมีจำนวน 165,040 คน) โดยมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 5.31 และหากคิดเป็นอัตราการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานทุกกรณี ในเดือน เม.ย. 2562 อยู่ที่ร้อยละ 1.51 มีอัตราเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับอัตราการว่างงานของเดือน มี.ค. 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.43 ทั้งนี้จากข้อมูลอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติเดือน เม.ย. 2562 อยู่ที่ร้อยละ 1.0 มีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.9

อนึ่งเมื่อไล่ย้อนข้อมูลไปตั้งแต่ปี 2552 พบว่าตัวเลขว่างงาน 173,796 คน ของเดือน เม.ย. 2562 นี้เป็นตัวเลขสูงสุด โดยในปี 2552 ผู้ประกันตน ม.33 ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสูงสุดในเดือน มิ.ย. 2552 ที่ 188,986 คน ปี 2553 สูงสุดในเดือน มิ.ย. 2553 ที่ 128,071 คน ปี 2554 สูงสุดในเดือน ส.ค. 2554 ที่ 114,657 คน ปี 2555 สูงสุดในเดือน เม.ย. 2555 ที่ 130,717 คน ปี 2556 สูงสุดในเดือน ก.ค. 2556 ที่ 116,975 คน ปี 2557 สูงสุดในเดือน ก.ค. 2557 ที่ 128,510 คน ปี 2558 สูงสุดในเดือน ส.ค. 2558 ที่ 138,189 คน ปี 2559 สูงสุดในเดือน ส.ค. 2559 ที่ 161,012 คน ปี 2560 สูงสุดในเดือน ส.ค. 2560 ที่ 157,883 คน ปี 2561 สูงสุดในเดือน ก.ค. 2561 ที่ 169,418 คน และในปี 2562 (4 เดือน) สูงสุดในเดือน เม.ย. 2562 ที่ 173,796 คน (ดูเพิ่มเติม)

ด้านสถานการณ์การเลิกจ้าง พบอัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 คิดจากจำนวนผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง ต่อจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 เดือน เม.ย. 2562 ผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างมีจำนวนทั้งสิ้น 27,741 คน คิดเป็นร้อยละ 0.24 มีอัตราการเลิกจ้างลดลงเมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.25 และมีอัตราเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน เม.ย. ของปีที่ผ่านมา ที่มีอัตราการเลิกจ้างลูกจ้างที่ร้อยละ 0.22

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์