พศ.จับมือ สปสช.จัดทำ “ฐานข้อมูลพระภิกษุ-สามเณร” เชื่อมโยงสิทธิบัตรทอง

พศ. - สปสช.ลงนามความร่วมมือ “จัดทำฐานข้อมูลพระภิกษุและสามเณร” เชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพพระภิกษุและสามเณร เข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุข โดยมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรองรับ 

21 มิ.ย.2562 รายงานข่าวจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แจ้งว่า ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล – เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ได้มีพิธีร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ สปสช. โดย นพ.ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการ สปสช. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลของพระภิกษุและสามเณร ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมถวายคู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แด่พระเดชพระคุณฯ พระพรหมวชิรญาณ เพื่อส่งมอบแด่พระสงฆ์ต่อไป

นพ.ประจักษวิช กล่าวว่า จากการประกาศธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติในปี 2560 นอกจากก่อให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อเพื่อขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ที่เป็นองค์รวมแล้ว ได้นำมาสู่การพัฒนาระบบรองรับเพื่อให้พระสงฆ์เข้าถึงบริการสาธารณสุขและการรักษาในยามจำเป็นภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมี สปสช.ทำหน้าที่บริหารจัดการระบบ

การลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อ “จัดทำฐานข้อมูลของพระภิกษุและสามเณรในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ในวันนี้ เป็นผลของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องร่วมกัน ระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและ สปสช. อันนำไปสู่การพัฒนารูปแบบการจัดทำฐานข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลพระภิกษุและสามเณรที่มีประสิทธิภาพ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจะทำหน้าที่ประสานและอำนวยความสะดวกในการปรับปรุงฐานข้อมูลพระภิกษุและสามเณรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นฐานข้อมูลใช้ร่วมกันในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐอื่นที่เชื่อมโยงข้อมูลตามระเบียบ สำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ. 2561 รวมถึงเป็นนายทะเบียนฐานข้อมูลพระภิกษุและสามเณร                    

รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวต่อว่า หลังจากนี้ สปสช.จะได้ประสานและเชื่อมโยงฐานข้อมูลพระภิกษุและสามเณรกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำไปสู่การปรับปรุงสิทธิการเข้ารับบริการสาธารณสุขของพระภิกษุและสามเณรให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยใช้ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร์ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ. 2561 พร้อมร่วมมือสร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่บริการของหน่วยบริการประจำพระภิกษุและสามเณร ภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนวัดเสร็จสมบูรณ์

“ความร่วมมือในการจัดทำฐานข้อมูลพระภิกษุสงฆ์และสามเณรในวันนี้ นับเป็นความร่วมมืออันดีระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ สปสช. และเป็นก้าวสำคัญของทั้ง 2 องค์กร เพราะจะเป็นส่วนสำคัญเพื่อร่วมสนับสนุนบทบาทและภารกิจหลักของทั้ง 2 องค์กรให้บรรลุเป้าหมาย” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว

แสดงความคิดเห็น

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์