สถานการณ์แรงงานประจำสัปดาห์ 16-22 มิ.ย. 2562

ศก.ดิจิทัลดันใช้เทคโนโลยีแทนมนุษย์ คาด 28 ล้านคนในอาเซียนจ่อตกงาน

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาระดับนานาชาติ “Symposium on ASEAN Human Empowerment And Development” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน-ประเทศไทย ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯว่า ขณะนี้ ระบบเศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลในยุคอุตสาหกรรม 4.0 หรือยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) โดยเป็นผลพวงจากการปฏิวัติดิจิทัลผสานการเชื่อมโยงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อมาทดแทนแรงงานมนุษย์ ถือเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ก่อให้เกิดอาชีพที่ใช้ระบบดิจิทัลเป็นพื้นฐาน ช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิต

"แต่การทดแทนแรงงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำให้คาดการณ์ว่าแรงงานประมาณ 375 ล้านคนทั่วโลกอาจต้องเปลี่ยนอาชีพภายในปี 2573 สำหรับอาเซียน ปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจกระทบต่ออาชีพประมาณ 28 ล้านคนที่ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปในอนาคต" ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

นายบุณยฤทธิ์ กล่าวด้วยว่า ดังนั้น จำเป็นที่อาเซียนต้องสร้างความตระหนัก รู้เท่าทันแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับมือกับ 4IR ที่มีต่อแรงงานและผู้ประกอบวิชาชีพในอาเซียน และต้องหารือกันถึงแนวทางการพัฒนาทักษะแรงงานและผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง โดยผลที่ได้จากการสัมมนาในครั้งนี้ สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน-ประเทศไทย จะนำมาใช้ประกอบการจัดทำแนวทางการพัฒนาแรงงานมีทักษะและผู้ประกอบการวิชาชีพอาเซียน เพื่อรับมือกับ 4IR และเสนอให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเห็นชอบและเสนอผู้นำอาเซียนรับทราบต่อไป

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์, 21/6/2562

ประยุทธ์พอใจหลังสหรัฐคงระดับค้ามนุษย์ไทยปี 2562 ที่ Tier 2 ย้ำเดินหน้าขจัดปัญหาให้หมดไป

พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงความพอใจต่อสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 ของไทย ที่อยู่ในระดับ Tier 2 เช่นเดียวกับปีที่แล้ว

อนึ่งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 (TIP Report 2019) โดยในปีนี้ ไทยได้รับการจัดระดับให้อยู่ ใน Tier 2 ซึ่งเป็นการคงอันดับเดิมจากปี 2561

"นายกฯ เน้นย้ำว่า การคงระดับของไทยให้อยู่ใน Tier 2 สะท้อนว่า สหรัฐฯ ตระหนักถึงความมุ่งมั่นพยายามของไทย ซึ่งมีความคืบหน้าหลายอย่างที่รัฐบาลและภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมมือกันเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ พร้อมทั้งยืนยันว่ารัฐบาลใหม่จะยังเดินหน้าเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ" พล.ท.วีรชน ระบุ

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายทั้งข้าราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาค้ามนุษย์ อย่างไรก็ตามรัฐบาลจะต้องทำงานหนักต่อไป ทั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงแรงงาน สำนักงานตำรรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ฯลฯ เพราะบางพื้นที่ยังพบปัญหาดังกล่าวอยู่ รวมทั้งยินดีรับฟังข้อเสนอแนะของสหรัฐฯ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป

รองโฆษกฯ กล่าวว่า ในรายงานของสหรัฐฯ ระบุว่ารัฐบาลมีความพยายามในการระบุผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและผู้เสียหายมากขึ้น มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดค้ามนุษย์ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐด้วยโทษที่สูงกว่าคนทั่วไป ขณะที่กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ยังกำหนดโทษอย่างรุนแรงสำหรับการค้ามนุษย์เพื่อการค้าประเวณี บังคับใช้แรงงานหรือบริการ โดยเฉพาะกับผู้เสียหายเป็นเด็ก

ที่มา: สำนักข่าวอินโฟเควสต์, 21/6/2562

โรงแรมเมืองสงขลาเลิกจ้าง พนักงานนับร้อยกะทันหัน

มีรายงานว่า พนักงานโรงแรมพื้นที่บ้านด่านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา กว่า 150 คน รวมตัวกันเพื่อมารับฟังการชี้แจงของนางอรพินทร์ คงพรม หัวหน้าแผนกแม่บ้าน หลังจากที่บริษัทได้ประกาศเลิกจ้างทำงานเมื่อวานนี้ (19 มิถุนายน 2562) ส่งผลให้พนักงานนับร้อยชีวิตต้องตกงานทันที โดยที่พนักงานส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวมาก่อนและยังทำใจไม่ได้

นางอรพินทร์ คงพรม เปิดเผยว่าทางบริษัทฯ ไม่ได้มีการบอกล่วงหน้า เมื่อเซ็นยินยอมในหนังสือเลิกจ้างก็มีผลทันทีและได้เงินชดเชยเพียงเดือนเดียวเท่านั้น ซึ่งมันไม่มีความยุติธรรมและเป็นธรรมเลย กลุ่มพนักงานที่ถูกเลิกจ้างทั้งหมดส่วนใหญ่ต่างไม่รู้ตัวมาก่อน บางคนยังไม่ได้เตรียมตัวหางานใหม่เนื่องจากได้ร่วมงานกับบริษัทมานานหลายปี ทำให้ผู้ที่ถูกเลิกจ้างต้องมารวมตัวกันที่สำนักงานคุ้มครองสวัสดิการแรงงานจังหวัดสงขลา เพื่อเรียกร้องสิทธิ์พึงมีที่จะได้รับเงินชดเชยในกรณีที่มีการเลิกจ้างต้องชดเชยตามสิทธิ ตามระยะเวลาที่ทำงานอยู่ไม่ใช่แค่เดือนเดียวทั้งหมด

ขณะเดียวกัน การเลิกจ้างดังกล่าวผู้บริหารในเครือวีเฮชเอ็ม ได้เปิดเผยว่า เป็นเรื่องปกติที่บริษัทประกอบการโรงแรมและที่พัก ที่บ้านด่านนอก ได้ประสบปัญหาการขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง ไม่มีกรุ๊ปทัวร์และนักท่องเที่ยวมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องหลายปี บริษัทได้ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น รวมถึงการเลิกจ้างพนักงานส่วนหนึ่งออก เพื่อประคองให้บริษัทอยู่รอด

ที่มา: คมชัดลึก, 20/6/2562

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป แนะแรงงานตื่นตัว รับการเปลี่ยนแปลงใน 2 ปี ผลวิจัยชี้แนวโน้มงานเพิ่มแต่ต้องมีกึ๋น

ในยุคที่มนุษย์ต้องพัฒนาทักษะความสามารถเพื่อการทำงานในแต่ละสายอาชีพ เพื่อรองรับการแข่งขันและทดสอบศักยภาพของตนเอง โดยล่าสุด "แมนพาวเวอร์กรุ๊ป" ได้ทำการวิจัยและเผยถึงแนวโน้มของทักษะมนุษย์ รวมถึงตำแหน่งงานที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นและลดลงของจำนวนพนักงานในอีก 2 ปีข้างหน้า แนะแรงงานปรับตัวเพิ่มทักษะความสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงสอดรับกับยุคดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น ชี้การพัฒนาทักษะมนุษย์ คือ หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและธุรกิจ

หากพูดถึงการปฏิวัติทักษะ แรงงานในกลุ่มที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลจัดอยู่ในอันดับต้นๆที่มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น โดยระบบอัตโนมัติกำลังทำให้ทักษะที่บริษัทต่างๆ ต้องการจากพนักงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร

ถ้าหากเจาะสำรวจลงไปในสายงานจะเห็นว่ามีความต้องแรงงานที่มีทักษะด้านไอทีเพิ่มสูงขึ้นและรวดเร็วมาก โดยผลวิจัยระบุว่า 16 เปอร์เซ็นต์ ของบริษัทคาดว่าจะเพิ่มจำนวนพนักงานในสายงานไอทีมากถึง 5 เท่าแทนที่จะลดจำนวนลง ในขณะเดียวกันความพร้อมของผู้มีทักษะความสามารถด้านไอทีกลับหาได้ยากขึ้น การศึกษาและประสบการณ์ที่นายจ้างต้องการดูเหมือนจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง ซึ่งในสหรัฐอเมริการาว 86 เปอร์เซ็นต์ของตำแหน่งงานว่างในสายงานไอทีกำหนดว่าผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ แต่มีพนักงานด้านไอทีเพียง 43 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่มีวุฒิการศึกษาดังกล่าว และ 92 เปอร์เซ็นต์ของโฆษณารับสมัครงานระบุว่านักพัฒนาวาจาจะต้องมีใบปริญญาในสาขาดังกล่าว ในขณะที่นักพัฒนามี 48 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่มีปริญญาดังกล่าว นอกจากนี้ในสหราชอาณาจักร 25 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานไอทีที่มีปริญญา แต่อีก 46 เปอร์เซ็นต์ของตำแหน่งงานที่เปิดรับกำหนดว่าวุฒิปริญญาตรีเป็นคุณสมบัติบังคับที่ผู้สมัครต้องมี

ทางด้านสายงานภาคการผลิตมีการคาดการณ์ว่าความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้มากที่สุด 25 เปอร์เซ็นต์ของนายจ้างระบุว่าจะว่าจ้างพนักงานมากขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ ในขณะที่ 20 เปอร์เซ็นต์ระบุว่าจะจ้างพนักงานน้อยลง ทำให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญต่อการเติบโตของงานและทักษะที่สำคัญในอุตสาหกรรม การเติบโตดังกล่าวจะเกิดขึ้นกับพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่ต้องพบปะและดูแลลูกค้า งานวิศวกรรม รวมถึงงานบริหารที่ต้องใช่ทักษะมนุษย์ เช่น การสื่อสารขั้นสูง การเจรจา การเป็นผู้นำ การจัดการและความสามารถในการปรับเปลี่ยน ส่วนในสายงานอื่นๆ เช่น งานธุรการและสำนักงาน จำนวนตำแหน่งงานจะน้อยลง และคาดว่าจำนวนพนักงานในสายงานบุคคลจะยังคงที่

จากผลวิจัยราว 65 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทวางแผนที่จะเพิ่มจำนวพนักงานในสายงานไอทีโดยระบุว่า "ทักษะการสื่อสารเป็นทักษะด้านอารมณ์ที่สำคัญที่สุด" อย่างไรก็ตามแมนพาวเวอร์กรุ๊ป กำลังปิดช่องโหว่นี้ จากการทำงานกับลูกค้าอย่างไมโครซอฟท์ทำให้เราต้องประเมินข้อกำหนดสำหรับตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง และเพิ่มทักษะให้แก่บุคคลให้สามารถเป็นผู้ทดสอบเกมที่ได้รับการรับรองได้ภายใน 3 เดือน ซึ่งความหลงใหลในการเล่นเกม ทักษะการแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยม และความสามารถในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ซึ่งจนถึงปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปได้เพิ่มทักษะที่เป็นที่ต้องการและตอบโจทย์ลูกค้าให้แก่บุคลากรแล้วกว่า 500 คน

ทั้งนี้ เมื่อความต้องการทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลกำลังเติบโตขึ้นในทุกตำแหน่งหน้าที่ แต่นายจ้างให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของทักษะมนุษย์มากกว่า เนื่องจากระบบอัตโนมัติและเครื่องจักรทำงานประจำวันได้ดีกว่ามนุษย์ แต่ 38 เปอร์เซ็นต์ ขององค์กรระบุว่าการฝึกอบรมทักษะด้านเทคนิคที่เป็นที่ต้องการมีความยากลำบาก และอีก43 เปอร์เซ็นต์ระบุว่าการสอนให้บุคลากรมีทักษะด้านอารมณ์ที่องค์กรต้องการ เช่น การคิดในเชิงวิเคราะห์และการสื่อสารกลับเป็นงานที่ยากกว่า ผู้สมัครที่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่ามีทักษะด้านกระบวนการคิด ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการประมวลข้อมูลเชิงซ้อน รวมถึงความสามารถในการปรับเปลี่ยนและการเป็นการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในอาชีพการทำงานมากขึ้น ภายในปี 2573 ความต้องการทักษะของมนุษย์ ซึ่งก็คือทักษะทางสังคมและอารมณ์จะเพิ่มสูงขึ้นในทุกอุตสาหกรรมถึง 26 เปอร์เซ็นต์ในสหรัฐอเมริกาและ 22 เปอร์เซ็นต์ในยุโรป

นอกจากนี้ ยังระบุอีกว่าตำแหน่งงานที่คาดว่าจะการเพิ่มขึ้นและลดลงของจำนวนพนักงานอย่างมากในอีกสองปีข้างหน้า โดยจำแนกเป็นกลุ่มแรงงาน 6 สายงาน ได้แก่ สายงานการเงินและการบัญชี จะมีการเพิ่มจำนวนพนักงาน 4 เปอร์เซ็นต์ และลดจำนวนพนักงานถึง 6 เปอร์เซ็นต์ โดยทักษะการทำงานเดิมจะยืดติดตามกระบวนการและรายละเอียด การปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งทักษะในอนาคตการตีความธุรกิจ การนำเสนอและบริการลูกค้า

ส่วนสายงานทางด้านไอทีมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนพนักงานอยู่ที่ 11 เปอร์เซ็นต์ และจะลดจำนวนพนักงานอยู่ 7 เปอร์เซ็นต์ โดยทักษะปัจจุบันจะเป็นด้านการติดตั้งและบำรุงรักษาเทคโนโลยี การใช้การสังเกตและควบคุมเทคโนโลยีทักษะไอทีที่เข้มแข็ง ซึ่งทักษะที่ต้องเพิ่มขึ้นในอนาคต คือ การคิดเชิงวิเคราะห์ การวิเคราะห์และแก้ปัญหา มีความสามารถในการเรียนรู้สูง การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี

สายงานการผลิตเป็นอีกหนึ่งสายงานที่น่าจับตาเนื่องจากผลวิจัยระบุจะมีการเพิ่มจำนวนพนักงานถึง 25 เปอร์เซ็นต์ และลดจำนวนพนักงานถึง 20 เปอร์เซ็นต์ โดยทักษะการทำงานปัจจุบันเป็นการใช่เครื่องจักร ทักษะด้านการกายภาพ ยืดติดกับกระบวนการและรายละเอียด ส่วนทักษะในอนาคตที่จะเพิ่มขึ้นในสายอาชีพนี้ การจัดการควบคุมเครื่องจักร และมีความสามารถในการเรียนรู้สูง

สายงานด้านการให้บริการข้อมูลและดูแลลูกค้า ฝ่ายต้อนรับ (Frontline &Customer-Facing) เป็นหนึ่งสายงานที่ใช้ทักษะด้านการป้อนข้อมูล ความสามารถในการรู้ภาษา ตัวเลข และการสื่อสารขึ้นพื้นฐาน ซึ่งทักษะที่จะต้องมาเติมในอนาคต การแก้ไขปัญหา การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ รวมถึงการจัดการเครื่องจักร ซึ่งจะมีการเพิ่มจำนวนพนักงานราว 16 เปอร์เซ็นต์ แต่จะมีการลดจำนวนพนักงานอยู่ที่ 3 เปอร์เซ็นต์

ในสายงานธุรการและสำนักงาน 9 เปอร์เซ็นต์จำมีการเพิ่มจำนวนพนักงาน และจะลดจำนวนพนักงานลง 18 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทักษะงานในปัจจุบันจะเป็นการเก็บบันทึก การประสานงานและจัดการเวลา รวมถึงตรวจสอบราคาสินค้า แต่ทักษะในอนาคตที่จะต้องเพิ่มขึ้น ด้านการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ และยังจะต้องมีการคิดเชิงวิเคราะห์พร้อมทำการวิเคราะห์ด้วย รวมถึงการสร้างเครือข่ายและสร้างแรงจูงใจ

ส่วนสายงานทางด้านทรัพยากรบุคคล หรือ HR ทักษะการทำงานปัจจุบันด้านการสรรหาบุคลากร กฎหมายการจ้างงาน ซึ่งทักษะในอนาคตที่จะต้องเพิ่ม การทำความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ การวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมิน รวมทั้งกลยุทธ์การสร้างบุคลากรที่มีความสามารถสูงและการวางแผนงาน แนวโน้มการเพิ่มจำนวนพนักงานในส่วนนี้อยู่ที่ 3 เปอร์เซ็นต์ และลดจำนวนพนักงานในสัดส่วนเท่ากัน

อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาและเพิ่มทักษะความสามารถแต่ละสายเป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งแรงงานยุคดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นนี้ ต้องเตรียมความพร้อมและเร่งพัฒนาทักษะหรือ Skill ให้สอดคล้องกับทิศทางความต้องการในแต่ละสายอาชีพและสายงาน เพื่อรองรับการแข่งขันในอนาคตอันใกล้นี้มิฉะนั้นแล้ว คุณอาจจะเป็นแรงงานในเปอร์เซ็นต์ที่บริษัทเลือกลดก็เป็นได้ ทั้งนี้ จากข้อมูลวิจัยสายงานที่มีแนวโน้มความต้องการเพิ่มจำนวนพนักงานมากที่สุดจะเป็นสายงานการผลิต รองลงมาสายงานธุรการ สายงานดูแลและให้ข้อมูลลูกค้า สายงานด้านไอที สายงานด้านการเงินบัญชีและสายงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ตามลำดับ ซึ่งส่งผลให้เห็นว่าแรงงานจะต้องมีการตื่นตัวและพัฒนาทักษะ ศักยภาพความสามารถรองรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงในสายอาชีพ วันนี้ แมนพาวเวอร์กรุ๊ปในฐานะที่ปรึกษาและผู้เชียวชาญในตลาดแรงงานหวังว่าข้อมูลดังกล่าวจะมาช่วยเป็นแนวทางและกระตุ้นให้ "แรงงาน" เตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงนี้ที่จะเกิดขึ้นใน 2 ปีนี้…วันนี้คุณพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยัง?

ที่มา: เจพี วันคอนซัลแทนท์, 20/6/2562

ปิดล้อมตรวจค้นสถานศึกษา บริษัท ร้านค้า สถานบริการ ที่อยู่อาศัยและที่พัก 238 จุดทั่วประเทศ จับกุมชาวต่างชาติอยู่ในไทยโดยผิดกฎหมายได้เกือบห้าร้อยราย

19 มิ.ย. 2562 ที่ สน.ชนะสงคราม พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.วรพงษ์ ทองไพบูลย์ ผบก.ทท.1 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจท่องเที่ยว, บช.ปส. ชุดสยบไพรี เจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ชนะสงคราม แถลงข่าวนำกำลังเข้าปิดล้อม ตรวจค้นที่พักที่กิน ที่เที่ยว ร.ร.สอนภาษา ร.ร.เอกชน จำนวน 238 จุดทั่วประเทศ โดยเน้นเป้าหมายชาวต่างชาติที่กระทำผิด หลบหนีเข้าเมือง (Overstay) และ พ.ร.ก.การทำงานของคนต่างด้าว

พล.ต.ท.ปิยะกล่าวว่า การแถลงข่าวในครั้งนี้เป็นการกวดขันการจับกุมชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยโดยแต่งตัวเป็นนักท่องเที่ยว เพื่อเข้ามาก่ออาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมที่กระทบกับความมั่นคง ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของประเทศไทย อีกทั้งในช่วงวันที่ 22-23 มิ.ย. ประเทศไทยได้เป็นตัวแทนจัดงานประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 จึงได้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกต่างๆ มากขึ้น

พล.ต.ท.ปิยะกล่าวต่อว่า การเข้าตรวจค้นเป้าหมายทั้งหมด 238 จุด ในการตรวจค้นในครั้งนี้จะเน้นเป้าหมายเป็นสถานศึกษา บริษัท ร้านค้า สถานบริการ ที่อยู่อาศัยและที่พัก โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 478 ราย แบ่งเป็นจับกุมข้อหา “เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด” จำนวน 7 ราย จับกุมข้อหา “เป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต” จำนวน 295 ร้าน จับกุมข้อหาตาม พ.ร.ก.การทำงานของคนต่างด้าว จำนวน 24 ราย จับกุมข้อหา “เป็นผู้ครอบครองเคหสถานรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัยแล้วไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานภายใน 24 ชั่วโมง” จำนวน 98 ราย จับกุมข้อหา “เป็นคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวไม่พักอาศัย ณ ที่ที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่” จำนวน 26 ราย และข้อหาอื่นๆ อีก 28 ราย

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์, 20/6/2562

ชมรมนวดไทยเชียงใหม่ยื่นตรวจสอบกรณีแอบถ่ายหนังเอ็กซ์ทำเสียหาย

18 มิ.ย. 2562 ที่ศาลากลาจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมผู้ประกอบการนวดไทยล้านนา นำโดยนางนันทวัน ชุติพงษ์วิเวท ประธานชมรมผู้ประกอบการนวดไทยล้านนา ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบกรณีข่าวที่มีการเผยแพร่ทาง Social Media เกี่ยวกับการนวดแผนไทยในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับหนังสือดังกล่าว

ทั้งนี้ การยื่นหนังสือดังกล่าวสืบเนื่องมาจากกรณีโซเชียลมีเดียที่มีการเผยแพร่ภาพและข่าวเกี่ยวกับการถ่ายหนังลามกที่ใช้เมืองเชียงใหม่เป็นฉากเดินเรื่องและพาดพิงกับการนวดแผนไทย ซึ่งสร้างความเสื่อมเสียและเสียภาพลักษณ์จังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประกอบกับรัฐบาลกำลังผลักดันให้นวดแผนไทยเป็นมรดกโลก โดยที่ทางชมรมได้ทุ่มเททำงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนผลักดันในเรื่องนี้อย่างเต็มที่

โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว การรักษาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีของจังหวัดเชียงใหม่ และการผลักดันให้นวดแผนไทยเป็นมรดกโลก ทางชมรมผู้ประกอบการนวดไทยล้านนาจึงขอเรียกร้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อภาพที่เผยแพร่ และดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ภาพลักษณ์ของการนวดไทยไม่เป็นไปตามภาพที่เผยแพร่ เพราะผลกระทบไม่ตกอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เพียงอย่างเดียวแต่มีผลกระทบถึงการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการพนักงานนวดที่ต้องทำงานเลี้ยงครอบครัว

ขณะเดียวกัน ให้กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เข้าไปตรวจสอบลงโทษผู้เผยแพร่คลิปเนื่องจากทำลายภาพลักษณ์การนวดแผนไทยและทำลายชื่อเสียงของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการกีดกันการผลักดันการนวดแผนไทยเป็นมรดกโลก และให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายปกครอง, ตำรวจ, สาธารณสุข ตรวจสอบร้านนวดที่ไม่เข้าเกณฑ์นวดเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะการแต่งกายที่ล่อแหลม ด้วยปราบปรามอย่างจริงจัง

นอกจากนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันรณรงค์ให้สถานประกอบการที่ทำธุรกิจกับนักท่องเที่ยวมีจิตสำนึกต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และของประเทศไทย พร้อมทั้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบเข้มงวดต่อการออกใบอนุญาตสถานประกอบการและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนวดแผนไทยอย่างจริงจัง และขอความร่วมมือสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวและแนะนำให้เห็นถึงสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ดีเป็นอย่างไร มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับใด ซึ่งนอกจากจะให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวแล้วยังจะช่วยกระตุ้นให้สถานประกอบการพัฒนามากขึ้นด้วย

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เบื้องต้นมอบหมายให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวรวมทั้งเข้มงวดต่อการออกใบสถานประกอบการและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนวดแผนไทยอย่างจริงจัง ทั้งนี้ พบว่าในจังหวัดเชียงใหม่มีร้านนวดอยู่ประมาณ 1,100 ร้าน มีการลงทะเบียนอย่างถูกต้องเพียง 600 ร้าน อีกทั้งยังให้ช่วยรณรงค์ให้สถานประกอบการที่ทำธุรกิจกับนักท่องเที่ยว พัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐาน “นวดเพื่อสุขภาพ” ส่วนในเรื่องการดำเนินคดีนั้นจะให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนจาก ip addres ของผู้โพสต์และดำเนินการต่อไปแม้จะเป็นการยาก

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์, 19/6/2562

'ผู้ตรวจแรงงาน' เผยคนงานไทยในอิสราเอล มีความเป็นอยู่ที่ดี รายได้งาม ส่งเงินกลับทุกเดือน

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2562 นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุวรรณ์ ดวงตา ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน นายชาคริตย์ เดชา ผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และนายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เดินทางไปพบปะนายจ้าง 3 ราย และตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ทำงานในพื้นที่ภาคกลางของอิสราเอล ที่ Moshav Lackish ซึ่งเป็นไร่ปลูกองุ่น มีแรงงานไทย จำนวน 35 คน

ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจราชการฯ ได้เน้นย้ำให้ลูกจ้างรู้จักสิทธิและหน้าที่ และระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเปลี่ยนนายจ้างขอให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฏหมาย อยู่ในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่เล่นการพนัน ไม่ทะเลาะวิวาท เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทย การใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีในการฉีดพ่นยาทางการเกษตร และเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้ต่างๆ ด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อนำมาปรับใช้และต่อยอดในการประกอบอาชีพเมื่อกลับมายังประเทศไทย

นอกจากนี้ คณะผู้ตรวจราชการฯ ได้เยี่ยมแรงงานไทย และให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยที่พึ่งผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ เนื่องจากเกิดภาวะผิดปกติการเต้นของหัวใจ และขอให้แรงงานไทยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาสุขภาพ โอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานได้มอบอุปกรณ์กีฬาแก่แรงงานไทยอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้กำชับแก่แรงงานไทยกรณีที่มีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือด้านแรงงาน ขอให้ปรึกษาฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ต่อไป

ที่มา: คมชัดลึก, 17/6/2562

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์