'กลุ่ม NGN' เรียกร้อง 'อนาคตใหม่' ทบทวนการยุบกรรมการกลุ่มคนรุ่นใหม่

แกนนำ New Gen Network (NGN) เรียกร้องพรรคอนาคตใหม่ ทบทวนกรณีสั่งปลดกรรมการ NGN เรื่องใช้งบไม่เหมาะสม พร้อมขีดเส้นหากไม่มีการดำเนินการเพื่อขอเจรจาภายใน 30 มิ.ย. 2562 นี้ ทางผู้เสียหายจะเปิดข้อมูลแก่สาธารณะชน แม้จะมีความเสี่ยงนำไปสู่การถูกยุบพรรค

23 มิ.ย. 2562 WorkpointNews รายงานว่า น.ส.วิภาพรรณ วงษ์สว่าง หนึ่งใน 26 ผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ และเป็นแกนนำเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ (New Gen Network – NGN) ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อพรรคอนาคตใหม่เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2562 ที่ผ่านมา โดยระบุว่าตามที่พรรคอนาคตใหม่ได้ออกประกาศลำดับที่ 5/2561 เรื่อง “ให้ผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการเครือข่ายเยาวชน-คนรุ่นใหม่ยุติการปฎิบัติหน้าที่ทั้งคณะ โดยคำสั่งระบุว่า ตามที่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติการณ์ของผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการเครือข่ายเยาวชน-คนรุ่นใหม่ในการใช้จ่ายงบประมาณในทางที่ไม่เหมาะสมต่อคณะกรรมการการบริหารพรรคนั้น บัดนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผู้ตำแหน่งการกรรมการเครือข่ายเยาวชน-คนรุ่นใหม่ ยุติการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวทั้งคณะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในระหว่างนี้การดำเนินงานของเครือข่ายเยาวชน-คนรุ่นใหม่ ในส่วนภูมิภาค ให้ขึ้นตรงต่อสำนักเลขาธิการพรรค ผ่านคณะกรรมการสาขาพรรคหรือคณะทำงานจังหวัด ตามแต่กรณีเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการบริหารพรรคจะจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายเยาวชน-คนรุ่นใหม่ ต่อไปภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สิ้นสุดลง”

ในฐานะผู้ได้รับความเสียหายจากความสะเพร่าในการออกประกาศดังกล่าว จึงขอร้องเรียนแก่พรรคอนาคตใหม่ให้ทบทวนรายละเอียดของประกาศ โดยมีเจตนาดังต่อไปนี้

1.ขอให้ทบทวน “ประกาศ” การยุบกรรมการ NGN ให้เหตุผลตรงกับเจตจำนงค์จริงในที่ประชุม (คือการปรับโครงสร้างเข้าสู่ช่วงเลือกตั้ง และให้ง่ายต่อการสั่งการ) หากพรรคยังติดใจเรื่องการเงิน หรือต้องการเงินคืน ขอให้ทำการตรวจสอบกับผู้ต้องสงสัยและผู้เกี่ยวข้องโดยตรงและทำอย่างถูกต้องตามกระบวนการ

2.หากต้องชี้แจงต่อสมาชิกว่า ณ ตอนนั้นคำว่า “ใช้งบไม่เหมาะสม” มาจากไหน ให้ชี้แจงว่าเป็นความผิดพลาดทางการประชาสัมพันธ์สื่อสาร

ก่อนหน้านี้ คณะผู้เสียหายได้ทำการติดต่อพรรคไปแล้วหลายครั้ง แต่ได้รับการผัดผ่อน รวมไปถึงการปฏิเสธไม่ให้ดูหลักฐาน โดยอ้างว่า ต้องเปิดเผยพร้อมสื่อมวลชนเท่านั้น หรือไม่ก็ยังไม่มีเวลาตรวจสอบเพราะอยู่ในช่วงเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการดำเนินการเพื่อขอเจรจาหรือปรับแก้ไขประกาศ ภายใน 30 มิ.ย. 2562 ทางผู้เสียหายก็มีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลแก่สาธารณะชน แม้จะมีความเสี่ยงอย่างสูงว่าหากเผยแพร่แล้วอาจนำไปสู่การยุบพรรค เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายอีก 572 รายการ ก่อนเป็นพรรคที่ต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

นอกจากนี้ ได้ยื่นข้อทวงถามถึงพรรคอนาคตใหม่ 3 ข้อ เนื่องจากกรณีสั่งปลดกรรมการ NGN เรื่องใช้งบไม่เหมาะสม

1.การใช้จ่ายงบทุกบาททุกสตางค์ใน NGN ต้องผ่านฝ่ายบัญชีของพรรคทั้งสิ้น หากเป็นการยืมเงินทดรองต้องผ่านเหรัญญิกอนุมัติก่อน และเมื่อใช้จ่ายเสร็จก็ต้องผ่านฝ่ายบัญชีตรวจสอบอีกรอบ หากเป็นการที่กรรมการ NGN สำรองจ่ายไปก่อน การเบิกก็ต้องผ่านการพิจารณาของฝ่ายบัญชีทุกครั้ง หากเป็นการใช้จ่ายไม่เหมาะสมจริง เหตุใดเหรัญญิกและฝ่ายบัญชีจึงอนุมัติจ่าย และหากไม่เหมาะสมจริง เหตุใดผู้ถูกปลดจึงมีแต่กรรมการ NGN ทั้งที่มีฝ่ายอื่นเกี่ยวข้องชัดเจน

2.กรณีสัญญาจ้างในฝ่าย NGN ต้องผ่านฝ่ายเหรัญญิกพิจารณา หากเป็นสัญญาที่เกี่ยวกับการผลิตสื่อก็ผ่าน ผอ.ฝ่ายสื่อ หรือ โฆษกพรรคพิจารณาด้วย และในสัญญาก็มีฝ่ายกฎหมายลงนามเป็นพยาน และมีเลขาธิการพรรคลงนามเป็นผู้ว่าจ้าง หากถือเป็นการใช้จ่ายไม่เหมาะสมจริง เหตุใดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเหล่านี้จึงอนุมัติตั้งแต่แรก และหากไม่เหมาะสมจริง เหตุใดผู้ถูกปลดจึงมีแต่กรรมการ NGN ทั้งที่มีหลายฝ่ายเกี่ยวข้องชัดเจน

3.หรือการมีคำสั่งปลดด้วยสาเหตุดังกล่าว เป็นเพียงเครื่องมือในการปลดผู้ที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งในการให้ลบโพสต์ชวนปฏิรูปกองทัพกระชับมิตรของหัวหน้าพรรคใช่หรือไม่

สรุปที่มาและปมปัญหา เหตุการณ์พรรคอนาคตใหม่ (รวบรวมโดย WorkpointNews)

'ปิยบุตร' ระบุพร้อมชี้แจงหลักฐานการใช้งบประมาณไม่เหมาะสม 

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2562 มติชนออนไลน์ รายงานว่านายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) กล่าวถึงกรณี น.ส.วิภาพรรณ วงษ์สว่าง อดีตกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งพรรค โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค ตั้งคำถามกรณีที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งรักษาการกรรมการเครือข่ายเยาวชน-คนรุ่นใหม่ (New Gen Network : NGN) เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2561 โดยมติกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ในขณะนั้นให้เหตุผลว่าเพราะมีการใช้งบประมาณไม่เหมาะสมแต่เมื่อขอดูหลักฐานทีมกฎหมายของพรรคกลับบ่ายเบี่ยงมาตลอด ว่าอนาคตใหม่เป็นพรรคการเมือง เมื่อกรรมการบริหารพรรคมีมติแล้วก็ต้องเป็นไปตามนั้น ส่วนเรื่องหลักฐานเราเปิดมาตลอดและมีหลายคนเข้ามาดูแล้ว ดังนั้นที่บอกว่าไม่ได้เปิดหลักฐานเป็นการกล่าวเท็จ ทั้งนี้ น.ส.วิภาพรรณ จะมาดูหลักฐานหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเขาแต่ยืนยันว่าเราเตรียมหลักฐานไว้หมดแล้ว

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์