'สมยศ' ขอนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยให้ความสำคัญ 24 มิ.ย. ทวงคืนหมุดและอนุสาวรีย์พิทักษ์รธน.

แกนนำกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย ขอนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยให้ความสำคัญวันที่ 24 มิถุนา ทวงคืนหมุดคณะราษฎรและอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญที่หายไป

24 มิ.ย.2562 เนื่องในวันครบรอบ 87 ปี การเปลี่ยนแปลงการปกครอง สมยศ พฤกษาเกษมสุข แกนนำกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย ให้สัมภาษณ์ถึงความสำคัญของวันนี้ว่า 24 มิถุนายนเป็นวันการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ซึ่งแต่เดิมกษัตริย์เป็นผู้ที่อำนาจสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวเปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตย มีรัฐสภามีตัวแทนของประชาชนไปทำหน้าที่ ด้านนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ซึ่งถือว่า 'อำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรทั้งหลาย' คำนี้จึงมีความหมายของสังคมในยุคปัจจุบันมากมันสะท้อนให้เห็นว่าอำนาจทั้งหมดอยู่ที่ราษฎรโดยผ่านกระบวนการการเลือกตั้ง ถ้าไม่มี 24 มิถุนายน 2475 ก็ไม่มีระบบรัฐสภาวันนี้ จึงอยากจะบอกบรรดาสมาชิกผู้แทนราษฎร นักการเมือง พรรคการเมืองทั้งหมาย ต้องตระหนักถึงคุณค่าของวันที่ 24 มิถุนายน

ประการที่ต่อมา เหตุการณ์ 24 มิถุนายน 2475 ได้เปิดศักราชใหม่ของไทยในด้านเศรษฐกิจ ทำให้เกิดเศรษฐกิจเสรีนิยม เมื่อก่อนระบบกษัตริย์ผูกขาดพระคลังสินค้า การค้าระหว่างประเทศ แต่ว่า 24 มิถุนายน 2475ทำให้เรามีระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ทันสมัย ในยุคดิจิตอลปัจจุบันนี้

ด้านการศึกษาก็เปลี่ยนทำให้เกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผลงานของ อ.ปรีดี พนมยงค์ ซึ่งได้ถ่ายทอดประชาธิปไตยผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ที่ก่อให้เกิด 14 ตุลา วันประชาธิปไตย ในวันที่ 24 มิถุนายน เคยเป็นวันสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือวันเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญ เป็นวันชาติไทยแต่ถูกยกเลิกไปเมื่อปี 2503 ในยุคเผด็จการ ฉะนั้นประเทศไทยยังไม่มีวันชาติ ประเทศอื่นมีวันชาติหมดเป็นวันที่เกิดจากการเรียกร้องเอกราช เรียกร้องประชาธิปไตย ประเทศไทยเรามีประชาธิปไตยเมื่อ 24 มิถุนายน สมควรที่จะทวงวันชาติกลับมาจะได้ภูมิใจว่าประเทศไทยเราเป็นประชาธิปไตย แต่น่าเสียดายว่ารัฐบาลหลายยุค หลายสมัยไม่เห็นคุณค่า

แม้กระทั้งทำลายหมุดราษฎรหายไปหรือทำลายอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ซึ่งจะทำให้ความทรงจำด้านประวัติศาสตร์ ด้านความภูมิใจ ด้านประชาธิปไตยหายไป อยากจะเรียกร้องในพรรคการเมืองฝั่งประชาธิปไตยในขณะนี้หันไปดูว่าเราจะทวงคืนหมุดคณะราษฎรมาอย่างไร จะทวงคืนอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญที่ถูกรื้อถอนทำลายไปอย่างไร เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราอยู่ในยุคประชาธิปไตย วันนี้เราเรียกประชาธิปไตยไม่ได้เด็ดขาดและขอให้พรรคการเมืองที่เรียกตนเองว่าเป็นประชาธิปไตยปฏิบัติการประชาธิปไตยตรงนี้สำคัญมาก ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ทวงคืนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้านประชาธิปไตยก็ไม่มีความหมาย เราก็จะได้แค่ว่าชิงอำนาจรัฐกันไม่ได้มีอะไรที่บ่งบอกประชาธิปไตยและผมก็หวังว่าคำสั่งเผด็จการจะผูกยกเลิกไปด้วย มาวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะยกเลิกคำสั่งเผด็จการทั้งหมดและเข้าสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ การเข้าสู่การใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชน

การหายไปของหมุดคณะราษฎรและอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ

อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญหรืออนุสาวรีย์ปราบกบฏบวรเดช 2476 เป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานที่เกี่ยวกับคณะราษฎรและการต่อสู้เพื่อการได้มาซึ่งประชาธิปไตย ถูกย้ายออกจากวงเวียนหลักสี่หลังการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว จนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบว่าอนุสาวรีย์ดังกล่าวถูกย้ายไปไว้ที่ใด

การย้ายอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญในคืนวันที่ 28 ธ.ค.2561 เป็นที่สนใจของสื่อมวลชนและนักกิจกรรมทางการเมือง เช่นเดียวกับเมื่อตอนที่หมุดคณะราษฎรถูกสับเปลี่ยน อีกทั้งยังมีนักกิจกรรมที่ถ่ายทอดสดการเคลื่อนย้ายอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ถูกเจ้าหน้าที่กักตัวด้วย

ขณะที่ หมุดคณะราษฎร หมุดหมายการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยโดยมี พล.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา หัวหน้าคณะราษฎรประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ 24 มิถุนายน 2475  ซึ่งเคยฝังอยู่ในลานพระบรมรูปทรงม้า

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560 มีรายงานว่าหมุดคณะราษฎรได้หายไปโดยมีหมุดหน้าใสเข้ามาแทนที่ มีข้อความว่า “ขอให้ประเทศสยามจงเจริญยั่งยืนตลอดไป ประชาชนสุขสันต์หน้าใส เพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน ความนับถือรักใคร่ในพระรัตนตรัยก็ดี ในรัฐของตนก็ดีในวงศ์ตระกูลของตนก็ดี มีจิตซื่อตรงในพระราชาของตนก็ดี ย่อมเป็นเครื่องคำให้รัฐของตนเจริญยิ่ง”

หลังจากที่หมุดคณะราษฎรหายไปก็มีนักกิจกรรมทางการเมืองไปร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทวงคืนหมุด เช่น 18 เม.ย.2560 ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้ยื่นหนังสือต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทำเนียบรัฐบาลขอให้มีการติดตามนำหมุดเก่ากลับมาและให้ดำเนินคดีกับผู้ที่นำหมุดไป, 19 เม.ย. 2560 ทรัพย์นภาพันธ์และณัฏฐา มหัทธนา เข้าแจ้งความเหตุหมุดคณะราษฎรหายไปที่สน.ดุสิต อภิสิทธิ์ และเดินทางไปที่ศาลาว่าการกรุงเทพฯ เพื่อขอดูกล้องวงจรปิด และ 24 เม.ย.2560 เอกชัย หงส์กังวาน พยายามนำหมุดคณะราษฎรจำลองไปติดตั้งกลับคืนที่จุดเดิม เป็นต้น ทว่าก็มีไม่มีความคืบหน้าจากเจ้าหน้าที่รัฐ

(ข้อมูลการหายไปของหมุดคณะราษฎรและอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ จากประชาไท 23 มิ.ย.2562, 6 เม.ย.2561 bbc news 31 ธ.ค. 2561 และ voicetv: 29 ธ.ค. 2561)

 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์