นศ.มช. ออกแถลงการณ์ 'หยุดการใช้ความรุนแรงและการกระทำที่ละเมิดสิทธิของผู้เห็นต่าง'

ชมรมประชาธิปไตย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ 'หยุดการใช้ความรุนแรงและการกระทำที่ละเมิดสิทธิของผู้เห็นต่าง' เรียกร้องให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการต่อผู้กระทำผิดและมอบความยุติธรรมแก่ผู้ถูกกระทำ

29 มิ.ย. 2562 ชมรมประชาธิปไตย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ เรื่อง หยุดการใช้ความรุนแรงและการกระทำที่ละเมิดสิทธิของผู้เห็นต่าง ระบุว่าในวันที่ 28 มิ.ย. 2562 นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ ได้ถูกลอบทำร้ายมาแล้วหนึ่งครั้งในวันที่ 3 มิถุนายน ที่ผ่านมา นอกจากนี้ในช่วงเวลานั้นได้เกิดเหตุการณ์การลอบทำร้ายประชาชนที่แสดงความคิดทางการเมืองเช่นเดียวกับเหตุการณ์ของนายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หลายเหตุการณ์ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความไม่พอใจและนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนที่ไม่ยอมรับความคิดเห็นทางการเมืองอันเห็นต่างเหล่านั้น

ชมรมประชาธิปไตย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชมรมที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของนักศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชา ที่เห็นพ้องและให้ความสำคัญในหลักการประชาธิปไตย ตลอดจนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันเท่าเทียม ชมรมประชาธิปไตยเห็นว่าการแสดงความคิดเห็นและการรับฟังความคิดเห็นต่างเป็นสิทธิ เสรีภาพ ที่บุคคลพึ่งกระทำได้ และได้รับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งเป็นสิ่งที่ได้รับการรับรองในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์แล้วว่ายังมีกลุ่มคนที่ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ทั้งยังมีการกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของผู้เห็นต่างอันเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายและเป็นการกระทำที่ไร้ซึ่งอารยธรรม รวมถึงสร้างสถานการณ์ที่ไม่สงบเรียบร้อยต่อชีวิตประชาชน สังคม ตลอดจนเหตุการณ์ในครั้งนี้อาจเป็นเหตุทำให้เกิดความวิตกกังวล ของบุคคลที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างอีกด้วย

ชมรมประชาธิปไตย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประณามพฤติกรรมดังกล่าวและเรียกร้องถึงความยุติธรรมต่อสวัสดิภาพของประชาชนที่คิดต่างทุกกรณี ทางชมรมขอเรียกร้องให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการต่อผู้กระทำผิดในเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าว และมอบความยุติธรรมแก่ผู้ถูกกระทำ พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงออกทางการเมือง

อย่างไรก็ตามชมรมประชาธิปไตย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล็งเห็นว่าการที่ประชาชนออกมาตั้งคำถาม ถกเถียงว่าด้วยปัญหาทางสังคม ก่อให้เกิดการตกผลึกปัญหาสังคม หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน อันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สังคมที่เป็นอยู่พัฒนาให้ดีขึ้นและทุกภาคส่วนคำนึงถึงความเท่าเทียม ของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์