กวีประชาไท: + , =

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

 

ตัดโค่น + ต้นไม้
= ฆ่าสัตว์ , ตัดชีวิต

เข่นฆ่า + ประชาชน
= ปิตุฆาต ,  มาตุฆาต.

 

หมายเหตุ: ภาพจากการแสดงสด บทกวีประวัติศาสตร์ประวัติปิศาจ ณ อนุสรณ์สถานฯ ราชดำเนิน  13 พฤษภาคม 61 "ประชา+ชน" จัดโดยกวีกลายพันธ์ุ 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์