'ภูมิใจไทย' จับตานโยบาย 6 ข้อแก้หนี้ กยศ. ถูกบรรจุนโยบายรัฐบาลครบถ้วนหรือไม่

'ภูมิใจไทย' ลั่นจับตานโยบาย 6 ข้อ แก้หนี้ กยศ. กว่า 4.5 ล้านคน ถูกบรรจุนโยบายรัฐบาลครบถ้วนหรือไม่ หลังพบมาตรการช่วยเหลือขยายเวลาผ่อนชำระหนี้ 15 ปี และดอกเบี้ยปรับ 75% แก้ไม่ถูกจุดลักลั่นหลายมาตรฐาน


อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (แฟ้มภาพ)

7 ก.ค. 2562 เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่าภายหลังที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปรับเงื่อนไขสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยมีการขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้สูงสุด 15 ปี พร้อมลดเบี้ยปรับ 75% เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ที่ถูกดำเนินคดี และมีภาระหนี้ค้างชำระจำนวนมาก

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ยืนยันว่าตัวแทนของพรรคจะนำนโยบายที่ได้รณรงค์หาเสียงไปเสนอต่อที่ประชุมคณะะกรรมการยกร่างนโยบายของรัฐบาลที่จะนำเสนอต่อรัฐสภา หนึ่งในนั้นคือนโยบาย “แก้หนี้ กยศ.”

นโยบายแก้หนี้ กยศ. ของพรรคภูมิใจไทย จะพบว่าพรรคร่วมรัฐบาลได้นำเสนอนโยบายในช่วงการรณรงค์หาเสียงจะมีพรรคภูมิใจไทย ที่ได้นำเสนอ 6 เรื่อง ประกอบไปด้วย 1.ปลดภาระผู้ค้ำประกัน ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน อีกต่อไป ทั้งหนี้เก่า และ หนี้ใหม่ 2.ไม่มีดอกเบี้ย เนื่องจาก กยศ.ไม่ใช่องค์กรธุรกิจ แสวงหากำไร 3.ไม่ต้องมีเบี้ยปรับ เนื่องจาก กยศ. ต้องช่วยหาทางให้ผู้กู้มีความสามารถชำระหนี้ ไม่ใช่คิดหาประโยชน์สูงสุดจากลูกหนี้ ต้องมองเขาเป็นลูกหลานที่ต้องให้โอกาส 4.ใช้ภาษีเงินได้ประจำปี มาหักลดยอดหนี้เงินกู้ได้ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนเข้าสู่ระบบภาษี และเงินรายได้จากภาษี มีความคุ้มค่ากว่าเงินกู้ หลายเท่า 5.ผ่อนคืนเงินต้น 10 ปี 6. พักหนี้ 5 ปี สำหรับ ลูกหลาน ที่ไม่มีเงินจะชำระจริงๆ เพื่อเป็นการหยุดการดำเนินคดี ไม่ต้องฟ้องร้องบังคับคดี หรือ ฟ้องยึดทรัพย์ ไว้ 5 ปี ให้ผู้กู้ ได้มีเวลา ตั้งสติ ตั้งตัว กันอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ต้องดูว่า พรรคร่วมรัฐบาลจะเห็นด้วยกับสิ่งที่พรรคภูมิใจไทย ได้นำเสนอนโยบาย แก้หนี้ กยศ . หรือไม่ และจะขับเคลื่อนเรื่องนั้อย่างไรต่อไป และในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ พรรคภูมิใจไทยได้ที่นั่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 1 ตำแหน่ง จะมีการแบ่งงานอย่างไรด้วย และได้ดูกยศ. หรือไม่ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ กยศ. ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้จนถึงขั้นถูกบอกเลิกสัญญาและดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยกองทุนฯให้โอกาสผู้กู้ในการผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน 15 ปี นับแต่วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความขึ้นกับจำนวนทุนทรัพย์ (เงินต้น ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ) คงเหลือ ณ วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความ และหากผู้กู้ยืมผิดนัดงวดใดงวดหนึ่ง จะนำส่วนลดเบี้ยปรับกลับเข้ามาเป็นหนี้ตามคำพิพากษาทันที ดังนี้ ทุนทรัพย์ไม่เกิน 250,000 บาท ให้ผ่อนชำระไม่เกิน 9 ปี, ทุนทรัพย์ตั้งแต่ 250,000 - 400,000 บาท ให้ผ่อนชำระไม่เกิน 12 ปี ทุนทรัพย์มากกว่า 400,000 บาทขึ้นไป ให้ผ่อนชำระไม่เกิน 15 ปี ทั้งนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่ามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของ กยศ. ที่ออกมาในแต่ละปีไม่เหมือนกัน จนมีหลายมาตรฐาน เกิดความลักลั่น และยังไม่สามารถแก้ปัญหาที่แท้จริงได้

อนึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2562 นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เปิดเผยว่า กองทุนได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทำสัญญาประนี ประนอมยอมความในศาล เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมที่ถูกดำเนินคดีในปี 62 สามารถทำ สัญญาประนีประนอมยอมความ ที่ศาล เพื่อได้รับลดเบี้ยปรับ 75% ของเบี้ยปรับที่มีอยู่ ณ วันทำสัญญาประนีประนอม แต่มีเงื่อน ไขว่าผู้กู้ยืมที่ตกลงทำสัญญาแล้วต้องไม่ผิดนัดชำระหนี้ตั้ง แต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ยังได้ขยายเวลาผ่อนชำระสูงสุดจาก 9 ปี เป็น  15 ปี นับแต่วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความตามจำ นวน ทุนทรัพย์ เงินต้น ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คงเหลือ ณ วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยหากมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 250,000 บาท ให้ผ่อนชำระไม่เกิน 9 ปี ทุนทรัพย์ตั้งแต่ 250,000-400,000 บาท ให้ผ่อนชำระไม่เกิน 12 ปี และ ทุนทรัพย์มากกว่า 400,000 บาทขึ้นไป ให้ผ่อนชำระไม่เกิน 15 ปี

นอกจากนี้ กยศ.กำลังศึกษา ออกมาตรการช่วยเหลือผู้กู้เรียน นักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ในครอบ ครัวผู้มีรายได้น้อยและถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ได้สิทธิพิเศษในการกู้ยืมเพิ่มขึ้น แต่ยังระบุไม่ได้ว่าเป็นอะไร ส่วนมาตรการการหักบัญชีเงินเดือนลูกหนี้ ขณะนี้มีลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนเข้าร่วมแล้ว 7.6 แสนราย ส่งผลให้กอง ทุนมีการชำระหนี้กลับเข้ามาเพิ่มขึ้น ตกเดือนละ 420 ล้านต่อเดือน และคาดการณ์ว่า ณ สิ้นปี กองทุนจะมีเงินชำระหนี้ได้ถึง 30,000 ล้านบาท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์