กวีประชาไท: บ้านเมือง..นี้

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

สภามีแต่ฝ่ายค้านพูดปัญหา
เหมือนโต้วาทีว่าที่สงสัย
กองปัญหาหมกสุมทุกมุมไง
จะแก้ได้ ไม่ได้ ใครจะตอบ

อยู่ชั้นล่างอย่างไรในชนชั้น
สูงกลางขั้นไหนไม่อินังขังขอบ
ตัวแทนประชาชนคนรับมอบ
ไม่รู้รับผิดชอบตอบตามตรง

สบายดีที่สุดไร้จุดหมาย
อยู่ให้ตายที่สุดจุดประสงค์
อย่าคาดหวังประเทศเจตจำนง
ไม่นานคงดับม้วยช่วยเผากัน

อย่าไปหวังฝั่งไหนให้เปลี่ยนแปลง
ดูพวกเขาแสดงเขาแข่งขัน
โต้วาทีทีไรวิ่งไล่ทัน
ก็แค่ขั้นปะทะชนะคารม

ประเทศป่วยห่วยแตกความแหลกเหลว
เตรียมลงเหวเศรษฐกิจตายติดหล่ม
การเมืองเก่าเน่าฟังในสังคม
เหม็นหมักหมมจมจ่อมผอมอดโซ

อยู่กันไปให้ดีเถิดพี่น้อง
เพื่อปากท้องร้องนักหิวอักโข
จะไปหวังอะไรไทยเติบโต
แค่จะโผล่โงหัวยังกลัวตาย

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์