กวีประชาไท: อยู่มืด

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

 

อยู่
เป็น
เย็น
สุข

ยุค
มืด
บอด.

 
หมายเหตุผู้เขียน: ภาพเขียนสีขาวบนกระดาษ - แต่งบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์