กวีประชาไท: ทุกข์ของแผ่นดินใช่หนักแผ่นดิน

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

เขาเป็นอยู่รู้ไหมใครแร้นแค้น
ใครผู้แทนแหงนมองลงท้องถิ่น
ใครลำบากทุกข์ยากอยากทำกิน
อย่าเล่นลิ้นกลิ่นคาวทิ้งชาวนา

หยาดน้ำตาฟ้าดินรดรินพราก
ดินแห้งผากอยากตายเบื่อหน่ายหน้า
ข้าวของแพงแกงร้อนขึ้นราคา
เห็นข้าวกล้านาไร่ยืนต้นตาย

ทุกข์ของชาวนาคือทุกข์ของแผ่นดิน
เคยได้ยินไหมผู้แทนแสนแหนงหน่าย
เก็บไว้ก่อนอวดโอ่นโยบาย
มันแค่ขายความคิดวิกฤตกาล

สี่ห้าปีไม่สร้างงานวางแผน
แล้งทั่วแดนแผ่นดินสิ้นสงสาร
ข้าวน้ำกล้านานั้นดินกันดาร
เอาแต่ผลาญงบประมาณแผ่นดิน

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์