ศาล รธน. แจงปมออกเอกสารเตือนคนละเมิดอำนาจศาล

ศาล รธน. แจงปมออกเอกสารเตือนคนละเมิดอำนาจศาล เพราะตลอด 20 ปีที่ผ่านมาเจอการขัดขวางการพิจารณาคดี รธน. 2560 จึงบัญญัติอำนาจนี้ปกป้องศาล ชี้จะใช้เฉพาะเรื่องที่จำเป็นและต้องใช้เสียงตุลาการศาล รธน. กว่า 2 ใน 3 ของจำนวน 9 คน

28 ก.ค. 2562 มติชนออนไลน์ รายงานว่าที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ถนนจักรเพชร นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้เผยแพร่เอกสารข่าวชี้แจงเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญรวมถึงกรณีการวิพากษ์วิจารณ์การพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ที่อาจเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาลว่าตั้งแต่มีการก่อตั้งศาลรัฐธรรมนูญเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ไม่มีการกำหนดเรื่องของบทลงโทษการละเมิดอำนาจศาลไว้ และศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องการพิจารณาคดี แต่ใน 20 กว่าปีที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญเองก็ถูกขัดขวางในการพิจารณาคดีหลายเรื่อง โดยเฉพาะการพิจารณาคดียุบพรรคการเมือง มีการข่มขู่ตุลาการศาล ตลอดจนการการใช้อาวุธ M79 ยิงเข้าที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ถือเป็นการขัดขวางการพิจารณาคดีของศาล 

ศาลรัฐธรรมนูญเตือน 'เสียดสี-ดูหมิ่นตุลาการ' มีสิทธิเจอคุก

ทั้งนี้เพื่อปกป้องศาลจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่ผ่านมา ทางรัฐธรรมนูญ ปี 2560 จึงบัญญัติอำนาจนี้ให้ไว้ และในกฎหมายวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญรองรับในเรื่องของการละเมิดอำนาจศาลไว้ แต่การที่ศาลจะใช้ในแต่ละครั้งจะใช้เฉพาะเรื่องที่จำเป็น เป็นประโยชน์กับคู่กรณีและการพิจารณาคดีเท่านั้น และการจะใช้ในแต่ละครั้งต้องผ่านการลงมติจากที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยใช้เสียง 2 ใน 3 ของ 9 คน และจะมีลำดับขั้นในการลงโทษไล่จากการตักเตือน ปรับ และสั่งจำคุก

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์