คนศรีสะเกษขึ้นป้ายค้านโรงน้ำตาล-โรงไฟฟ้าชีวมวล ยันพื้นที่ไม่เหมาะกับอุตสาหกรรม

5 ส.ค. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (4 ส.ค.) ที่ศาลาวัดบ้านตาจวน ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ประชาชนกลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษ จำนวนกว่าร้อยคน ได้ประชุมเพื่อสรุปบทเรียนจากการยื่นหนังสือคัดค้านการสร้างโรงงานน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้

คนศรีษะเกษ ร้องผู้ว่าฯ ตั้งคกก.ประเมินยุทธศาสตร์ทางสิ่งแวดล้อม ก่อนสร้างโรงงานน้ำตาล

จากนั้น ได้เดินทางไปขึ้นป้าย คัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลบริเวณหน้าปากทางเข้าหมู่บ้านตาจวน บ้านชำแระ และบริเวณสี่แยกบ้านหัวช้าง พร้อมอ่านคำประกาศท้วงถามความคืบหน้าที่ได้ยื่นหนังสือไปนั้น ซึ่งครบกำหนดเวลา 10 วันตามที่ได้ตกลงกับทางจังหวัดแล้ว ทว่ากลับไม่มีการตอบกลับ หรือมีความคืบหน้าใดๆ

สำหรับข้อเสนอที่ทางกลุ่มได้เสนอต่อจังหวัดไปนั้นมี  ประเด็นด้วยกันคือ

1.ต้องการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษทบทวนเวทีรับฟังความคิดเห็นที่ผ่านทั้ง 2 ครั้ง เนื่องจากเห็นว่ากระบวนการรับฟังความเห็นที่ผ่านมานั้นประชาชนในพื้นที่ หรือในชุมชนใกล้เคียงกับพื้นที่ที่จะมีการก่อสร้างโรงงานน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวลนั้น ไม่รับข้อมูลข่าวสาร และไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยให้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในกระบวนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั้ง 2 ครั้ง

2.ต้องการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินยุทธศาสตร์ทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประเมินศักยภาพของพื้นที่ให้ชัดเจนโดยให้ชาวบ้านเข้าไปมีส่วนร่วม เนื่องจากเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทำการเกษตรมากกว่าการทำอุตสาหกรรม

3.ต้องการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหนังสือถึงบริษัทเพื่อให้ชะลอกระบวนการต่างๆ ไว้ก่อน

กิตติศักดิ์ จรูญลักษณานุชิต อายุ 27 ปี กรรมการกลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิดศรีสะเกษ  กล่าวว่า วันนี้ได้มาร่วมรับฟังข้อมูลประเด็นการคัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลก็รู้สึกกังวลว่า บ้านเราที่จะมีโรงงานเกิดขึ้นนั้นพื้นที่และใกล้ชุมชนนั้น สะท้อนถึงความไม่เหมาะสมที่จะมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพราะชุมชนบ้านเราเป็นพื้นที่เกษตรกรรมคือทำนาเป็นหลัก และชุมชนเราใช้น้ำจากน้ำใต้ดิน เรากลัวจะมีการแย่งชิงทรัพยากรน้ำใต้ดิน ฝุ่นละออง กลิ่นเหม็น และการจราจร เป็นต้น ดังนั้นวันนี้พี่น้องกลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิดศรีสะเกษ จึงมีการสรุปข้อมูลหลังจากมีการยื่นหนังสือจังหวัด และได้ร่วมกันวางแนวทางในการคัดค้านร่วมกัน ก่อนที่ทางกลุ่มจะเดินทางไปติดป้ายคัดค้านโรงงานงานน้ำตาลโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 จุด เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงออกของกลุ่ม

ต่อมาด้านนายนรชัย สำราญ อายุ 57 ปี กรรมการกลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิดศรีสะเกษ เป็นตัวแทนอ่านคำประกาศซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

คำประกาศ ให้ทางจังหวัดศรีสะเกษดำเนินการตอบกลับข้อเสนอของกลุ่มหลังจากยื่นหนังสือ

ด้วยกลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษ ได้รวมตัวกันโดยมีชาวบ้านจากเขตอำเภอไพรบึง ขุนหาญ ขุขันธ์ ผู้มีสำนึกรักษ์ในการปกป้องบ้านเกิด วันนี้ได้ออกมารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรม ติดป้ายแสดงจุดยืนการคัดค้าน “อุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล”  ที่ผ่านมาทางกลุ่มได้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการคัดค้านเพราะหวั่นต่อปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหลายด้าน ทั้งเรื่อง เช่นพื้นที่ตั้งโรงงานใกล้ชุมชน วัด โรงเรียน การแย่งชิงทรัพยากรในพื้นที่  เรื่องมลภาวะ ที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโรงงานและที่สำคัญคือการเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรา ชนชาติพันธุ์ กูย กวย เขมร เยอ ตลอดจนชาวบ้านในรัศมี 5 กิโลเมตรไม่เคยรับรู้ข้อมูลมาก่อน 

โดยเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ทางกลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิด จำนวนกว่า 300 คนได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มีข้อเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด อยู่ 4 เรื่องหลักๆ คือ

1.ให้จังหวัดทบทวนยกเลิกเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ที่ชาวบ้านในพื้นที่ไม่เคยรับรู้ข้อมูลมาก่อน ทางกลุ่มมองว่ากระบวนการจัดเวทีไม่มีความเป็นธรรม

2.ให้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในกระบวนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั้ง 2 ครั้งที่ผ่าน

3.ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินยุทธศาสตร์ทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประเมินศักยภาพของพื้นที่ให้ชัดเจนโดยให้ชาวบ้านเข้าไปมีส่วนร่วม

4.ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลที่เป็นจริง

จากการไปยื่นหนังสือที่ผ่านมา ทางจังหวัดได้รับเรื่องและมีการเปิดห้องประชุมพูดคุยถึงปัญหาและรับข้อเสนอของกลุ่ม และทางกลุ่มได้ยื่นเวลาให้ทางจังหวัดตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 10 วัน  ซึ่งตอนนี้ก็ใกล้ถึงกำหนดเวลา   ทางกลุ่มจึงได้อ่านคำประกาศ “ทวงสัญญา” และ กระตุ้นให้ทางจังหวัดได้เร่งรีบดำเนินการตามที่ทางกลุ่มได้ยื่นหนังสือไว้  หากทางจังหวัดยังไม่มีการดำเนินการ  พี่น้องสมาชิกกลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิด  จะมีการเดินทางเข้าจังหวัด เพื่อทวงถาม กับผู้ว่าราชการจังหวัดอีกครั้ง

ด้วยจิตสำนึก ของผู้รักและหวงแหนแผ่นดิน

“เราจะกำหนดอนาคตของชุมชนเราเอง”

“ไม่เอาอุตสาหกรรมน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล”

กลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิด จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 4 สิงหาคม  2562  ณ.ทางเข้าบ้านตาจวน

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์