โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์: ถนนไทยปลอดภัยได้ เริ่มที่ดูปัญหาเป็นระบบ ปรับวัฒนธรรมสังคม

ปาฐกถาพิเศษ นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผอ.สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขในงานเวทีด้านความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติ ในประเด็นวัฒนธรรม ความเสี่ยง ความปลอดภัยทางถนน แจงปัจจัยอุบัติถนนไทยยังสูงต่อเนื่อง ปัญหามุมมองคนทำงาน พฤติกรรม วัฒนธรรมสังคมไม่สอดคล้องมาตรการความปลอดภัยที่มี ต้องมองเป็นระบบ และทำกลไกที่รัดกุม อย่าเอาแต่รณรงค์กันอย่างเดียว

นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (ที่มา:Youtube/ Puey100Years 100 years)

21 ส.ค. 2562 ความไม่ปลอดภัยบนท้องถนนไทยเป็นที่โจษจันบนสื่อต่างชาติ หลังสำนักข่าวนิวยอร์กไทม์ รายงานปัญหาเรื่องอุบัติเหตุทางท้องถนนในไทยอันเป็นเหตุจากการบังคับกฎหมายอย่างไม่เท่าเทียมระหว่างคนจนและคนรวยที่เจ้าหน้าที่เป็นคนเลือกปฏิบัติ ผนวกกับภาวะไม่สนใจต่อกฎจราจรจากพฤติกรรม “สบายๆ” ของผู้ใช้รถใช้ถนน จนเป็นผลให้ไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 20,169 รายในปี 2561

ในจำนวนดังกล่าว ร้อยละ 8 เป็นกลุ่มผู้เดินเท้าร้อยละ 71 เป็นผู้ใช้จักรยานยนต์และร้อยละ 3 เป็นผู้ใช้จักรยาน หากถอดเอาอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ออกไป ถนนของไทยจะปลอดภัยกว่าถนนของสหรัฐฯ ถึง 2 เท่า และไทยครองแชมป์อุบัติเหตุและการเสียชีวิตจากจักรยานยนต์เป็นอันดับ 1 ของโลก ไทยให้คำปฏิญาณต่อองค์การสหประชาชาติ (UN) ว่าจะลดอัตราการเสียชีวิตอุบัติเหตุบนท้องถนนลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2563 แต่กระนั้น ยอดผู้เสียชีวิตก็ยังสูงลิ่ว

สู้กับถนนมรณะ: ปัญหา ไอเดีย ทางออกลดอุบัติเหตุ-ตายของจักรยานยนต์ไทย

การแก้ไขปัญหาทางถนนถูกยอมรับจากหลายฝ่ายว่ามีความซับซ้อน ยุ่งเหยิง เกี่ยวพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วน แต่สิ่งที่เริ่มได้เลยคือการปรับมุมมอง ความคิดให้ดูความซับซ้อนนั้นในองค์รวมและเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การจัดทำระบบการแก้ไขปัญหาที่รัดกุม ครอบคลุมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แนวทางเหล่านี้อยู่ในปาฐกถาพิเศษของ นพ.ดร.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผอ.สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในหัวข้อ “วัฒนธรรม ความเสี่ยง และความปลอดภัยทางถนน” ในสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ "เดิน ขี่ ขับ ไปกลับ ปลอดภัย" (Play your part and share the road) งานระดับชาตินี้ถูกจัดปีละ 2 ครั้งเพื่อหาทางลดอุบัติเหตุทางถนน เมื่อ 8 ส.ค. 2562

ปรับใช้มิติวัฒนธรรม-มองเชิงระบบ ทะลวงเพดานจัดการความเสี่ยงบนท้องถนน