กวีประชาไท: เซ่นสวรรค์

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

เพื่อทรัพย์สินสถานะเสวยสุข 
ประดับมุขอัญมณีศรีสง่า
เพื่ออำนาจล้นฟ้าทั่วพารา 
จึงต้องเข่นต้องฆ่าบูชายัญ

 

ใช้กฎหมายที่หมายกดประกาศก้อง 
อ้างปรองดองจ้องเขม่นเซ่นสวรรค์
เผด็จการตัวกร่างอ้างโทษทัณฑ์ 
ใช้ฟาดฟันดันทุรังจนพังภิณฑ์

 

ประชาชนยากแค้นแสนสาหัส
คุณดื่มกินอำนาจรัฐจนหวานลิ้น
แทรกแซงแซะแทะกระดูกผูกขาดกิน
จมหนี้สิน-การมอมเมา....อันยาวนาน

 

คุณเล่านิทานผ่านนายหน้า
สูบเลือดเนื้อมวลประชาเป็นอาหาร
ขูดรีดความภักดีอย่างโอฬาร
ประวัติศาสตร์สายธารนั้นจารจำ

 

อำมาตยาธิปไตย
ไม่เคยสร้างคุณอันใดที่เลิศล้ำ
ฉุดกระชากมวลประชามาจองจำ
ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำดำเนินไป

 

สร้างวาทกรรมความไม่พร้อม
ประชายอมยกพลีชีวิตให้
กดหัว...กดหัว...มันต่อไป
อย่าได้ลุกขึ้นยืนหลังตรง

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์