เปิดไทมไลน์ข้อถกเถียงกรณีถวายสัตย์ฯ ก่อน ร.10 พระราชทานพระราชดำรัสวันถวายสัตย์อีกครั้ง

26 ส.ค. 2562 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบถึงกำหนดการว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชดำรัส พร้อมลายพระราชหัตถ์ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2562 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน วันอังคารที่ 27 ส.ค. 2562 เวลา 9.00 น. ณ ตึกบัญชาการ 1 ห้องรับรอง 5 ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับเรื่องการถวายสัตย์ฯ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 161 ระบุว่า ก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคํา ดังต่อไปนี้

“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดี ต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”

แต่ในวันที่ 16 ก.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นำ ครม. เข้าถวายสัตย์ปฎิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

โดยกล่าวเพียง “ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดี ต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนตลอดไป ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ

ต่อมาวันที่ 25 ก.ค. ก่อนการประชุมรัฐสภา ในวาระการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา ปิยบุตร แสงกนกกุลได้หารือกับประธานว่า การถวายสัตย์ปฎิญาณไม่ครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญระบุไว้ จะส่งผลต่อสถานะภาพของคณะรัฐมนตรีหรือไม่ อย่างไรก็ตามในวันที่ 31 ก.ค. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อว่า ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการครบถ้วน การดำเนินการได้ผ่านพ้นมาแล้ว และในวันรุ่งขึ้นวิษณุถูกสื่อตั้งคำถามอีกว่ากรณีนี้ไปการจงใจไม่กล่าวถ้อยคำถวายสัตย์ให้ครบถ้วน หรือเป็นความผิดพลาดในขั้นตอนการเตรียมเอกสาร วิษณุ ตอบเพียงสั้นๆ ว่า ไม่ทราบ ก่อนที่จะพูดทิ้งท้ายว่า “แล้วสักวันจะรู้ว่าไม่ควรพูด”

จนกระทั่งวันที่ 5 ส.ค. ศรีสุวรรณ จรรยา ได้ยื่นเรื่องต่อศาลผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อพิจารณากรณีดังกล่าวว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิฉัย วันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ ระบุถึงเรื่องนี้ว่า ระบุว่าข้อความที่กล่าวไปทั้งหมดนั้นครอบคลุม เป็นไปตามรัฐธรรมนูญคือดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมด และอีกสิ่งสำคัญคือเป็นไปตามพระปฐมบรมราชโองการ ทั้งขอให้เรื่องจบ อย่าทำให้บานปลาย

ต่อมา 24 ส.ค. เลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเผยว่า ผู้ตรวจการฯ จะพิจารณากรณีดังกล่าวในวันที่ 27 ส.ค. (วันพรุ่งนี้) ซึ่งการพิจารณานี้คาดว่าจะทราบผลในช่วงบ่าย ขณะที่พระราชดำรัสของรัชกาลที่ 10 จะทราบได้ภายในช่วงเช้าของวันที่ 27 ส.ค.

ทั้งนี้ตลอดช่วงที่ผ่านมาพรรคฝ่ายค้านพยายามตั้งกระทู้สดเพื่อถามนายกรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ได้ชี้แจง และหาทางออก หรือวิธีการแก้ไขรวมทั้งหมด 3 ครั้ง แต่นายกรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้แม้แต่ครั้งเดียว จึงได้มีการยื่นญัตติของเปิดการอภิปรายทั่วไปในเรื่องนี้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการระบุวันอภิปรายที่แน่นอน

16 ก.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นำ ครม. เข้าถวายสัตย์ปฎิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

25 ก.ค. ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ปรึกษาประธานรัฐสภาก่อนประชุมรัฐสภา วาระแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาว่า การถวายสัตย์ฯ ของ ครม. ไม่ตรงกับ มาตรา 161 แห่งรัฐธรรมนูญ ส่งผลต่อสถานะของ ครม. ว่ามีสถานะตามรัฐธรรมนูญหรือไม่

31 ก.ค. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยตามกระบวนการครบถ้วน และผ่านพ้นไปแล้ว

1 ส.ค.  วิษณุ ตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ถามว่า นายกฯ จงใจอ่านคำถวายสัตย์ฯ ไม่ครบ หรือมีการเตรียมเอกสารผิดพลาด โดยวิษณุตอบบว่า ไม่ทราบ ก่อนที่จะพูดทิ้งท้ายว่า “แล้วสักวันจะรู้ว่าไม่ควรพูด”

4 ส.ค. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจงเรื่องการถวายสัตย์ฯ และขอให้แก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้อง

5 ส.ค. พล.อ.ประยุทธ์ ระบุว่าข้อความที่กล่าวไปทั้งหมดนั้นครอบคลุม เป็นไปตามรัฐธรรมนูญคือดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมด และอีกสิ่งสำคัญคือเป็นไปตามพระปฐมบรมราชโองการ ทั้งขอให้เรื่องจบ อย่าทำให้บานปลาย

5 ส.ค. ศรีสุวรรณ จรรยา ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อส่งศาลปกครอง พิจารณาการถวายสัตย์ฯ ว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือไม่

6 ส.ค. ไพศาล พืชมงคล ชี้ว่า หากการถวายสัตย์ฯไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ เท่ากับว่ารัฐบาลประยุทธ์ 1 และ คสช. ยังคงอยู่ พร้อมมาตรา 44

7 ส.ค. สุทิน คลังแสง ขอตั้งกระทู้ถามสดกรณีถวายสัตย์ในสภาฯ แต่พล.อ.ประยุทธ์ไม่มาตอบคำถาม

8 ส.ค. พล.อ.ประยุทธ์ รับว่า “เดี๋ยวคงเรียบร้อยนะ เพราะผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ผิด เขาดูกันที่เจตนา” พร้อมขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

10 ส.ค. โภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคด้านนโยบาย และแผนงานพรรคเพื่อไทย เปิดว่าการถวายสัตย์ไม่ครบ จะส่งผลให้ การกระทำทุกอย่างของรัฐบาลเป็นโมฆะ

13 ส.ค. พล.อ.ประยุทธ์ ปฏิเสธการตอบคำถามเรื่องการถวายสัตย์ฯ

14 ส.ค. ปิยบุตร ขอตั้งกระทู้ถามสดกรณีถวายสัตย์ในสภาฯ แต่พล.อ.ประยุทธ์ไม่มาตอบคำถาม  ด้านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เผยนายกฯ ต้องชี้แจงเหตุผลให้ได้ว่า ทำไมจึงไม่มาตอบคำถาม ขณะที่วันนั้นเช้าช่วง พล.อ.ประยุทธ์ ได้นำ ครม. ไปทำกิจกรรม แข่งขันชักเย่อ เตะฟุตบอล และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนผู้พิการทางการมองเห็นที่มูลนิธิคนตาบอดฯ แต่ไม่ได้เข้าไปตอบคำถามในช่วงบ่าย

14 ก.ค. วิรัตน์ วรศสิริน ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย หารือกับประธานสภาว่า การกล่าวคำถวายสัตย์ฯไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ นั้นถือเป็นความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือไม่ และนายกฯ ควรรับโทษ และรับผิดชอบต่อกรณีนี้

15 ก.ค. พล.อ.ประยุทธ์ เผยว่า เรื่องการถวายสัตย์ฯ นั้นอยู่ในการพิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว จึงไม่ได้เดินทางไปตอบคำถามที่รัฐสภา

16 ส.ค. 7 พรรคฝ่ายค้านยื่นญัตติขออภิปรายทั่วไป กรณีถวายสัตย์ฯ ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

20 ส.ค. ศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า จะบรรจุญัตติขออภิปรายทั่วไปกรณีการถวายสัตย์ แต่คาดว่าจะไม่ทันภายในเดือน ส.ค. เนื่องจากช่วงสัปดาห์สุดท้ายจะมีการประชุมรัฐสภาอาเซียน

21 ส.ค. ปิยบุตร ขอตั้งกระทู้ถามสดกรณีถวายสัตย์ในสภาฯ แต่พล.อ.ประยุทธ์ไม่มาตอบคำถาม นับเป็นครั้งที่ 3

24 ส.ค. เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 ส.ค. ผู้ตรวจฯ จะพิจารณาการถวายสัตย์ฯ ว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือไม่

26 ส.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชดำรัส พร้อมลายพระราชหัตถ์ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้า โดยให้พล.อ.ประยูทธ์ นำครม. เข้ารับพระราชทาน พระราชดำรัส พร้อมลายพระราชหัตถ์ ในวันที่ 27 ส.ค.

หมายเหตุ: มีการแก้ไขพาดหัวข่าวเมื่อวันที่ 28 ส.ค. เวลา 17.30 น.

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ประชาสัมพันธ์