กวีประชาไท: ตรรกะที่ไม่มีเหตุผล

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

ผมรักบทกวีมากกว่าศาสนา
สบถใส่พระเจ้า
มากกว่าดอนปู่ตา

 

ผมรักภูตผีมากกว่าคัมภีร์
ร้องไห้ให้ผีบรรพบุรุษ
มากกว่าเทพเจ้า

 

ผมรักเซียงข้องเสี่ยงทาย
มากกว่าแบบเรียนวืทยาศาตร์
ขณะให้เชื่อเหตุผลความลี้ลับ

 

ผมรักหมู่บ้าน
มากกว่าแบบเรียนประวัติศาตร์
อนุสาวรีย์ที่เต็มไปด้วยการโกหก

 

ผมรักกฏเกณฑ์ไร้ความอยุติธรรม
มากกว่ากฎหมายชอบธรรม
ของผู้พิพากษา

 

ผมรักความป่าเถื่อนของสัตว์
ที่หิวเมื่อล่า
มากกว่าอารยธรรมของมนุษย์

 

ผมรักถ้อยคำของชาวบ้านคนหนึ่ง
ที่หิวโหยมากกว่า
คำสัญญาของนักการเมือง

 

ผมรักผีฟ้าพญาแถน
มากกว่าพิธีกรรม
ของข้าราชการขณะอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์

 

ผมรักหยดเหงื่อของชาวนา
มากกว่าหนังสือ
ของเหล่าศาสตราจารย์

 

ผมรักความไม่รู้
ของเด็กคนหนึ่ง
มากกว่าตรรกะทางคณิตศาสตร์

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์