กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคอรุม จ.อุตรดิตถ์ ใช้ยุทธศาสตร์ 4 สร้าง พัฒนาตำบล

ยกย่องกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคอรุม จ.อุตรดิตถ์ นายก อบต.เผยใช้ยุทธศาสตร์ 4 สร้าง พัฒนาตำบล “สร้างคน สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างสังคมอุดมปัญญา”

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2562 ที่ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เยี่ยมชมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคอรุม พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมโครงการปั่นจักรยานเชิงอนุรักษ์ของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปากคลองและประชาชน ที่ร่วมกันเก็บทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และบูรณาการกับกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล

นายผจล พูลด้วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) คอรุม กล่าวว่า จุดเด่นของ อบต.คอรุม คือการเป็นตำบลสุขภาวะโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ใช้ยุทธศาสตร์ 4 สร้าง พัฒนาตำบล คือ สร้างคน สร้างงาน สร้างโอกาส และสร้างสังคมอุดมปัญญา โดยคนในชุมชนมาระดมสมองร่วมกันว่าต้องการให้ชุมชนของตัวเองเป็นอย่างไรในอนาคตข้างหน้า ที่นี่จึงให้ความสำคัญกับศูนย์เด็กเล็ก ส่งเสริมกิจกรรมของนักเรียน วัยรุ่น และการป้องกันโรคในกลุ่มเกษตรกร รวมถึงการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเป็นหลัก ทั้งนี้ อบต.คอรุมเข้าร่วมตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลร่วมกับ สปสช.เมื่อปี 2549 เป็น อบต.แรกของ ต.พิชัย ที่เข้าร่วม ปัจจุบันแต่ละปีจะได้งบประมาณจาก สปสช.ประมาณ 400,000 บาท และ อบต.คอรุม สมทบประมาณ 162,000 บาท เท่ากับว่าในแต่ละปีกองทุนจะมีงบประมาณ 560,000 บาท

นายผจล กล่าวต่อว่า หลักการของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคอรุมคือ สร้างหลักประกันสุขภาพเพื่อทุกคนในชุมชนของเราด้วยการมีส่วนร่วม เน้นให้เข้าถึงบริการสาธารณสุข และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ บริหารในรูปแบบของคณะกรรมการที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน แต่ละกลุ่มในตำบลก็จะส่งโครงการเข้ามาเพื่อของบประมาณกองทุนทำกิจกรรม คณะกรรมการจะพิจารณาตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่

เช่น โครงการปั่นจักรยานเชิงอนุรักษ์เพื่อสุขภาวะที่ดีภายในโรงเรียนและชุมชน ที่โรงเรียนบ้านปากคลอง ซึ่งเป็นโรงเรียนในชุมชนของเราทำโครงการของบประมาณมา ก็ตรงตามวัตถุประสงค์กองทุน และส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อชุมชนของเรา ได้เรียนรู้การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออก กิจกรรมทอดผ่าป่าขยะรีไซเคิลก็ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากขยะภายในชุมชนได้ด้วย

“กองทุนที่นี่จะเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดย อบต.คอรุม ช่วยจัดทำเอกสารต่างๆ ให้ ส่วนการดำเนินการเป็นของประชาชน จะเห็นได้ว่า งบประมาณครึ่งหนึ่งของกองทุนฯ เป็นงบที่ภาคประชาชนขอมา ที่เหลือเป็นโครงการของ โรงเรียน ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมต่างๆ และ รพ.สต. เป็นต้น” นายก อบต.คอรุม กล่าว

ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ที่นี่ นับว่าก้าวหน้าไปมาก เป็นตำบลสุขภาวะที่เข้มแข็ง สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ ขอชื่นชมยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลของที่นี่ ที่เริ่มจากการสร้างคน เริ่มจากวิถีชีวิตของคนในชุมชน และคนในชุมชนเองมาร่วมกันวาดภาพว่า อนาคตตำบลแห่งนี้เป็นอย่างไร และระดมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามา ซึ่งหลักการของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล คือ แก้ปัญหาพื้นที่และพัฒนาพื้นที่ ด้วยพื้นที่เอง กองทุนฯ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ชุมชนพัฒนาสิ่งที่เป็นสุขภาวะของชุมชนได้ ซึ่งที่นี่ได้ใช้เพื่อประชาชนในทุกกลุ่มวัย และทำได้ประสบผลสำเร็จอย่างมาก

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์