ผู้ประกันตนว่างงาน ก.ค. 2562 ทำลายสถิติช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2552 แล้ว

เดือน ก.ค. 2562 ผู้ประกันตนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานทะลุ 191,657 คน สูงสุดทำลายสถิติช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในเดือน มิ.ย. 2552 ที่ 188,986 คน


ที่มาภาพประกอบ: Nick Youngson CC BY-SA 3.0 ImageCreator

3 ก.ย. 2562 จากข้อมูลรายงาน เศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน ก.ค. 2562 โดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุว่าจากข้อมูล ณ เดือน ก.ค. 2562 พบว่าจากข้อมูล ณ เดือน ก.ค. 2562 มีลูกจ้างที่มีนายจ้างในระบบประกันสังคม (ม.33) จำนวน 11,629,684 คน มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 1.35 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือน ก.ค. 2561) ซึ่งมีจำนวน 11,475,042คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) ของเดือน ก.ค. 2562 เมื่อเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลง (%MoM) ของเดือน มิ.ย. 2562 พบว่าในเดือน ก.ค. 2562 มีอัตราเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 1.35 โดยเพิ่มขึ้นจากเดือน มิ.ย. 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.19 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การจ้างงานมีอัตราขยายตัวมากกว่าร้อยละ 1 จึงถือว่าสถานการณ์การจ้างงานอยู่ในภาวะปกติ

สถานการณ์การว่างงาน (ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม : SSO) จากข้อมูล ณ เดือน ก.ค. 2562 มีผู้ว่างงานจำนวน 191,657 คน มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 13.13 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือน ก.ค. 2561 ซึ่งมีจำนวน 169,418 คน) และมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 6.76 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (เดือน มิ.ย. 2562 ซึ่งมีจำนวน 179,515 คน) ซึ่งหากคิดเป็นอัตราการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานทุกกรณี (ถูกเลิกจ้างหรือลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง) ในเดือน ก.ค. 2562 อยู่ที่ร้อยละ 1.65 มีอัตราเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับอัตราการว่างงานของเดือน มิ.ย. 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.55 ทั้งนี้จากข้อมูลอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติเดือน ก.ค. 2562 อยู่ที่ร้อยละ 1.1 มีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย. 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.9

อนึ่งเมื่อไล่ย้อนข้อมูลไปตั้งแต่ปี 2552 พบว่าตัวเลขว่างงาน 191,657 คน ของเดือน ก.ค. 2562 นี้เป็นตัวเลขสูงสุดทำลายสถิติช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี 2552 ไปแล้ว | ปี 2552 ผู้ประกันตน ม.33 ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสูงสุดในเดือน มิ.ย. 2552 ที่ 188,986 คน | ปี 2553 สูงสุดในเดือน มิ.ย. 2553 ที่ 128,071 คน | ปี 2554 สูงสุดในเดือน ส.ค. 2554 ที่ 114,657 คน | ปี 2555 สูงสุดในเดือน เม.ย. 2555 ที่ 130,717 คน | ปี 2556 สูงสุดในเดือน ก.ค. 2556 ที่ 116,975 คน | ปี 2557 สูงสุดในเดือน ก.ค. 2557 ที่ 128,510 คน | ปี 2558 สูงสุดในเดือน ส.ค. 2558 ที่ 138,189 คน | ปี 2559 สูงสุดในเดือน ส.ค. 2559 ที่ 161,012 คน | ปี 2560 สูงสุดในเดือน ส.ค. 2560 ที่ 157,883 คน | ปี 2561 สูงสุดในเดือน ก.ค. 2561 ที่ 169,418 คน | ปี 2562 (7 เดือน) สูงสุดในเดือน ก.ค. 2562 ที่ 191,657 คน (ดูเพิ่มเติม)

สถานการณ์การเลิกจ้างอัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 คิดจากจำนวนผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง ต่อจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 เดือน ก.ค. 2562 ผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างมีจำนวนทั้งสิ้น 27,307คน คิดเป็นร้อยละ 0.23 มีอัตราการเลิกจ้างเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย. 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.22 และมีอัตราเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน ก.ค. ของปี 2561 ที่มีอัตราการเลิกจ้างลูกจ้างที่ร้อยละ 0.21
 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์