สปสช.จับมือสถาบันสุขภาพอาเซียน เสริมสร้างความเข้มแข็งหลักประกันสุขภาพไทย

สปสช.ลงนามกับสถาบันสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและประชาชน สร้างความเข้มแข็งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พร้อมขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพไทยสู่เวทีนานาชาติ

ที่สถานบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล - เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2562 ที่ผ่านมา ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ กล่าวว่าการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลโดยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนจะร่วมทำงานกับ สปสช. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเจ้าของของภาคท้องถิ่น ภาคประชาชน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสุขภาพไทยโดยเป็นต้นแบบในการดำเนินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับนานาประเทศ ความร่วมมือครั้งนี้ยังสอดคล้องกับวาระสุขภาพโลกในการบรรลุหลักประกันถ้วนหน้าและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกภายในปี 2573

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่าไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่ได้รับการชื่นชมและยอมรับให้เป็นแบบอย่างแก่นานาชาติในการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้สำเร็จภายใต้งบประมาณจำกัด หนึ่งในปัจจัยสำคัญคือการมีส่วนร่วมของภาคท้องถิ่นและภาคประชาชนในการเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพ ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมการขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทยให้มีความเข้มแข็งและครอบคลุมในทุกพื้นที่ รวมถึงในด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับนานาชาติ นอกจากนี้ยังเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมาที่ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้แก่นานาชาติ

ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนจะเป็นหน่วยงานที่จะประสานเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพ รวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้โดยนำกรณีศึกษาของการสร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของของภาคท้องถิ่น ภาคประชาชน ในการสร้างความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทยสู่สาธารณะทั้งระดับชาติและนานาชาติ

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ประชาสัมพันธ์