กวีประชาไท: เจตจำนง

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

จะตีความอย่างไรได้อย่างนั้น
นรกหรือสวรรค์ชั้นสูงถึง
อย่าตีอกชกลมโลกกลมกลึง
เห็นให้ซึ้งธรรมาตถาคต

ธรรมะสิ้นศิลปะจะเห็นต่าง
สื่อเสพสร้างอย่างไรสวยใสสด
ปฎิบัติชัดแจ้งธรรมละรูปรส
ต่างที่บทบาททำสูงต่ำใจ

แก่อย่างไรให้ดีที่คุณค่า
ปรารถนาสิ่งนั่นต่างฝันใฝ่
สัจธรรมชัดพระรัตนตรัย
เสรีประชาธิปไตยให้มั่นคง

ละเอียดอ่อนย้อนแย้งเสียดแทงใจ
จงละมุนละไมใจประสงค์
ศิลปะพระธรรมคู่ดำรง
เจตจำนงปลงให้ใจลดละ

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์