‘ธรรมนัส’ แจงข้อกล่าวหาวุฒิการศึกษาปลอม ชี้มีคนเข้าไปเปลี่ยนข้อมูลในเว็บสภาฯ

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตรียมเดินหน้าสอบคุณสมบัติ ร.อ.ธรรมนัส ให้ถึงที่สุด ชี้นอกจากคีดยาเสพติด ยังมีเรื่องวุฒิการศึกษาปลอมอีก ขณะที่พล.อ.ประวิตร เชื่อสิ่งที่ ร.อ.ธรรมนัส แถลงเป็นเรื่องจริงทั้งหมด ด้านเจ้าตัวเผยกรีที่มีการกล่าวหาเรื่องวุฒิการศึกษาปลอมเป็นเพราะมีผู้ไม่หวังดีเข้าไปเปลี่ยนข้อมูลในเว็บสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

12 ก.ย. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการว่า เรื่องการให้ออกจากราชการเป็นเรื่องจริง โดยในขณะนั้น ชวน หลีกภัย ทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการถอดยศ ซึ่งเรื่องนี้เป็นไปตามขั้นตอน ส่วนกระแสข่าว ที่ร.อ. ธรรมนัส มีการใช้วุฒิการศึกษาปลอมหรือไม่ ต้องดำเนินการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อไป พร้อมทั้งตรวจสอบกรณีเคยตกเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดให้ถึงที่สุดด้วย หากพบผิดจริงรัฐบาลและบุคคลนั้นๆ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ต่อข้อถามถึงการตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของ ร.อ. ธรรมนัส  รมช.เกษตรฯ กรณีถูกสื่อออสเตรเลียเผยแพร่ข่าวเคยถูกจำคุกคดียาเสพติดที่ออสเตรเลีย พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า ไม่ได้ชี้แจงเรื่องจริงในสภา จึงเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลจะต้องรับผิดชอบ เพราะเป็นผู้เสนอชื่อ ร.อ. ธรรมนัส เป็นรัฐมนตรี

ด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงการชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรของ ร.อ.ธรรมนัส พร้อมยืนยันว่าสิ่งที่ได้มีการชี้แจงไปแล้วนั้นเป็นเรื่องจริงทั้งหมด

ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวถึงกรณีที่มีการกล่าวหาว่าใช้ใช้วุฒิการศึกษาปลอม โดยยืนยันว่าจบการศึกษาจาก California University ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนประวัติการศึกษาในเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ระบุว่า จบจาก Calamus International University  เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง มีคนไปเปลี่ยนข้อความวุฒิการศึกษา  ซึ่งผู้กระทำผิดอาจจะถูกมหาวิทยาลัยฟ้องได้

ทั้งนี้ The Enlightener News  ได้รวบรวมประวัติการรับราชการของ ร.อ.ธรรมนัส ไว้มีรายละเอียดดังนี้

พ.ศ.2525 เข้าโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 25 เหล่าทหารบก (เลขประจำตัว 12339)

พ.ศ.2532 สำเร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) รุ่น 36 ก่อนเข้ารับราชการเป็นว่าที่ ร.ต. ในตำแหน่งรอง ผบ. หมวด กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์

พ.ศ.2534 ถูกปลดออกจากราชการรอบแรก มาเป็นทหารกองหนุน ไม่มีเบี้ยหวัด เนื่องจากขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา ขณะนั้น พล.อ.วันชัย เรืองตระกูล เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม

พ.ศ.2535 ขอกลับเข้ารับราชการใหม่เป็นทหารเรือ กรมกำลังพลทหารเรือ ขณะนั้น พล.อ.บรรจบ บุนนาค เป็น รมว.กลาโหม แล้วขอเปลี่ยนเหล่าไปสังกัดทหารบก

พ.ศ.2536 ถูกปลดออกจากราชการรอบสอง ฐานหนีราชการในเวลาประจำการ ขณะนั้น พล.อ.อ.สุวิช จันทรประดิษฐ์ เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม ได้รับคำสั่งจาก พล.อ.วิจิตร สุขมาก รมว.กลาโหม

1 ตุลาคม พ.ศ.2536 มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดยศทหาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 26 ตุลาคม พ.ศ.2536) ความว่า “มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ถอด ร.ท.ยุทธภูมิ โบพรหม สังกัดกองทัพบก ซึ่งได้กระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ ออกเสียจากยศ ตั้งแต่ 18 มีนาคม พ.ศ.2536” โดยมี ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พ.ศ.2539 มีการออกพระราชบัญญัติล้างมลทิน จึงทำเรื่องขอกลับเข้ารับราชการ

7 กรกฎาคม พ.ศ.2540 ผ่านการตรวจสอบและรับรองความประพฤติ

13 ตุลาคม พ.ศ.2540 พล.อ.ธีรรัตน์ พุทธานานนท์ เจ้ากรมเสมียนตรา ทำหนังสือแย้งว่าการขอเข้ารับราชการใหม่ ต้องทำเรื่องขอพระราชทานยศคืนก่อน เพราะ มนัส ถูกถอดยศ โดย พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ปลัดกระทรวงกลาโหม ลงนามอนุมัติรับคำสั่ง รมว.กลาโหม ให้บรรจุ พร้อมลงนามในหนังสือถึงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ขอให้นำความกราบบังคมทูลฯ ขอพระราชทานยศกลับคืน

18 ธันวาคม พ.ศ.2540 มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารกลับคืน (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 26 ธ.ค. 2540) ความว่า “มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พชร พรหมเผ่า กลับคืนยศทหารเป็น "ร้อยโท" ตามที่เคยได้รับพระราชทานอยู่แต่ก่อนตั้งแต่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2540 เป็นต้นไป” โดยมี ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พ.ศ.2541 ขอกลับเข้ารับราชการใหม่ ตำแหน่งทหารสื่อข่าว หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) บก.สส. โดย พล.อ.สุนทร ฉายเหมือนวงศ์ ผบ.นทพ. และ พล.อ.มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ ผบ.สส. ขออนุมัติผ่านสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่ง พล.อ.วัฒนชัย วุฒิศิริ รมช. กลาโหม ได้ลงนามอนุมัติเมื่อ 12 มกราคม พ.ศ.2541

1 มิถุนายน พ.ศ.2541 มีคำสั่งกระทรวงกลาโหม เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร โดย ร.ท.พชร พรหมเผ่า ได้รับเลื่อนยศเป็น "ร้อยเอก" ลงนามโดย พล.อ.วัฒนชัย วุฒิศิริ รมช.กลาโหม

24 ตุลาคม พ.ศ.2541 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2541) ความว่า “พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศ ร.ท.พชร พรหมเผ่า สังกัด บก.สส. ออกเสียจากยศ ตั้งแต่ 9 กันยายน พ.ศ.2541 เนื่องจากประพฤติตนไม่สมควรตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.2476” โดยมี ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2542 ได้เริ่มทำงานการเมืองควบคู่ไปกับการทำธุรกิจ ด้วยการทำฐานเสียง กทม. ให้กับพรรคไทยรักไทย

พ.ศ.2550 มีการออกพระราชบัญญัติล้างมลทิน

พ.ศ.2557 เป็นผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย แต่การเลือกตั้งหนนั้นเป็นโมฆะ

จนท้ายที่สุด ในปี พ.ศ.2562 ได้เป็นประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งภาคเหนือ ของพรรคพลังประชารัฐ และได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส. รวมทั้งได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรียบเรียงจาก: สำนักข่าวไทย , เว็บข่าวรัฐสภา , ผู้จัดการออนไลน์

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท