หลายชาติล่ารายชื่อสนับสนุนผ่านร่างกฎหมาย 'สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยฮ่องกง' ในสภาคองเกรส

บัญชีผู้ใช้ที่ชื่อ Justice for HK Today ในเว็บไซต์ Change.org ทำการล่ารายชื่อเพื่อยื่นร้องเรียนต่อกลุ่มผู้นำสภาในสหรัฐฯ เรียกร้องให้มีการผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในฮ่องกงปี 2562 และปรับเปลี่ยนนโยบายฮ่องกงปี 2535 ของสหรัฐฯ ให้เข้ากับสถานการณ์ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่พวกเขากังวลว่าทางการจีนแผ่นดินใหญ่กำลังแผ่อิทธิพลครอบงำและลิดรอนเสรีภาพ-สิทธิมนุษยชนของพวกเขา ซึ่งมีผู้ร่วมลงนามมากกว่า 10,000 รายแล้ว

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2562 มีการล่ารายชื่อในเว็บไซต์ Change.org ร้องเรียนต่อโฆษกสภาคองเกรสของสหรัฐฯ แนนซี เปโลซี และส่งจดหมายเปิดผนึกต่อกลุ่มผู้นำสภาทั้งวุฒิสภาและรัฐสภาสหรัฐฯ เรียกร้องให้มีการสนับสนุนกฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในฮ่องกง

เนื้อหาของการร้องเรียนนี้ซึ่งเขียนโดยผู้ใช้งานที่ชื่อ Justice for HK Today ระบุว่า "ในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยและมีความเป็นห่วงอย่างมากเกี่ยวกับฮ่องกง พวกเราขอเรียกร้องให้มีการผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยฮ่องกง (S.1838/H.R.3289) ซึ่งมีการนำเสนอต่อสภาคองเกรสเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ที่ผ่านมา"

กลุ่มผู้ร้องเรียนระบุอีกว่าพวกเขาต้องการให้มีการปรับข้อกำหนดนโยบายสหรัฐฯ ต่อฮ่องกงปี 2535 (The 1992 Hong Kong Policy Act (PL 102-383)) ให้เหมาะสมต่อวิกฤตการณ์ที่ยกระดับขึ้นในปัจจุบัน โดยให้สาเหตุว่าในฐานะที่กฎหมายฉบับนี้ "แสดงให้เห็นพันธกิจที่เข้มแข็งของสหรัฐฯ ในด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในฮ่องกง" รวมถึงเป็นร่างนโยบายที่ชวนให้จีนปฏิบัติต่อฮ่องกงในฐานะพื้นที่ที่แตกต่างออกไปจากพื้นที่อื่นของจีนไม่ว่าจะในด้านการค้า การลงทุน การย้ายถิ่น และความสัมพันธ์อื่นๆ ในด้านวัฒนธรรมและการศึกษา

ในข้อร้องเรียนนี้ระบุต่อไปว่าถึงแม้จีนจะมีพันธกรณีต่อการทำตามข้อตกลงระหว่างจีน-อังกฤษปี 2527 ที่ระบุให้ฮ่องกงมีเสรีภาพมากกว่าในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพทางการชุมนุม การเดินทาง การรวมกลุ่ม การหยุดงานประท้วง การเลือกทำงาน เสรีภาพทางวิชาการ และเสรีภาพทางศาสนาความเชื่อ แบบที่เรียกว่า "หนึ่งประเทศ สองระบบ" แต่หลังจากปี 2540 เป็นต้นมาทางการจีนก็ละเมิดพันธกรณีโดยการลิดรอนเสรีภาพของฮ่องกงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันรัฐบาลฮ่องกงที่มาจากการแต่งตั้งของทางการกลางของจีนก็ไม่ได้ทำอะไรที่จะปกป้องคุ้มครองอิสรภาพของฮ่องกงเลย

ผู้ล่ารายชื่อร้องเรียนนี้ระบุว่าสถานการณ์เช่นนี้จะไม่เพียงกระทบต่อชาวฮ่องกงเองเท่านั้น ในฐานะที่ฮ่องกงเป็นประเทศศูนย์รวมด้านการค้าและการเงิน ทำให้การแผ่อิทธิพลของจีนจะส่งผลถึงชุมชนนักธุรกิจชาวอเมริกัน 85,000 คนในฮ่องกงด้วย ทั้งนี้ยังมีเอกสารนโยบายของจีนตั้งแต่ปี 2557 ที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่สนใจข้อตกลงร่วมกันที่จะทำให้ฮ่องกงมีเสรีภาพและไม่ยอมปฏิรูปประชาธิปไตยฮ่องกงแบบที่สัญญาไว้ มีการกีดกันทางการเมืองและการลงโทษผู้เรียกร้องประชาธิปไตย และกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนฉบับล่าสุดก็จะทำให้คนที่ต้องการข้ามแดนมายังฮ่องกงมีความเสี่ยงจากกระบวนการยุติธรรมของจีนทีมีความเอนเอียงทางการเมืองสูงและเป็นที่รู้จักกันดีนแง่ของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและความอยุติธรรม

ในช่วงที่ผ่านมามีการชุมนุมกันของประชาชนจำนวนมากแต่รัฐบาลก็ยังส่งเสริมให้ตำรวจใช้วิธีการปราบปรามด้วยความรุนแรง ส่งผลให้เกิดความโกลาหลต่อชุมชน การขอให้สืบสวนในเรื่องนี้อย่างอิสระไม่ได้รับความสนใจ นอกจากนี้มีเรื่องต้องสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ทางการจะรู้เห็นเป็นใจกับแก็งค์อันธพาลไล่ทุบตีผู้ประท้วงและคนทั่วไป

กลุ่มผู้ล่ารายชื่อเรียกร้องให้มีการขยายนโยบายในกฎหมายว่าด้านสิทธิและประชาธิปไตยฮ่องกงของสหรัฐฯ ไว้หลายประการ ประการแรกคือให้มีการรับรองรายปีในด้านความเป็นอิสระจากจีนเพื่อนำมาพิจารณาในเรื่องการตัดสินใจทางการเมือง ประการที่สองคือให้กระทรวงพาณิชย์ การคลัง และกระทรวงต่างประเทศ คอยรายงานว่ารัฐบาลฮ่องกงมีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการส่งออกของสหรัฐฯ อย่างเหมาะสมหรือไม่เกี่ยวกับวัตถุที่มีความอ่อนไหวหรือมีการคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ และสหประชาชาติซึ่งจะเป็นการชี้ให้เห็นถึงคำถามสำคัญในเรื่องการเคลื่อนย้ายเทคโนโลยี

ประการที่สามมีการเรียกร้องให้อัพเดทในกฎหมายคือเรื่องให้มีอำนาจในการคว่ำบาตรบุคคลที่มีส่วนในการลิดรอนสิทธิมนุษยชนในฮ่องกง ประที่สี่คือห้ามไม่ให้มีการปฏิเสธวีซาสหรัฐฯ แก่ชาวฮ่องกงที่ถูกตัดสินให้มีความผิดในเรื่องที่เกี่ยวกับการชุมนุม ประการที่ห้าคือสั่งห้ามการเดินทางเข้าสหรัฐฯ ของกลุ่มคนที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและะลเมิดพันธกรณีอื่นๆ เกี่ยวกับฮ่องกง ประการที่หกคือให้มีการรายงานต่อสภาคองเกรสในเรื่องบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ เกี่ยวกับเรื่องฮ่องกง

"พวกเราเข้าใจว่ากฎหมายนี้ไม่สมบูรณ์แบบและรับรู้ความพยายามในการเพิ่มเติมและขยายให้มันครอบคลุมซึ่งจะทำได้ในกระบวนการร่างกฎหมาย พวกเราขอสนับสนุนการผ่านร่างกฎหมายนี้อย่างจริงจัง" กลุ่มผู้ล่ารายชื่อระบุในคำร้อง พวกเขาระบุลงท้ายด้วย "ด้วยความเร่งด่วนอย่างถึงที่สุด"

ในท้ายคำร้องมีการระบุถึงรายชื่อผู้ร่วมลงนามเบื้องต้น มีทั้งนักวิชาการและนักกิจกรรมจากหลายชาติ ไม่ว่าจะเป็นคณะทำงานของฟรีดอมเฮาส์ อดีตกลุ่มผู้นำนักศึกษาในเหตุการณ์ประท้วงที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน นอกจากนี้ยังมีเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นักกิจกรรมเป็นหนึ่งในผู้ลงนามด้วย ในวันที่ 13 ก.ย. ที่ผ่านมามีผู้ร่วมลงนามมากกว่า 10,000 รายแล้ว

เรียบเรียงจาก
Letter to Congress Urging Passage of The Hong Kong Human Rights and Democracy Act, Change.org,
https://www.change.org/p/general-public-support-hong-kong-human-rights-and-democracy-act-s-1838-h-r-3289

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์