Skip to main content
sharethis

สหภาพแรงงาน ขสมก. ทำหนังสือถึง รมว.คมนาคม คัดค้านยกเลิกแผนฟื้นฟูการจัดหารถ 3,000 คัน แล้วจะให้เอกชนมาเดินรถแทน ระบุ ขสมก.เป็นรัฐวิสาหกิจเก็บค่าโดยสารต่ำกว่าทุนเพื่อช่วยประชาชน ทุกวันนี้ปัญหาต่างๆ เช่น การขับแข่งไล่แซงกัน ทะเลาะวิวาทกับผู้ใช้บริการ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับรถร่วมบริการของเอกชน


ที่มาภาพประกอบ: สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

27 ก.ย. 2562 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) ได้ทำหนังสือถึงนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เรื่อง ขอคัดค้านยกเลิกแผนฟื้นฟูการจัดหารถ 3,000 คัน โดยระบุว่าตามที่นายนายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2562 โดยผู้จัดการออนไลน์ ซึ่งเสนอแนวคิดที่จะยกเลิกแผน ฟื้นฟูการจัดหารถใหม่ของ ขสมก. จํานวน 3,000 คัน ซึ่งจะให้เอกชนมาดําเนินการ โดยอ้างว่าเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาของ ขสมก. ตามที่เป็นข่าวแล้วนั้น

'คมนาคม' ล้มซื้อรถเมล์ 3 พันคัน ขสมก.ปรับรูปแบบจ้างเอกชนวิ่งแทน
เปิดแผนฟื้นฟู ขสมก. ก่อนถูกสั่งทบทวน ตั้งเป้าลด พนง. 5 พันกว่าคน-ยกเลิก ‘กระเป๋ารถเมล์’
สหภาพแรงงานฯ เสนอ 12 แนวทางแก้ไขปัญหา ขสมก.

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งเป็นองค์กรที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นผู้แทนพนักงานตาม พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ซึ่งมีวัตถุประสงค์รักษาผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจไม่เห็นด้วยและคัดค้านแนวคิดที่จะดําเนินการโดยเช่ารถเอกชนมาเดินรถแทน ขสมก. ดังนี้ ประการที่ 1 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นโครงสร้างพื้นฐานโดยมีวัตถุประสงค์บริการคนยากคนจน ผู้มีรายได้น้อย และเป็นองค์กรของรัฐที่สนองตอบนโยบายของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย โดยมีการควบคุมอัตราค่าโดยสารเก็บราคาต่ำกว่าต้นทุน ซึ่งมิใช่องค์กรแสวงหาผลกําไร ประการที่ 2 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้องค์การจัดหารถใหม่จ้านวน 3,000 คัน มาแทนรถเก่าที่หมดอายุการใช้งาน เพื่อให้สอดคล้องในการปฏิรูปเส้นทางโดยให้ ขสมก. เดินรถในเขตกรุงเทพและปริมลฑณ จำนวน 137 เส้นทาง

ประการที่ 3 ตามแผนฟื้นฟูนั้นมีโครงการเกษียณก่อนกําหนดเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย และจะนําเทคโนโลยีมาทดแทนในการให้บริการ ในอนาคตจะไม่มีพนักงานเก็บค่าโดยสาร ซึ่งสภาพแรงงานได้เสนอความเห็นโครงการเกษียณก่อนกําหนดจะต้องค่อยเป็นค่อยไป จะต้องเข้าโครงการด้วยความสมัครใจโดยไม่บังคับขู่เข็นและเลิกจ้างพนักงาน ประการที่ 4 หากให้ ขสมก. ดําเนินการตามที่รองปลัดกระทรวงคมนาคมได้ให้สัมภาษณ์โดยอ้างว่าเป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั้นเป็นการแปรรูป ขสมก. เพื่อผลักภาระให้กับประชาชนและเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนหรือพวกพ้องที่จะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ และประชาชนก็จะรับการบริการอัตราค่าโดยสารที่แพงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และประการที่ 5 จากการสํารวจความเห็นของผู้ใช้บริการระหว่าง ขสมก. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐและรถร่วมเอกชนที่ให้บริการทุกวันนี้จะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการให้บริการ เช่น การขับแข่งไล่แซงกัน ปัญหาการทะเลาะวิวาทกับผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับรถร่วมบริการในอดีตจนถึงปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นสหภาพแรงงานฯ จึงไม่เห็นด้วยแนวคิดที่จะยกเลิกการจัดหารถใหม่ 3,000 คัน และจะให้เอกชนมาเดินรถแทน ตามที่นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านขนส่ง แนวทางแก้ไขปัญหาตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดขอบ นั้นจะเปลี่ยนเป็นการจ้างเอกชนเข้ามาเดินรถแทน โดยให้เอกชนจัดหารถใหม่เข้ามาวิ่งจะเป็นการสร้างปัญหาเพิ่มมากขึ้นก่อนจะดําเนินการการแก้ไขปัญหา ขสมก. จะต้องลงมาศึกษาผลดี-ผลเสีย รับทราบและเข้าใจปัญหาของ ขสมก. อย่างแท้จริง มิใช่ตัดสินใจโดยไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง หากให้ ขสมก. ซื้อรถก็จะเป็นสมบัติของชาติ และสมบัติของพี่น้องประชาชน เพราะ ขสมก. เป็นสมบัติของชาติ

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เห็นว่าแนวคิดนี้มิใช้แนวทางแก้ไขปัญหา มีแต่จะสร้างปัญหามากกว่าเดิมปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบัน จึงคัดค้านในเรื่องดังกล่าว ในวันที่ 30 ก.ย. 2562 นี้ เวลา 09.30 น. สหภาพแรงงานโดยคณะกรรมการบริหารสมาชิกและพนักงานจะไปยื่นหนังสือคัดค้านเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของ ขสมก. และสมบัติของพี่น้องประชาชนไม่ให้มีการแปรรูป ขสมก. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาได้ทบทวนและยกเลิกแนวคิดดังกล่าว ผลเป็นประการใดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแจ้งให้สหภาพแรงงานให้ทราบด้วยภายใน 30 วัน จักขอบพระคุณยิ่ง


 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net