สมัชชาคนจนจัดเวทีที่ จ.บึงกาฬ พรรคการเมืองรับปากผลักดันแก้ปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2562 สมัชชาคนจนได้จัดกิจกรรม เวทีสัญจรพรรคการเมืองฟังเสียงคนจน ครั้งที่ 4 ตอน “ปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์” ณ วัดศรีเมืองธรรมคุณ บ้านโนนสมบูรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ และบ้านท่าสะอาด ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ โดยมีผู้แทน 4 พรรคการเมืองจากรัฐบาลและฝ่ายค้าน เข้าร่วมพูดคุยและรับฟังปัญหา ประกอบด้วย นายนาวิน คำเมือง หัวหน้าสาขาพรรคประชาชาติ ภาคอีสาน นายพรชัย ทองหล่อ ที่ปรึกษาด้านกฏหมายที่ดิน พรรคประชาชาติ นายอภิชาติ ศิริสุนทร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ นพ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์ รองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย และคุณเกรียงศักดิ์ วงษ์คงคำ ผู้แทนพรรคพลังประชารัฐ

นางรัชนี สิทธิรัตน์ สมาชิกสมัชชาคนจนจังหวัดบึงกาฬ ได้นำเสนอปัญหาของที่ดินสาธารณประโยชน์กุดทิง ที่มีสาเหตุมาจากการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) เมื่อปี พ.ศ. 2548 ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับเอกสารสงวนหวงห้ามเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ เมื่อปี พ.ศ.2472 ซึ่งมีการกำหนดขอบเขตชัดเจน ส่งผลให้ทับที่ดินของชาวบ้าน ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ได้มีคำสั่ง คสช. ฉบับที่ 64/2557 มีคำสั่งให้นายอำเภอแจ้งให้ชาวบ้านออกจากที่สาธารณประโยชน์ กุดทิง โดย ณ เวลานั้นชาวบ้านยังไม่ทราบแนวเขตที่ถูกต้อง เมื่อถูกจับชาวบ้านก็ยอมรับสารภาพ เนื่องจากความกลัว และเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่าถ้ารับสารภาพ สามารถจ่ายค่าปรับแล้วกลับบ้านได้เลย แต่ในความเป็นจริงนั้นการยอมรับสารภาพส่งผลให้ชาวบ้านแพ้คดี 27 ราย และต้องย้ายออกจากที่ดินของตนเอง ต่อมาชาวบ้านได้ไปค้นสารบบที่ดิน และพบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแนวเขตที่ถูกต้อง และได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการรังวัดเพื่อออก นสล. ว่า 1. พื้นที่กุดทิงเดิมไม่มีน้ำขนาดนี้ แต่หลังจากทำฝายแล้วทำให้น้ำท่วมขึ้น แต่พอรังวัดกลับมีการรังวัดรอบน้ำ 2. พื้นที่กุดทิงไม่มีหลักฐานการนำชี้แนวเขตและคนนำชี้เขตไม่รู้ขอบเขตที่สาธารณประโยชน์ 

นางรัชนี กล่าวต่ออีกว่า ชาวบ้านได้ร้องเรียนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบเรื่องนี้ แต่ไม่มีหน่วยงานใดสนใจ ชาวบ้านจึงฟ้องศาลปกครองต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ และหลังจากชาวบ้านผู้เดือดร้อนไปชุมนุมที่ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ จนมีการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่หน่วยงานราชการที่เป็นคณะทำงานนั้นกลับปัดความผิด และไม่คิดจะแก้ไขปัญหา ทั้งที่ขอบเขตที่สาธารณประโยชน์ที่ผิดพลาดที่ออกมานั้นสามารถใช้ระเบียบการเพิกถอน นสล. ปี พ.ศ.2529 ในการแก้ไขปัญหาได้ แต่ตอนนี้ไม่มีหน่วยงานทำ เพราะอ้างคำพิพากษาที่ชาวบ้านแพ้คดีโดยไม่สนใจข้อเท็จจริง

นางมัจฉา จารย์โพธิ สมาชิกสมัชชาคนจนจังหวัดบึงกาฬ ได้นำเสนอปัญหาของที่ดินสาธารณประโยชน์บะหนองหล่ม ว่าปัญหาเกิดจากการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) ผิดพลาดคลาดเคลื่อน จากในทะเบียนหวงห้ามเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ระบุไว้ 150 ไร่ เป็น 691 ไร่ ส่งผลให้ทับที่ดินชาวบ้าน 300 กว่าไร่ โดยที่ดินของชาวบ้านที่ถูกทับนั้นมีทั้งที่ดินที่มีเอกสารสิทธิเป็นโฉนด นส. 3ก และที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ เอกสารสิทธิ์ที่ดินของชาวบ้านออกใน ปี พ.ศ. 2521 โดยมีนายแพง ผลจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้น เป็นคนที่ชี้เขตว่าที่ดินไม่ได้รุกล้ำไปที่ในที่สาธารณประโยชน์ และยังเป็นผู้รับรองเขตที่ดินสาธารณประโยชน์บะหนองหล่มในปี พ.ศ. 2528 อีกด้วย ต่อมาเมื่อช่วงปี พ.ศ. 2557-2558 มีการแจ้งดำเนินคดีชาวบ้านว่าบุกรุกที่สาธารณประโยชน์โดยเทศบาลตำบลท่าสะอาด ปัจจุบันมีชาวบ้านที่โดนบังคับคดีไปแล้ว 2 รายเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจข่มขู่ให้รับสารภาพ โดยเมื่อชาวบ้านถูกแจ้งดำเนินคดี ชาวบ้านจึงไปขอคัดสารบบที่ดิน จนได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแนวเขตที่สาธารณประโยชน์บะหนองหล่ม ต่อมาชาวบ้านได้ไปชุมนุมเพื่อร้องขอให้ตรวจสอบ และแก้ไข ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น จนได้คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเทศบาลตำบลท่าสะอาดที่ไม่ยอมตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยอ้างว่าไม่มีข้อเท็จจริงใหม่ให้ตรวจสอบ ทั้งที่มีหนังสือโต้ตอบของหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี 
 
นางรัชนี สิทธิรัตน์ ยังได้กล่าวถึงปัญหาการเตรียมประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่ากุดทิง ในที่สาธารณประโยชน์กุดทิง ต.โนนสมบูรณ์ ต.บึงกาฬ ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ว่ากรมอุทยานแห่งชาติเตรียมประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่ากุดทิง เนื้อที่ 9,000 กว่าไร่ กระบวนการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าซึ่งทำได้ง่ายกว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพียงแค่ประกาศกฎกระทรวงก็สามารถทำได้แล้ว โดยเหตุผลของกรมอุทยานแห่งชาติ คือพื้นที่กุดทิงได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ และมีนกอพยพย้ายถิ่น กรมอุทยานแห่งชาติจึงเห็นว่าต้องมีการสงวนเอาไว้ แต่ชาวบ้านกว่า 20 หมู่บ้าน มีความกังวลว่า หากมีการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่ากุดทิง ชาวบ้านจะเดือดร้อนอย่างแน่นอน เนื่องจากเขตห้ามล่าสัตว์ป่ากุดทิง นั้นมีข้อบังคับตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ซึ่ง พ.ร.บ. ฉบับนี้มีการละเมิดสิทธิในการใช้ชีวิตของชาวบ้านที่เก็บหาของป่า จับปลา และเลี้ยงสัตว์ เพราะในกฏหมายระบุว่า ต้องมีการขอใบอนุญาตในการหาของป่า เลี้ยงสัตว์ หากมีการฝ่าฝืน กฏหมายก็ได้ระบุบทลงโทษไว้อย่างรุนแรง ชาวบ้านกว่า 700 ครอบครัว จึงได้ทำหนังสือคัดค้านการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่ากุดทิง ส่งผลให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ต้องมาประชาสัมพันธ์เรื่องเขตห้ามล่าสัตว์ป่ากุดทิงกับชาวบ้าน โดยบอกชาวบ้านว่า สามารถหาปลาได้ตามปกติ แต่การเลี้ยงสัตว์ต้องมีการรวมกลุ่มกันก่อนแล้วจึงมาขออนุญาต และไม่ได้พูดถึงบทลงโทษของกฏระเบียบตาม พ.ร.บ. ซึ่งนางรัชนี ได้ให้ความเห็นปิดท้ายว่า “ชาวบ้านเห็นด้วยกับการอนุรักษ์ แต่มันมีวิธีในการอนุรักษ์ที่มีผลกระทบต่อวิถีของชาวบ้านน้อยกว่า คือ การออกเป็นข้อบัญญติท้องถิ่น” 

โดยภายหลังจากการนำเสนอข้อมูลปัญหาของสมาชิกสมัชชาคนจนจังหวัดบึงกาฬแล้ว ผู้แทนจากพรรคการเมืองต่างๆ ได้แสดงความเห็นในนามผู้แทนจากพรรคการเมืองว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้าง โดยนายเกรียงศักดิ์ วงษ์คงคำ ผู้แทนพรรคพลังประชารัฐมีความเห็นว่าในฐานะทนายความและตัวแทนพรรค ยินดีที่เข้าร่วมแก้ไขปัญหา และสัญญาว่าจะนำปัญหาไปรายงานให้ผู้ใหญ่ในพรรคนำไปผลักดันเพื่อให้มีการกระตุ้นในรัฐบาล เพื่อให้ตัวแทนในสภาผู้แทนราษฎรช่วยในส่วนของการนำเรื่องไปเสนอสภา ส่วนตนจะผลักดันการแก้ไขปัญหาในพื้นที่

นายอภิชาติ ศิริสุนทร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เห็นว่าปัญหาเรื่องที่ดินเป็นปัญหาที่ได้รับแจ้งเข้ามาเป็นจำนวนมากหลังจากที่ตนได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เรื่องที่ดินเป็นปัญหาใหญ่ เนื่องจากเป็นปัจจัยหรือเครื่องมือในการทำกิน ต้องผลักดันให้เกิดการแก้ไขกฎหมาย โดยพรรคอนาคตใหม่จะนำเรื่องที่ดินทำกินให้เป็นวาระแห่งชาติ และเรียกร้องให้ฝ่ายการเมืองช่วยกันเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด และต้องการให้พี่น้อง ยืนหยัดต่อสู้ให้เสียงดังๆ นอกสภา และให้พรรคการเมืองมีหน้าที่ต่อสู้ให้ในสภา โดยหน้าที่ของฝ่ายค้าน คือ การยื่นญัตติ การตั้งกระทู้ ให้ปรากฎในสภา พรรคอนาคตใหม่ต้องการให้มีการปฏิรูปที่ดินและมีสิทธิชุมชน กระบวนการทางอำนาจต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม พรรคอนาคตใหม่ไม่เชื่อว่าระบบในปัจจุบันสามารถแก้ไขปัญหาพี่น้องได้ เพราะรัฐมีความเชื่อว่าที่ดินเป็นของรัฐ ดังนั้นจึงต้องมีการผลักดันให้เกิดการกระจายอำนาจ ให้ประชาชนได้แก้ไขปัญหาของตนเอง โดยในระยะเบื้องต้นต้องหยุดการผลักดันพี่น้องออกจากพื้นที่ พี่น้องต้องไม่ติดคุกอีกต่อไป รัฐต้องหยุดการบังคับกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม จะใช้ช่องทางของกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน

นายนาวิน คำเวียง หัวหน้าสาขาพรรคประชาชาติ ภาคอีสาน ได้รับปากว่าจะประสานงานกับกรรมาธิการที่ดิน เพื่อหาทางออกและให้รัฐบาลและฝ่ายกฎหมายที่ดินได้ลงพื้นที่ โดยพรรคจะนำเรื่องไปเสนอกระทู้สดในสภา การทำงานของพรรคพลังประชาชาติ ต้องมีประชาชนเป็นหลังอิงเพื่อก้าวเดินไปข้างหน้า ส่วนเรื่องการบังคับคดีจะไปปรึกษาฝ่ายกฎหมายและยื่นหนังสือเพื่อให้ระงับเรื่องบังคับคดีไว้ก่อน และ นพ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์ ได้กล่าวขอบคุณสมัชชาคนจนที่ได้เชิญตัวแทนมาพรรคการเมือง และบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจ เพราะเรามาด้วยหัวใจ พี่น้องมาด้วยหัวใจ พี่น้องเป็นที่พึ่งของพรรคการเมือง พรรคการเมืองต้องพึ่งอำนาจของประชาชน กรรมาธิการมีความสำคัญมากในการแก้ไขปัญหา กรรมาธิการคือกระทรวงของประชาชน และได้กล่าวปิดท้ายว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเงื่อนไขที่สำคัญในการปฏิรูปประเทศ และพลังของประชาชนเป็นพลังที่สำคัญมากเพื่อให้มีการต่อสู้ที่เป็นธรรม

อย่างไรก็ตาม ในช่วงแสดงความเห็นของพรรคประชาชาติ นายพรเทพ ทองหล่อ ที่ปรึกษาทางกฏหมายที่ดินของพรรคประชาชาติ ได้กล่าวว่า “ชาวบ้านต้องรวมกลุ่มกัน ยืนหยัดต่อสู้ เรียกร้องความเป็นธรรมให้ตนเอง หากโดนจับก็ไม่ต้องกลัวอะไร ก็ให้ ส.ส. นั่งเครื่องบินมาประกันตัวให้” ซึ่งนายอภิชาติ ศิริสุนทร ได้รับปากว่าทางพรรคอนาคตใหม่จะส่งสมาชิกผูแทนราษฏรมาเป็นนายประกันให้แก่ชาวบ้าน

ทั้งนี้การจัดเวทีสัญจรพรรคการเมืองฟังเสียงคนจน โดยสมัชชาคนจนในครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ 4 ในตอน “ปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์” เพื่อให้ผู้แทนพรรคการเมืองได้เห็นสภาพปัญหาที่แท้จริงของพื้นที่ และผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาของสมาชิกสมัชชาคนจนในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากพรรคการเมืองต่างๆ ในการสัญญาว่าจะนำปัญหาของสมัชชาจนไปผลักดันเพื่อให้เกิดการแก้ไข โดยสมัชชาคนจนมีกำหนดจะเจรจากับตัวแทนรัฐบาลในวันที่ 7 ต.ค. 2562 นี้
 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์