ทีมทนายความ-เอ็นจีโอ ดันกฎหมายสมรสเพศเดียวกัน ยื่นคำร้องต่อศาล รธน. วินิจฉัย ม. 1448

ทีมทนายความสำนักกฎหมายเอ็นเอสพี-มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ เดินหน้าดนแก้กฎหมายสมรสเพศเดียวกัน ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม. 1448 (สมรสเฉพาะระหว่างชายหญิง) ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 27 (บุคคลย่อมเสมอกันในทางกฎหมาย)


ภาพจากเพจ NSP LEGAL Office

9 ต.ค. 2562 วันนี้เฟซบุ๊คแฟนเพจ NSP LEGAL Office รายงานว่า ทีมทนายความสำนักกฎหมายเอ็นเอสพี ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ จัดทำคำร้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 27

เนื่องจากคู่รักเพศเดียวกันถูกปฏิเสธการจดทะเบียนสมรสและได้ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อพิจารณาเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง กรณีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 27 โดยผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีคำวินิจฉัยว่า ตาม ป.พ พ. มาตรา 1448 เป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับเฉพาะคู่สมรสและกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการสมรสให้สามารถกระทำได้ระหว่างเพศชายและเพศหญิงจำเป็นต้องพิจารณาถึงเพศสภาพตามธรรมชาติของบุคคล จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องเพศอันมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะพิจารณาเสนอเรื่องพร้อมทำความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ

นอกจากนั้นตรวจสอบพบว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมอยู่ระหว่างการพิจารณา ศึกษาและจัดทำร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ... เพื่อคุ้มครองและรับรองสิทธิของคู่รักเพศเดียวกันให้มีสิทธิเท่าเทียมกับคู่สมรสต่างเพศแล้ว จึงวินิจฉัยให้ยุติเรื่องร้องเรียนของผู้ร้องเรียน

คู่รักเพศเดียวกันจึงประสงค์ใช้สิทธิดำเนินการยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายในเก้าสิบวันนับแต่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์