'สมัชชาคนจน' หวังรัฐแก้ปัญหาอย่างเสมอหน้า 'เทวัญ' เล็งหาคนมีความรู้เข้ามาแก้

สมัชชาคนจน หวังรัฐแก้ปัญหาอย่างเสมอหน้า 'เทวัญ' เผยผลหารือน่าพอใจ เล็งหาคนมีความรู้เข้ามาทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา

10 ต.ค.2562 ความคืบหน้าการเคลื่อนไหวของ สมัชชาคนจน ที่ชุมนุมข้างกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน ตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา และเป็นการชุมนุมใหญ่ครั้งแรกในรอบ 5 ปี หลังเหตุการณ์รัฐประหารปี 2557 เพื่อเรียกร้องการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล โดยเรียกร้องให้ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นประธานการแก้ไขปัญหา นั้น

ล่าสุดวันนี้ (10 ต.ค.62) มติชนออนไลน์ รายงานว่า ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 13.00 น. สุภรณ์ อัตถาวงศ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ไปพบปะกับกลุ่มดังกล่าว เพื่อชี้แจงให้ผู้ชุมนุมทราบว่า ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กห.) ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง เทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการในการเจรจาในการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนแล้ว พร้อมกับนำสำเนาหนังสือคำสั่งดังกล่าวมาแสดงต่อผู้ชุมนุมด้วย และยังระบุว่าเทวัญได้เรียกประชุมคณะกรรมการดังกล่าวทันทีในวันนี้ (10 ต.ค.) เวลา 13.30 น. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล

จากนั้นเวลา 13.30 น. เทวัญ ลิปตพัลลภ สุภรณ์ อัตถาวงศ์ ธงชัย ลืออดุลย์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ สุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ประชุมร่วมกับตัวแทนของสมัชชาคนจน ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมัชชาคนจน โดยจะได้สรุปแผนดำเนินการและความคืบหน้าการแก้ไขรายกรณีปัญหาทั้ง 35 กรณีปัญหาของกลุ่มดังกล่าว รวมถึงแนวทางการดำเนินการปัญหาความเดือดร้อนและข้อเสนอของสมัชชาคนจน

มติชนออนไลน์ รายงานต่อว่า อย่างไรก็ตาม สำหรับ 35 กรณีปัญหาแยกได้เป็น 5 กลุ่ม คือ 1.กรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน ฝาย และอ่างเก็บน้ำ เช่น เขื่อนปากมูล เขื่อนสิรินธร เขื่อนแก่งเสือเต้น ฝายราษีไศล 2.กรณีมะพร้าวราคาตกต่ำ 3.กรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐ ทั้งด้านอุตสาหกรรมและคมนาคม 4.กรณีปัญหาที่ทำกินและที่อยู่อาศัย และ 5.กรณีปัญหาแรงงาน

นอกจากนี้ ส่วนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนั้น จะมีการเสนอด้านระบบสวัสดิการของรัฐและคุณภาพชีวิตประชาชน เสนอเชิงนโยบายด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านกฎหมาย และเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน เพื่อเตรียมหารือร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เนื่องจาก สปน.เห็นว่าข้อเรียกร้องของสมัชชาคนจนมีรายละเอียดจำนวนมาก รวมถึงเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงและหลายหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลา ดังนั้น อาจต้องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาดำเนินการเป็นรายกรณี

'เทวัญ' เผยผลหารือน่าพอใจ เล็งหาคนมีความรู้เข้ามาทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา

ทั้งนี้ สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น รายงานว่า เทวัญ กล่าวภายหลังการหารือในกรอบกับคณะซึ่งสามารถสรุปรวมได้ 9 กลุ่ม ซึ่งต้องดูว่าแต่ละกลุ่มเชื่อมโยงกับกระทรวงใดบ้าง ซึ่งกรอบการทำงานจะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหา โดยการหารือในวันนี้กลุ่มสมัชชาคนจนมีความพึงใจ ซึ่งภายหลังจากนี้จะมีการเดินหน้าการทำงานในลักษณะดังกล่าว พร้อมมอบหมาย ให้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้จัดกรอบเวลาของแต่ละกลุ่ม ซึ่งจากการที่ตนได้ฟังเสียงของกลุ่มสมัชชาพบว่าต้องการคนที่มีความรู้เข้ามาทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา

ส่วนที่กรณีผู้ชุมนุมเรียกร้องให้ จุรินทร์เป็นประธานการแก้ไขปัญหา นั้นต้นเป็นเพียงประธานเจรจาในเบื้องต้นไม่ใช่ประธานแก้ไขปัญหา หากได้ข้อสรุปจึงมาตั้งประธานแก้ไขปัญหาอีกรอบนึงส่วนจุรินทร์จะนั่งเป็นประธานแก้ไขปัญหาหรือไม่ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจ

สมัชชาคนจน หวังรัฐแก้ปัญหาอย่างเสมอหน้า

ก่อนหารือวันนี้ สมัชชาคนจน ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 4 เรื่องการประชุมเจรจากับรัฐบาล โดยระบุว่า ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือ เทวัญ เป็นผู้ทำหน้าที่เจรจาแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนแทนนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ได้ข้อยุติในการแก้ไขปัญหารายกรณีและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งมีการนัดหมายประชุมเจรจาในวันที่ 10 ต.ค.นี้ เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.) 

สมัชชาคนจน ได้เห็นถึงความจริงใจของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเจรจาแก้ไขปัญหารายกรณีของสมัชชาคนจน “อย่างเสมอหน้า” จะดำเนินการไปได้ด้วยดี ภายในกรอบที่สมัชชาคนจนกำหนด คือ (1) รัฐบาลต้องเปิดการเจรจาแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจน โดยมีองค์ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายรัฐบาลกับผู้แทนสมัชชาคนจน (2) ให้มีการเจรจาแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจนเป็นรายกรณีปัญหาตามที่สมัชชาคนจนเสนอ (3) ให้ส่งผลการเจรจาตามข้อ (2) เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์