ทนายอานนท์ ร้อง ส.ส.ไม่อนุมัติ พ.ร.ก.โอนกรมทหารราบที่ 1 - ราบ 11 ไปเป็นส่วนราชการในพระองค์

ทนาย อานนท์ นำภา ร่อนจดหมายเปิดผนึกถึง ส.ส.ขอให้เปิดการอภิปรายและลงมติไม่อนุมัติ พ.ร.ก.โอนกรมทหารราบที่ 1 - ราบ 11 ไปเป็นส่วนราชการในพระองค์ ชี้ขัดรัฐธรรมนูญ และขัดกับหลักการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

14 ต.ค.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อานนท์ นำภา นักเคลื่อนไหวทางการเมืองและทนายความสิทธิมนุษยชน โพสต์จดหมายเปิดผนึกถึงผู้แทนราษฎรทุกพรรคการเมือง เรียกร้องขอให้เปิดการอภิปรายและลงมติไม่อนุมัติพระราชกำหนด (พ.ร.ก.)โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา มีผลให้อัตรากาลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และกรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ไปเป็นของ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ และมีกำหนดบรรจุในวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ ) ในวันที่ 17 ต.ค.นี้

อานนท์ ชี้ว่า พ.ร.ก.ดังกล่าวขัดต่อรัธรรมนูญและขัดต่อหลักการในระบอบประชาธิปไตยดังนี้ 1. ในแง่รูปแบบ พ.ร.ก.ดังกล่าวมิใช่กฎหมายที่เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทาง เศรษฐกิจของประเทศหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ และมิใช่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ การตรา พ.ร.ก. ดังกล่าวของรัฐบาลจึงขัดกับมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญ 2560

2. ในแง่เนื้อหา การโอนหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่เป็นกองกำลังทางทหารไปเป็นหน่วยราชการในพระองค์และขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ เป็นการขยายพระราชอำนาจทางการทหารของสถาบันกษัตริย์จนเกิดขอบเขตของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งการถวายความปลอดภัยต่อพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้งการบริหารหน่วยงานดังกล่าวเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอันจะสามารถตรวจสอบถ่วงดุลโดยรัฐสภาและศาล การโอนอัตารากำลังพลของกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และกรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ไปขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์จึงขัดกับหลักการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างชัดเจน

"ขอให้ท่านในฐานะผู้แทนของปวงชนชาวไทยทำหน้าที่เปิดอภิปรายและได้โปรดมีมติไม่อนุมัติกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้กฎหมายนั้นเป็นอันตกไป อนึ่ง ขอให้กำลังใจในการทำหน้าที่ผู้แทนราษฎร ในการใช้สิทธิและเสรีภาพแทนปวงชนชาวไทย เพราะหากแม้แต่สภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นตัวแทนปวงชนไร้ซึ่งเสรีภาพในการทำหน้าที่แล้ว บรรดาประชาชนพลเมืองไฉนเลยจะมีสิทธิเสรีภาพได้ ขอให้ท่านรักษาความศักดิ์สิทธิของรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยให้สมภาคภูมิและสมเกียรติแห่งการเป็นผู้แทนราษฎรให้ถึงที่สุดด้วย" จดหมายของ อานนท์ ทิ้งท้าย

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์