กวีประชาไท: ขวาวิตกจริต

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

แค่เห็นต่างทางการเมือง เรื่องความคิด

ต้องปลุกผีคอมมิวนิสต์ คิดการใหญ่

แค่ทวงหาประชาธิปไตย

กลับถูกมองเป็นภัย ความมั่นคง

 

คนรุ่นใหม่ ใส่ใจ เรื่องการเมือง

กลับมองว่ากระด้างกระเดื่อง ไม่เสริมส่ง

เอะอะอ้างความมั่นคง ไม่มั่นคง

ที่ดิ่งลง ทุกวันนี้ฝีมือใคร

 

อ้างผูกขาดว่ารักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

แล้วจำกัด ถ้ารัก ต้องแบบไหน

ต่างจากนั้น ดันถูกมอง จ้องเป็นภัย

ต้องสงสัย ไม่รักชาติ ศาสน์ สถาบันฯ

 

มองเห็นต่าง ว่าเป็น“ซ้ายดัดจริต”

ทั้งที่เขามีสิทธิ์ กลับปิดกั้น

คลั่งจนเป็น“ขวาวิตกจริต” จิตตกกัน

คิดได้เพียงต้องห้ำหั่น ให้บรรลัย

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์