เดือน ส.ค. 2562 ผู้ประกันตนว่างงาน 184,291 คน ถูกเลิกจ้าง 25,370 คน


ที่มาภาพประกอบ: Nick Youngson CC BY-SA 3.0 ImageCreator

21 ต.ค. 2562 จากข้อมูลรายงาน เศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน ส.ค. 2562  ระบว่าจากข้อมูล ณ เดือน ส.ค. 2562 มีลูกจ้างที่มีนายจ้างในระบบประกันสังคม (ม.33) จํานวน 11,679,220 คน มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 1.23 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือน ส.ค. 2561) ซึ่งมีจํานวน 11,537,041 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) ของเดือน ส.ค. 2562 เมื่อเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลง (%MoM) ของเดือน ก.ค. 2562 พบว่าในเดือน ส.ค. 2562 มีอัตราลดลงอยู่ที่ร้อยละ 1.23 โดยลดลงจากเดือน ก.ค. 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.35 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การจ้างงานมีอัตราขยายตัวมากกว่าร้อยละ 1 จึงถือว่าสถานการณ์การจ้างงานอยู่ในภาวะปกติ

ด้านสถานการณ์การว่างงาน (ผู้ว่างงาน หมายถึงผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม : SSO) จากข้อมูล ณ เดือน ส.ค. 2562 มีผู้ว่างงานจํานวน 184,291 คน มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 9.26 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือน ส.ค. 2561 ซึ่งมีจํานวน 168,676 คน) และมีอัตราการชะลอตัวอยู่ที่ร้อยละ -3.84 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (เดือน ก.ค. 2562 ซึ่งมีจํานวน 191,657 คน) ซึ่งหากคิดเป็นอัตราการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานทุกกรณี (ถูกเลิกจ้างหรือลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง) ในเดือน ส.ค. 2562 อยู่ที่ร้อยละ 1.58 มีอัตราลดลงเมื่อเทียบกับอัตราการว่างงานของเดือน ก.ค. 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.65 ทั้งนี้จากข้อมูลอัตราการว่างงานของสํานักงานสถิติแห่งชาติเดือน ส.ค. 2562 อยู่ที่ร้อยละ 1.0 มีอัตราการว่างงานลดลงเมื่อเทียบกับเดือน ก.ค. 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.1

ด้านสถานการณ์การเลิกจ้าง อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 คิดจากจํานวนผู้ประกันตนที่สํานักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง ต่อจํานวนผู้ประกันตนมาตรา 33 เดือนส.ค. 2562 ผู้ประกันตนที่สํานักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างมีจํานวนทั้งสิ้น 25,370 คน คิดเป็นร้อยละ 0.22 มีอัตราการเลิกจ้างลดลงเมื่อเทียบกับเดือน ก.ค. 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.23 และมีอัตราลดลงเมื่อเทียบกับเดือน ส.ค. ของปีที่ผ่านมา ที่มีอัตราการเลิกจ้างลูกจ้างที่ร้อยละ 0.20 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์