สถานการณ์แรงงานประจำสัปดาห์ 20-26 ต.ค. 2562

ยังไม่มีตำแหน่งงานที่ 'เกาะไซปัน' สหรัฐฯ เตือนอย่าหลงเชื่อระวังถูกหลอก

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ขณะนี้มีความเป็นห่วงแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานที่เกาะไซปัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เกรงจะถูกหลอกลวงจากสายนายหน้า และบริษัทจัดหางาน ที่อ้างว่า นายจ้างที่เกาะไซปัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องการคนหางานไปทำงานในกิจการก่อสร้างโรงแรมและบ่อนคาสิโนเป็นจำนวนมาก โดยได้สั่งการให้กรมการจัดหางานเฝ้าระวังและตรวจสอบอย่างเข้มงวด โดยจากการตรวจสอบข้อมูลจากกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ พบว่า ขณะนี้กรมการจัดหางานยังไม่มี การพิจารณาอนุญาตให้บริษัทจัดหางานจัดส่งคนหางานไปทำงานที่สหรัฐอเมริกาแต่อย่างใด

“จากการตรวจสอบข้อมูล ขอเรียนในเบื้องต้นว่า ขณะนี้ตำแหน่งงานที่เกาะไซปัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งโดยตรงยังไม่มีแต่อย่างใด และกรมการจัดหางานเองก็ยังไม่มีการพิจารณาอนุญาตให้บริษัทจัดหางานจัดส่งคนไทยไปทำงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ยกเว้นการไปทำงานบนเรือสำราญเท่านั้น จึงขอเตือนคนหางานที่ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลของนายจ้าง สถานประกอบการ บริษัทจัดหางาน ชื่อผู้รับอนุญาตจัดหางานก่อนว่าน่าเชื่อถือหรือไม่” นางเธียรรัตน์ ฯ กล่าว

อย่างไรก็ตามปัจจุบัน มีคนหางานไทยที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้เดินทางไปทำงานประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว 476 คน เดินทางด้วยตนเอง 367 คน นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงาน 52 คน นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน 57 คน และ Re-entry 2,117 คน ขณะนี้มีแรงงานไทยยังคงทำงานอยู่ 1,201 คน ทั้งนี้ หากคนหางานต้องการที่จะไปทำงานต่างประเทศสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์, 25/10/2562

เตือนผู้ประกอบการ ร้านค้า ลักลอบจ้างแรงงานต่างชาติผิด กม. ปรับสูงสุด 1 แสน

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2562 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานได้สั่งการให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ตรวจเข้มการทำงานของแรงงานต่างด้าวในทุกพื้นที่ ซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฯของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ได้ลงพื้นที่ ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว ที่ร้านเฟอร์นิเจอร์มือสอง ถนนคลองลำเจียก แขวงนวมิทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ เนื่องจากได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีคนต่างด้าวลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่ฯ ได้จับกุมแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน จำนวน 5 คน และได้นำตัวทั้งหมดส่ง สน.ลาดพร้าว เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

“คนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท และถูกผลักดันส่งกลับ ส่วนนายจ้างเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์มือสอง ที่จ้างคนต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน มีโทษปรับ 10,000-100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี ปัจจุบัน ได้ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศ 16,836 คน ดำเนินคดี 211 คน ขณะที่ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการทั่วประเทศ 916 ราย/แห่ง ดำเนินคดี 83 ราย/แห่ง และได้เปรียบเทียบปรับแรงงานต่างด้าว คิดเป็นเงินค่าปรับ 60,000 บาท” นางเธียรรัตน์ กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ที่พบคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายหรือพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน โทร. 0 2354 1729 หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบต่อไป

ที่มา: PPTV, 25/10/2562

บอร์ดประกันสังคมเห็นชอบปรับปรุงสิทธิประโยชน์ค่าทำศพกรณีตาย ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40

คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่13) มีมติในการประชุมครั้งที่ 17 /2561 เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2562 เห็นชอบปรับปรุงสิทธิประโยชน์ค่า ทำศพ กรณีตาย สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ดังนี้ ทางเลือกที่ 1 และ 2 ปรับเพิ่มจาก 20,000 บาทเป็น 25,000 บาท และหากส่งครบ 60 เดือน จะได้รับเงินสงเคราะห์การเสียชีวิต ปรับเพิ่มจาก 3,000บาทเป็น 8,000 บาท

สำหรับทางเลือกที่ 3 ปรับเพิ่มจาก 40,000 บาท เป็น 50,000 บาท เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา40 และจูงใจให้แรงงานภาคอิสระที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคม ให้เข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้น

โดยมอบให้สำนักงานประกันสังคมดำเนินการจัดทำประมาณการสถานะกองทุนมาตรา 40 ตามที่ได้มีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ค่าทำศพ กรณีตาย เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ รับทราบ และดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่อไป สำหรับแรงงานอิสระทุกสาขาอาชีพ ที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศที่สะดวก เพียงบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว

ขณะเดียวกันสำนักงานประกันสังคมยังได้ให้บริการขึ้นทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ต้องการสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถสมัครขึ้นทะเบียนได้ด้วยตนเอง หรือสามารถให้ผู้อื่นสมัครผ่าน https://www.sso.go.th/section40_regist/

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล วัน-เดือน-ปีเกิด e-mail หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ รวมถึงช่องทางการจ่ายเงินสมทบก็มีความสะดวกสบาย จ่ายได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป รวมทั้งห้างเทสโก้โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติม ที่กระจายไปตามหมู่บ้าน ตำบลทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนในการเข้าถึงบริการของสำนักงานประกันสังคมได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการอีกด้วย

ที่มา: สำนักข่าวไทย, 22/10/2562

รองนายก สั่ง พม. หาแนวทางปลดล็อกเพื่อส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ 7 แสนคน

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ ซึ่งเน้นย้ำการขับเคลื่อนงานสำคัญด้านคนพิการเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้สังคมเปิดโอกาสจ้างงานคนพิการมากขึ้น และให้มีความโปร่งใสในกระบวนการจ้างงานคนพิการ

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบตามข้อเสนอจากสมัชชาเครือข่ายคนพิการ ประจำปี 2562 ประกอบด้วยการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เช่น การคมนาคมขนส่งสาธารณะ การใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวก การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านคนพิการ (Big Data) การพัฒนามาตรการคุ้มครองแรงงานคนพิการและส่งเสริมการทำงานและอาชีพอิสระสำหรับคนพิการ การยกระดับบทบาทหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและทั่วไป และการสร้างเจตคติที่ดีของสังคมที่มีต่อคนพิการ

ทั้งนี้ นายจุรินทร์ ได้สั่งการให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปทำการศึกษาหาแนวทางการใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนพิการมากขึ้น การแก้ปัญหาการหักหัวคิวเมื่อมีการจ้างงานคนพิการ และหาแนวทางส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงการกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม คาดว่า จะได้แนวทางที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้คนพิการที่อยู่ในวัยแรงงานประมาณ 7 แสนคน ได้มีงานทำและมีรายได้ที่มั่นคง ทันเป็นของขวัญปีใหม่แก่คนพิการ

ที่มา: สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น, 21/10/2562

จบ ป.ตรี ว่างงานเดือน ก.ย. 1.73 แสนคน – ผลสำรวจจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 จำแนกตามระดับการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อนี้

ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.64 ล้านคน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 37.72 ล้านคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงาน หรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงานมีจำนวน 18.92 ล้านคน

ผู้ที่พร้อมทำงาน ประกอบด้วย – ผู้ที่มีงานทำ 37.21 ล้านคน – ผู้ว่างงาน 3.85 แสนคน – ผู้ที่รอฤดูกาล 1.2 แสนคน

เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานตามกลุ่มอายุ – กลุ่มวัยเยาวชนหรือผู้มีอายุ 15-24 ปี มีอัตราการว่างงานร้อยละ 6.5 ซึ่งปกติในกลุ่มนี้ อัตราการว่างงานจะสูง – กลุ่มวัยผู้ใหญ่ อายุ 25 ปีขึ้นไป มีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.4 **เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 กลุ่มเยาวชนมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 5.1 เป็นร้อยละ 6.5

หากจำแนกตามระดับการศึกษา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว พบว่า – ระดับอุดมศึกษา ว่างงานสูงถึง 1.73 แสนคน – ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ว่างงาน 8.4 หมื่นคน – ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ว่างงาน 7.7 หมื่นคน – ระดับประถมศึกษา ว่างงาน 4.2 หมื่นคน – ไม่มีการศึกษาหรือต่ำกว่าประถมศึกษา ว่างงาน 9.0 พันคน

**เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 พบว่า – ผู้ว่างงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นลดลง 2.0 หมื่นคน – ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษาลดลง 3.0 พันคน – ระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 2.8 หมื่นคน – ระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้น 4.0 พันคน – ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเพิ่มขึ้น 3.0 พันคน

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 21/10/2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์