กวีประชาไท: ภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

รัฐธรรมนูญปีหกศูนย์ (60) ที่ชั่วชาติ

เห็นคนไทยเป็นทาส เป็นขี้ข้า

บัญญัติไว้ใช้กดหัว ทุกมาตรา

ถึงเวลา ประชาชนต้องพ้นภัย

เพราะผลิตผล เผด็จการ สันดานชั่ว

จึงก่อเกิดการรวมตัว เพื่อเปลี่ยนใหม่

กอบกู้คืนอำนาจ อธิปไตย

ให้เป็นของคนไทย ทุกชั้นชน

หลายภาคส่วนล้วนเห็นพ้อง ต้องแก้ไข

หากยิ่งปล่อยนานไป ไร้สิ้นหน

ถือว่าเป็นหน้าที่ ไทยทุกคน

จุดเริ่มต้น กระบวนการผ่านฉันทาฯ

“ภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย”

จึงก่อเกิดเพื่อทำใน สิ่งดีกว่า

ยากลำเค็ญ ก็จะเคียงข้างประชา

พร้อมเดินหน้า พาชาวไทย ไปด้วยกัน

“คนไทยเดิ้ง เซิ้งกวี

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์