กกต.แจงเลือกตั้ง ส.ส.นครปฐม แทนตำแหน่งว่าง ไม่เอาคะแนนคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อใหม่

กกต. แจงการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง ไม่ต้องเอาคะแนนไปคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อใหม่ และไม่กระทบกับการคำนวณ ส.ส. ที่แต่ละพรรคจะพึงมี เนื่องจากเป็นเหตุเลือกตั้งใหม่เพราะ ส.ส. ลาออก ไม่ใช่เลือกตั้งใหม่เพราะมีเหตุทุจริต

 

31 ต.ค. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าว ชี้แจงว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่าจะต้องมีการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อใหม่ ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง หรือไม่ อย่างไร นั้น

สำนักงาน กกต. ขอชี้แจงว่าการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 เป็นการเลือกตั้งเนื่องจากมีการลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งตามมาตรา 94 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 131 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อภายหลังวันเลือกตั้ง ส.ส.อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ดังนี้ 1. กรณีที่ต้องคำนวณหาจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ โดยการเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่าง ภายใน 1 ปี นับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป โดยเกิดจากเหตุที่การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม 2. กรณีที่ไม่ต้องคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ ประกอบด้วย 2 กรณี คือ 1.การเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่างด้วยเหตุอื่น ซึ่งมิใช่เหตุแห่งการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม ภายใน 1 ปี ภายหลังจากวันเลือกตั้งทั่วไป 2.การเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่างไม่ว่าด้วยเหตุใด ภายหลังพ้นเวลา 1 ปีนับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป

ส่วนกรณีจำนวน ส.ส. ที่แต่ละพรรคการเมืองจะพึงมี นั้น สำนักงาน กกต. ขอชี้แจงว่า ตามมาตรา 94 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 และมาตรา 131 วรรคสาม และวรรคสี่ แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ได้กำหนดไว้ว่าการเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามข้อ 2 มิให้มีผลกระทบกับการคำนวณ ส.ส.ที่แต่ละพรรคการเมืองจะพึงมีตามมาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

ด้วยข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้นการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง ด้วยเหตุที่ ส.ส.ลาออกจึงไม่เป็นเหตุให้มีการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ และไม่มีผลกระทบกับการคำนวณ ส.ส.ที่แต่ละพรรคการเมือง จะพึงมีแต่อย่างใด

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์