'Youth Co:Lab ครั้งที่ 3' สร้างเมล็ดพันธุ์ให้คนรุ่นใหม่โอบรับความต่าง

3 พ.ย. 2562 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิซิตี้ แอร์เอเชีย และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดโครงการ Youth Co:Lab ครั้งที่ 3 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานวัตกรรมสังคมและทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ทั้งนี้โครงการได้มุ่งเน้นการสร้างสังคมที่  “เคารพความแตกต่าง เปิดรับความหลากหลาย”

งานในครั้งนี้มีเยาวชนที่หลากหลายถึง 35 คนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย งานในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญของงานคือเพื่อเสวนาถึงบทบาทสำคัญของเยาวชนในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสร้างสันติภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ แก้ปัญหาความรุนแรง ป้องกันความขัดแย้งเพื่อให้เกิดสังคมที่น่าอยู่สำหรับทุกคน โดยครอบคลุมประเด็นถึง ความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ตัวตน ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสทางเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการกำหนดนโยบาย การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ความเชื่อทางศาสนา และการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้ระบุว่า  ความเหลื่อมล้ำในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ซึ่งในปี 2556 รายได้คนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง 34.9 เท่า  โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล การกระจายโอกาสของการพัฒนายังไม่ทั่วถึง มีความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล  สามารถนำไปสู่การเกิดความขัดแย้งรุนแรงได้ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการให้ผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บนพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมมือทำให้เกิดขึ้น เยาวชน ในฐานะกำลังหลักของชาติผู้ซึ่งได้รับผลประทบโดยตรง จึงเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญต่าง ๆ

คุณเรโนลด์ เมเยอร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนผู้สร้างนวัตกรรมทางสังคมในอนาคต “พลังและความมุ่งมั่นของรุ่นใหม่ที่จะหยุดความรุนแรงแบบสุดโต่ง และสร้างสันติจะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้”

คุณวันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ตัวแทนมูลนิธิซิตี้ กล่าวว่า “มูลนิธิซิตี้ ในฐานะองค์กรที่มุ่งเน้นส่งเสริมความก้าวหน้าแก่เยาวชน และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงสร้างสภาพเศรษฐกิจชุมชมให้ดีขึ้น รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นเยาวชนจำนวนมากให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการที่เน้นการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถของเยาวชน เนื่องจากเราเชื่อมั่นในศักยภาพของเยาวชนไทย ที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ขับเคลื่อนสังคมที่สำคัญในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวคิดการประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ไอเดียนวัตกรรมเพื่อสังคมนั้น ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่”

“การสร้างความตระหนักรู้ให้กับเยาวชนในการนำเอานวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาสังคมถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะจะช่วยสร้างรากฐานการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับประเทศไทยในอนาคต” คุณคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวเสริม

คุณทอปัด สุบรรณรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร กลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย กล่าว “แอร์เอเชียมองเรื่องความยั่งยืนว่า คือ การทำธุรกิจให้เก่ง และดี เก่งคือ เราต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่หยุดพัฒนา สร้างโอกาสในการสร้างรายได้ สร้างแบรนด์ ทำให้ธุรกิจเติบโต ส่วนดี คือ เราต้องรับผิดชอบ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม การที่เราได้มาฟังไอเดียใหม่ ๆ จากคนรุ่นใหม่ เหมือนมากระตุกต่อมคิด เปิดโลก ของเราที่ทำงานอยู่ในงาน บางทีการมองจากคนรุ่นใหม่ก็ช่วยให้เราเติบโต ในขณะที่เราเองก็ได้ส่งมอบแนวคิดและประสบการณ์ทางธุรกิจให้กับน้องๆ เป็นการให้และการได้รับทั้งสองทาง”

หลักจากที่ได้ผ่านการเข้าร่วมโครงการและเวิร์กชอปเพื่อพัฒนาศักยภาพ คุณมะรูฟ เจะบือราเฮง เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดนราธิวาส ได้แสดงความเห็นว่า “เราอยากทำเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมทางประชาธิปไตยเพื่อทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ทิ้งใครอยู่ข้างหลัง ซึ่งการเข้าร่วมโครงการ Youth Co:Lab ครั้งนี้ เราได้โอกาสเเลกเปลี่ยนไอเดียดี ๆ กับวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญมากมาย เพื่อเเปลงไอเดียเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจริง และได้รู้จักพร้อมสร้างเครือข่ายกับเพื่อน ๆ นวัตกรทางสังคมทั่วประเทศ”

โครงการ Youth Co:Lab Thailand 2019 ต้องการสร้างพื้นที่สนทนาและพัฒนาเยาวชนบนพื้นฐานของนวัตกรรมทางสังคมเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 16 การส่งเสริมสันติภาพ และการเข้าถึงระบบยุติธรรมอย่างทั่วถึง อย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์