คนแคระบนบ่าอาจารย์อรรถฯ: วิชาการและกิจกรรมสังคมไทย | รอยต่อและจุดตัด อรรถจักร์ 60 ปี

เสวนาหัวข้อ "คนแคระบนบ่าอาจารย์อรรถฯ: วิชาการและกิจกรรมสังคมไทย" เสวนาโดย (1) ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (2) ปฐมพงษ์ มโนหาญ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (3) สืบสกุล กิจนุกร ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (4) ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (5) ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินรายการโดย กฤษณ์พชร โสมณวัตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เสวนาเป็นส่วนหนึ่งของงาน "รอยต่อและจุดตัด อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 60 ปี" 2 พฤศจิกายน 2562 ห้องประชุม 50 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์