กวีประชาไท: Gramsci and Political Installation

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

Human Emancipation
ปลดปล่อยมนุษย์ จากพันธนาการ ทางโครงสร้าง
ผ่านกระบวนทัศน์การเมืองการจัดวาง
ปรัชญาปฏิบัติคือแกนกลางการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: เนื่องในโอกาสครบรอบ 93 ปี กรัมชี ถูกจับกุมโดยฟาสซิสต์อิตาลี เมื่อ 8 พฤศจิกายน 1926 เวลา 10.30 น.) 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์