สช.จับมือประชาสังคม 4 จังหวัดชายแดนใต้สร้างสันติภาพด้วยสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

สำนักงานคณะกรรมสุขภาพแห่งชาติ จับมือสภาประชาสังคมชายแดนใต้เปิดสมัชชาสันติภาพ 4 จังหวัดชายแดนใต้ สร้างกลไกการมีส่วนร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพทุกกลุ่มวัยและสร้างสันติภาพผ่านเครื่องมือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2562 ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) จังหวัดยะลา นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เข้าร่วมระบวนการสมัชชาสุขภาพว่าด้วยการพัฒนาสุขภาวะในพื้นที่พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ พ.ศ.2562 ของจังหวัดสงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา โดยมีนายมูฮำมัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ เป็นประธานจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อรับฟังความเห็นต่อร่างข้อเสนอเชิงนโยบายว่าด้วยการพัฒนาสุขภาวะ สันติภาพ และความยุติธรรม

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบ ความรุนแรง และการสูญเสียชีวิตใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จึงได้จับมือกับสภาประชาสังคมชายแดนใต้ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. มอ.) และสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) สร้างกลไกการมีส่วนร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพทุกกลุ่มวัยและสร้างสันติภาพผ่านเครื่องมือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวต่อว่า การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นครั้งนี้ มีผู้แทนจากหลากหลายองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมอย่างคึกคัก อาทิเช่น เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด เครือข่ายผู้หญิง เครือข่ายสันติภาพ เครือข่ายสื่อ เป็นต้น โดยมีการระดมความเห็นถึงสถานการณ์และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ และได้แลกเปลี่ยนติดตามผลการขับเคลื่อน การสรุปบทเรียนความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วม เป็นเจ้าภาพ เป็นเจ้าของร่วม รวมทั้งให้ความเห็นกับร่างข้อเสนอเชิงนโยบายที่ทีมวิชาการนำโดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตปัตตานี ได้เสนอ 5 ประเด็นหลักเพื่อการพิจารณา ได้แก่ 1.พื้นที่สาธารณะปลอดภัย 2.ความมั่นคงทางอาหาร 3.การสื่่อสารสาธารณะจากภายในสู่ภายนอก 4. ห้องเรียนสันติภาพ และ 5.พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน

“นอกจากมีการอภิปรายเสนอความเห็นต่อ 5 ประเด็นดังกล่าวแล้ว ผู้เข้าร่วมสมัชชาครั้งนี้ยังเห็นตรงกันถึงความสำคัญของการผนึกกำลังร่วมกันติดตามและทบทวนกระบวนการขับเคลื่อนมติสมัชขาสุขภาพแห่งชาติ และมติจากสมัชชาสันติภาพชายแดนใต้ ที่ผ่านมา” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

ทั้งนี้ร่างข้อเสนอทั้ง 5 ประเด็นที่ผ่านการให้ความเห็นในครั้งนี้จะถูกนำเข้าสู่การพิจารณาจากภาคีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในวันที่ 20 พ.ย. 2562 เพื่อหาฉันทามติอีกครั้งหนึ่ง ก่อนนำผลสรุปเข้ารายงานในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18-20 ธ.ค. 2562 นี้ ที่ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา กรุงเทพฯ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์