'อนาคตใหม่' เสนอแก้ กม.เกณฑ์ทหาร ใช้รับสมัครแทน เว้นแต่ในยามสงคราม ห้ามนำทหารไปใช้ส่วนตัว

'อนาคตใหม่' เสนอแก้ กม.เกณฑ์ทหาร เข้าสภาฯ ใช้การรับสมัครแทนการเรียกมาตรวจเลือก ยกเว้นยามสงคราม ป้องละเมิดสิทธิในรั้วค่าย ห้ามนำทหารไปใช้ส่วนตัว มีศูนย์ตรวจสอบสม่ำเสมอ กำหนดอายุ 18-40 ปี ฝึก 5 ปี มีความก้าวหน้าในวิทยฐานะทางราชการถึงยศพันโท หวังกำลังพลมีศักยภาพและประหยัดงบฯ

14 พ.ย.2562 วันนี้ พล.ท.พงศกร รอดชมภู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ พร้อมคณะ แถลงข่าวภายหลัง ยื่นเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) รับราชการทหาร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ผ่านระบบสารบรรณของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาบรรจุร่างกฎหมายดังกล่าวในระเบียบวาระการประชุมสภา เพื่อให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497

พล.ท.พงศกร กล่าวว่า พรรคอนาคตใหม่มีความคิดเห็นว่า การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497 ได้ถูกบังคับใช้มาอย่างยาวนาน ไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย โดยมองว่า การตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารโดยไม่ต้องอาศัยความสมัครใจ เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคล ดังนั้น พรรคอนาคตใหม่จึงเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ที่ว่าด้วยการรับบุคคลเข้าเป็นทหารกองประจำการให้ใช้การรับสมัครแทนการเรียกมาตรวจเลือก เว้นแต่ในยามสงคราม พร้อมเพิ่มบทบัญญัติที่กำหนดให้การเข้ารับราชการทหาร ต้องเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ส่วนสิทธิประโยชน์และสวัสติการของทหารกองประจำการ ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ต้องมีการแก้ไขบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกันด้วย

พล.ท.พงศกร กล่าวเพิ่มเติมว่า ร่างกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่พรรคอนาคตใหม่เสนอนั้น กำหนดอายุผู้ที่จะมาเป็นทหารกองประจำการจากเดิมอายุ 21 ปี เป็นอายุ 18 - 40 ปี สามารถสมัครเป็นทหารกองประจำการได้ตามความสมัครใจ พร้อมกำหนดระยะเวลาฝึกเป็นเวลา 5 ปี จากเดิม 2 ปี และมีความก้าวหน้าในวิทยฐานะทางราชการได้ถึงชั้นยศพันโท ก่อนปลดประจำการเมื่ออายุ 46 ปี เพื่อให้กำลังพลเป็นทหารกองประจำการที่มีศักยภาพและขีดความสามารถในการทำการรบสูง และเพื่อประหยัดงบประมาณกองทัพในด้านนี้ โดยนำงบประมาณส่วนที่เหลือไปพัฒนากองทัพในด้านต่าง ๆ มากขึ้น ขณะเดียวกัน ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวยังเสนอให้มีนิรโทษกรรมผู้หลบหนีการเกณฑ์ทหารในช่วงที่ผ่านมาก่อนร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ด้วย

รังสิมันต์ โรม ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊กแฟนเพจด้วยว่า สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้แก่ 1. ให้เกณฑ์ทหารเฉพาะช่วงที่มีภัยสงคราม ส่วนในภาวะปรกติใช้วิธีสมัครใจ ไม่บังคับคนไม่อยากเป็นทหารให้ต้องทิ้งครอบครัว ทิ้งที่ทำกินมาเข้าค่าย 2. เปลี่ยนจากเน้นเกณฑ์คนจำนวนมาก เป็นรับจำนวนน้อยลงแต่เน้นสร้างความชำนาญ เพิ่มรายได้ ให้ทุนเรียนต่อ ให้สวัสดิการครอบครัว (โดยใช้เงินที่ประหยัดได้จากการลดกำลังพล) และ 3. ป้องกันการละเมิดสิทธิในรั้วค่าย ห้ามนำทหารไปใช้งานส่วนตัว มีศูนย์กลางคอยตรวจสอบสม่ำเสมอ

ต่อจากนี้เราจะนำเสนอร่าง พ.ร.บ. ต่อประธานสภาฯ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในสภาฯ ต่อไป ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการผลักดันนโยบายปฏิรูปกองทัพที่พรรคอนาคตใหม่ได้ให้สัญญาไว้กับประชาชนเมื่อตอนหาเสียง เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้จะช่วยให้กองทัพมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแน่นอน ขอให้ทุกท่านโปรดติดตามการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ต่อไปด้วย

ที่มา : ทีมข่าววิทยุรัฐสภา และ เฟสบุ๊กแฟนเพจ Rangsiman Rome - รังสิมันต์ โรม

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์