ออกข้อสั่งการนายกฯ ดูความเป็นไปได้ดึงเงินประกันสังคมปล่อยกู้เพื่อลงทุน-รายจ่ายจำเป็น

ข้อสั่งการนายกฯ ให้สำนักงานประกันสังคม พิจารณาความเป็นไปได้กำหนดแนวทางและมาตรการให้บริการจัดการเงินกองทุนประกันสังคมตอบสนองความต้องการของผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้น เช่น การกู้ยืมเพื่อการลงทุน หรือการกู้ยืมเพื่อรายจ่ายจำเป็นอื่น ๆ

14 พ.ย.2562 เมื่อวันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีเวียนหนังสือข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับสูง โดยสั่งการ ให้กระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาความเป็นไปได้ในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการเงินกองทุนประกันสังคมให้เกิดประโยชน์และตอบสนองแก่ความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น เช่น การกู้ยืมเพื่อการลงทุน หรือการกู้ยืมเพื่อรายจ่ายจำเป็นอื่น ๆ

นอกจากนี้ยังสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง เร่งรัดการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงให้ครบถ้วนทุกกลุ่ม รวมทั้งรวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนผู้ทำการประมงให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณากำหนดแนวทางและมาตรการในการดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ทำการประมงให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม 15 พ.ย.62 วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนี้ว่าเป็นการปรารภของนายกฯและแจ้งข้อสั่งการไปให้ทาง สปส.ตอบกลับมาว่าทำได้หรือไม่ได้ ไม่ใช่เป็นการสั่ง และที่ใช้คำว่าข้อสั่งการคือ ไม่ได้อยู่ในระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี คล้ายกับเรื่องที่ประธานที่ประชุมยกขึ้นมาแจ้งเพื่อทราบ หรือหารือ หากไปเกี่ยวกับหน่วยงานใดหน่วยงานนั้นจะต้องแจ้งกลับมาว่าทำได้หรือไม่ได้ มีหลายเรื่องที่นายกฯสั่งการเช่นนี้ และกระทรวงแจ้งกลับมาว่าไม่อยู่ในอำนาจ ก็จบ

รายงานสถานะการบริหารเงินลงทุนกองทุนประกันสังคม ไตรมาสที่ 3 ณ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา ระบุว่า เงินลงทุนกองทุนประกันสังคม มีจำนวน 2,055,040 ล้านบาท ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง จำนวน 1,633,592 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79 ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง จำนวน 421,448 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21 ผลตอบแทนจากการลงทุนสะสม ตั้งแต่ปี 2534 – ปัจจุบัน จำนวน 646,220 ล้านบาท

เรียบเรียงจาก ผู้จัดการออนไลน์ ฐานเศรษฐกิจ มติชนออนไลน์ และรายงานสถานะการบริหารเงินลงทุนกองทุนประกันสังคม ไตรมาสที่ 3

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์