กวีประชาไท: ว่าด้วยความรู้และการปฏิบัติ (Praxis)

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

ทฤษฎี ต้องประสาน การปฏิบัติ
ให้สันทัด จัดเจน จนแตกฉาน
แปรบทเรียน ให้เป็น ความเชี่ยวชาญ
ยกระดับ ประสบการณ์ เป็นทฤษฎี

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์