Skip to main content
sharethis

กลุ่มเสรีมวลชนเพื่อสังคม ร่วมกับวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม จัดค่ายให้ความรู้เรื่องละเมิดสิทธิทางโลกไซเบอร์ นักเรียนมัธยม จ.สุรินทร์

เมื่อวันที่ 8-10 พ.ย. ที่ผ่านมากลุ่มเสรีมวลชนเพื่อสังคม ร่วมกับวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคามดำเนินโครงการให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาไทยกับการละเมิดสิทธิทางโลกไซเบอร์ ภายใต้โครงการ Active Intellectual กับการรับใช้สังคมว่าด้วย “ค่ายไกลแค่ไหนคือใกล้ : การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์กับการละเมิดสิทธิทางโลกไซเบอร์” ณ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม ต.บะ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยมีผู้ดำเนินโครงการรวม 47 คน เป็นนิสิต 46 คน และอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มอีก 1 คน ทั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนลานทรายพิทยาคมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการจำนวน 78 คน

9 พ.ย. 2562 เป็นวันดำเนินโครงการร่วมกับนักเรียน โรงเรียนลานทรายพิทยาคมโดยในช่วงเช้าเป็นพิธีเปิด มี ดร.ทศพร สมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคมเป็นประธาน หลังจากพิธีเปิดมีการแยกเข้าฐานซึ่งแต่ละฐานเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาไทยการละเมิดสิทธิทางโลกไซเบอร์ผ่านเกม กล่าวคือเป็นการเล่นเกมแล้วเชื่อมโยงเข้ากับเนื้อหาเรื่องการศึกษาไทยกับการละเมิดสิทธิทางโลกไซเบอร์ ประกอบด้วย ฐาน 1 แอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลย(การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์) กล่าวถึงการศึกษาไทยในปัจจุบัน คือเป็นการอธิบายถึงลักษณะและรูปแบบของการศึกษาไทย รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ฐาน 2 ปี้จนป่น(วิพากษ์การศึกษาไทย) ฐานนี้กล่าวถึงการสอนมักจะเน้นการสอนในตำราหลักสูตรที่ทำให้ค่อนข้างจำกัดความคิดของเด็ก การสอนก็ยังเป็นการสอนในลักษณะแบบเดิมๆเน้นการท่องจำตำราไปสอบทำให้เด็กคิดไม่เป็น แก้ไขปัญหาในชีวิตจริงไม่ได้ ฐาน 3 น้องอ่านแล้วยิ้มแต่อ้ายนั่งไห้(การละเมิดสิทธิในยุคโลกภิวัตน์) ฐานนี้กล่าวถึง สิทธิส่วนบุคคล สิทธิที่ทุกคนจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ใครหาผลประโยชน์ในทางมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคล แต่ในสังคมมันจะมีคนบางกลุ่มไม่ได้ตระหนักถึงจนไปละเมิดสิทธิของคนอื่น นอกจากนี้แล้วรัฐเองก็ยังละเมิดสิทธิของประชาชนได้เหมือนกันโดยจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกในโลกไซเบอร์

10 พ.ย. 2562 ตอนเช้ามีการเข้าฐานสุดท้ายคือฐานที่ 4 เดินตามฝัน(ระบบการศึกษาแห่งโลกอนาคต) ฐานนี้กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการกำหนดการเรียนการสอนและยอมรับในความแตกต่างหลากหลายทั้งความคิดหรือผู้คน รวมทั้งการเคารพในความเป็นคนของกันและกัน และการศึกษาไทยจะต้องทำให้คนคิดเป็น วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ได้รวมทั้งต้องสร้างให้เกิดความตระหนักในความเป็นพลเมืองโลกนี้คือสิ่งที่เสนอเป็นทางออกและเชื่อว่าในอนาคตจะนำไปสู่ทางออกของการแก้ไขปัญหาระบบการศึกษาการไทยและการละเมิดสิทธิในโลกไซเบอร์ ทั้งจากประชาชนในโลกไซเบอร์ด้วยกันเองและการละเมิดสิทธิจากรัฐ

จากนั้นได้มีการมอบเกียรติบัตรและจุลสารเสรีปริทัศน์ซึ่งจัดทำขึ้นโดยทางกลุ่มเสรีมวลชนเพื่อสังคม แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนก่อนมีพิธีปิด จากที่ได้จัดโครงการนี้ทำให้นิสิตผู้ดำเนินโครงการและนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักว่าการศึกษาไทยในอนาคตจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดการเรียนการสอน เคารพความแตกต่างหลากหลายและเคารพการเป็นคน ทำให้คนคิดเป็น วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ได้รวมทั้งสร้างให้เกิดความตระหนักในความเป็นพลเมืองโลก โดยระบบการศึกษาเช่นนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิในโลกไซเบอร์ได้ด้วยในท้ายที่สุด.

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net