กวีประชาไท: อย่าเอาหินวางทับเมล็ดพันธ์ุ

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

เมื่อเราแสดงปรารถนา
ก้าวไปข้างหน้า
หวังว่าดีกว่าเคยเป็น

กลับความคิดผิดประเด็น
เขาต่างมองเห็น
แต่คำก่นด่าบ้านเมือง

เพียงชี้ทางออกบอกเรื่อง
เพื่อจุดแสงเรือง
เขาล้อว่าเราเดียงสา

แสดงเหตุผลลดค่า
เป็นแค่เสียงด่า
กล่าวหาแบ่งแยกแผ่นดิน

ใครอยู่เพื่อทอดชีวิน
ใครต่อไปกิน
เติบเป็นกำลังสำคัญ

ใครเล่าเผาปีกความฝัน
อีกกี่คืนวัน
ใครอยู่ใครพรากจากลา

หากซ่อนความผิดปิดตา
โอ้... วันข้างหน้า
ใครแก้แหยุ่งนุงนัง

เมื่อเราพูดบ้างขอให้ฟัง
เกิดใหม่ใหญ่หลัง
ย่อมมีพลังสร้างสรรค์

เมื่อท่านชี้แนะจำนรรจ์
เราย่อมนิ่งงัน
ทบทวนเท่าทันติดตาม

อย่าปิดดวงตาวาววาม
อย่าทับไม้งาม
ที่พยายามงอกจากดิน.

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์